SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
Predsjedniku RH

----- Original Message -----

From: Branko Soric

To: ivo.josipovic@predsjednik.hrjutarnji_list@eph.hr ; jutarnji_kontakt@eph.hr ; redakcija@jutarnji.hr ; redakcija@novilist.hr ; dopisnistvo.zg@novilist.hr ; dopisnistvo.ka@novilist.hr ; gl.urednik@vecernji.net ; glavniurednik@slobodnadalmacija.hr ; vjesnik@vjesnik.hr ; hina@hina.hr ; uprava@hina.hr ; globus@eph.hrhnd@hnd.hrpredsjednica@vlada.hr ; delegation-croatia@ec.europa.eu .....i mogim drugima

Cc: (..................)

Sent: Friday, October 22, 2010 2:01 PM

Subject: Pismo Predsjedniku RH 22 X 01

                                                                   22. X. 2010.

Poštovani Gospodine Predsjedniče Josipović,

 

      Moglo bi se ukratko opisati kako ljudi reagiraju na ono što ste rekli na radiju u emisiji "S predsjednikom uz kavu" (18.10.2010.), ali to sigurno ne bi bilo dovoljno jasno. Možda će ovo biti jasnije:

      Prije nekoliko godina vidjeli smo na televiziji kratak film iz vremena drugog svjetskog rata, u kojemu je Goebbels nekoj skupini (možda izabranih pristaša?) "objašnjavao" na "duhovit" način potrebu "konačnog rješenja židovskog pitanja" (a ti njegovi slušatelji su se nakon toga s odobravanjem nasmijali!). Rekao je otprilike ovo: "Neki Nijemci kažu: 'Nemojte ovog Židova, on je dobar'. Da, ali ako svaki Nijemac bude imao svog dobrog Židova, kako ćemo onda riješiti židovsko pitanje?".

      Sad zamislite neku židovsku obitelj (s djecom), koju (pretpostavimo!) nakon toga tjeraju u logor, a neki njihov dobar prijatelj uspije im poskrivečki reći, da je strašno to što se događa, da će pokušati pomoći, i sl.  Ali, kad dođu u logor, onda najednom vide da je taj njihov prijatelj jedan od čuvara, koji ljude ubijaju u plinskim komorama, i on ih tada "ljubazno tješi" time, što citira Goebbelsa, i kaže da se mora riješiti "židovsko pitanje", te da je to "realnost koju treba prihvatiti".  I sad pokušajte zamisliti što proživljavaju ti Židovi?  Možda se, između ostaloga, čude, kako je moguće da se zemlja još nije otvorila i progutala tog njihovog "prijatelja"....

      Ali to se ne odnosi direktno na Vas, nego možda više na "dobrog" pok. Ivicu Račana. Ljudi su očekivali, da će njihove patnje prestati kad SDP sa svojom koalicijom dođe na vlast, ili da će bar SDP odmah poduzeti sve što je moguće, da će bar predložiti u Saboru izmjenu zakona po kojoj svi nositelji stanarskog prava dobivaju jednako pravo na otkup svog stana (kao što je prethodno u Saboru u ime SDP-a govorila Željka Antunović). Ali, godine su prolazile.... a na kraju je taj (.......) Račan počeo pričati kako je neki sud (ustavni ili europski) napisao ovo i ono....  Pokušajte zamisliti što su ljudi od tada pa nadalje mislili o njemu, i što danas misle!  (Tada je par nas poslalo u Večernji list pismo pod naslovom "Je li umro Ivica Račan?" - i to pismo je bilo i objavljeno. Dolje je kopija tadašnjeg našeg e-maila Večernjem listu, iz 2002. god.*). Neki već uspoređuju Vas s tim Ivicom Račanom!

      Želimo i nadamo se, da smo u strašnoj zabludi, i da ćete se Vi ipak ponašati onako, kako ste nam obećali.

-----------------

      Vi nazivate "realitetom koji treba prihvatiti" nekakve odluke sudova (među njima Europskog suda za ljudska prava), koje svatko smatra nepravednima, a  i Vi sami dobro znate i rekli ste da su nepravedne, t.j. rekli ste, na pr., da je  "...prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene".  ("CNN" blog = "Croatian Nauseous News";  http://cnn.blog.hr/2007/11/1623606724/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga.html - 15.11.2007.).

      Nositelji stanarskog prava smatraju da se umjesto tog navodnog "realiteta", sadržanog (navodno) u takvim sudskim odlukama, mora prihvatiti jedan drugi, mnogo stvarniji i važniji realitet, a to je ono što piše u Ustavu, u Aneksu G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije (koji je jači od zakona), u Rezoluciji 1096 i 1708 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, i dr.  (Jer, ako se ne varamo, ne može se nekakvom odlukom Ustavnog suda ili Europskog suda za ljudska prava promijeniti Ustav ni međunarodni ugovor!)

      Najvažnija, najrealnija i neosporna činjenica jest ta, da se Ustav RH ne primjenjuje na stanarska prava koja su nastala (stečena) prije stupanja Ustava na snagu t.j. prije 1990. godine, odnosno na vlasnička prava na stanovima koja su oduzeta od vlasnika prije 1990. godine.  To piše i u odluci Ustavnog suda RH iz 1999. god. (br. U-I-673/1996 i dr., NN 39 /1999), a to je i ostvareno. Naime, nije ukinuta nacionalizacija stanova niti su umanjena stečena prava nositelja stanarskih prava u tim stanovima, upravo zbog toga, što su ti pravni odnosi nastali prije 1990. godine (u isto vrijeme kada su nastali i u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima). Prema tome, nema nikakvog razloga ni opravdanja za bilo kakvo umanjenje stečenih prava nositelja stanarskog prava u bilo kojim stanovima, pa tako ni u tzv. privatnim neuseljivim i ostalim stanovima, koja prava su također nastala davno prije 1990. godine. Zato se ta prava uopće nisu smjela umanjiti, te se moraju u potpunosti i zauvijek vratiti nama - nositeljima stanarskog prava i našim obiteljima.  Sve to nije izmijenio ni Europski sud ni bilo koji drugi sud. To je pravi realitet koji se mora prihvatiti, i od kojega treba polaziti u svakom zaključivanju.

-----------------

      Druga, jednako važna, bitna i neosporna činjenica jest ova:  Budući da spomenutim sudskim odlukama nije izmijenjena (niti bi mogla biti izmijenjena) ni jedna odredba Ustava,  socijalna pravda i nadalje ostaje najviša vrednota, zbog koje se mogu oduzeti vlasnička prava. Takvo oduzimanje vlasničkih prava (i to čak u potpunosti) na privatnim stanovima, radi socijalne pravde, stvarno je učinjeno u ovoj novoj, današnjoj Republici Hrvatskoj, člankom 48. Zakona o najmu stanova (ZNS, 1996. god.), te su na taj način čak obični najmoprimci (bez stanarskog prava) dobili pravo jeftino otkupiti privatne stanove, protiv volje vlasnika, koji su do tada imali potpuno, neumanjeno vlasništvo na tim stanovima. To nije izmijenio ni Ustavni sud, ni Europski sud za ljudska prava, ni itko drugi. Dakle, i dalje je potpuno ispravno takvo oduzimanje vlasničkih prava radi socijalne pravde, pa to i nadalje vrijedi za te stanare iz članka 48. ZNS, a još više vrijedi za nas, koji nismo bili nekakvi  takvi  najmoprimci, nego smo imali vječno stanarsko pravo (vrijedno oko devedeset posto tržišne cijene stana). (To naše stanarsko pravo zapravo uopće nije ni prestalo zakonskom odredbom ZNS-a, jer je ta odredba ništavna po gore spomenutom Aneksu G).

-----------------

      Možda je potrebno objasniti što znači ta spomenuta socijalna pravda.

      Očito, kad se radi o stanovima (slično kao i kod agrarnih reformi), socijalna pravda znači to, da je u nekim situacijama (kakva je, na pr., ova današnja)  ispravno oduzeti suvišne t.j. iznajmljene stanove od vlasnika, da bi se ti stanovi dali onima koji nemaju nikakav stan u svom vlasništvu. Upravo to i takvo oduzimanje vlasničkih prava učinjeno je člankom 48. ZNS (1996.), a u našem slučaju to isto je učinjeno još mnogo ranije, za vrijeme SFRJ, t.j. prije nekoliko desetaka godina, kad smo dobili zauvijek oko 90 posto vrijednosti našeg stana u obliku stanarskog prava (jer je vlasnik imao drugi vlastiti stan u kojem je stanovao, a koji mu nije oduzet), pa sad još samo trebamo otkupiti preostalih 10 posto (uz otplatu na 32 godine, itd., kao i svi drugi.  Izvorni vlasnici trebaju dobiti naknadu od države, kao što je predviđeno Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe). Za razliku od nas, spomenuti najmoprimci iz čl. 48. ZNS ranije nisu uopće imali tih 90 posto(!), nego su ih dobili tek u ovoj državi(!) 1996. godine (protiv volje vlasnika!), a tada su istovremeno odmah dobili i pravo otkupiti preostalih 10 posto i time su od običnih najmoprimaca pretvoreni u potpune sto-postotne vlasnike tih oduzetih stanova!!!  Ponavljamo:  To vrijedi i danas, Ustav RH vrijedi i danas, ništa od toga nije izmijenio ni Ustavni sud, ni Europski sud za ljudska prava, ni itko drugi!

------------------

      Iz gornjega, nositelji stanarskog prava zaključuju, da je potpuno jasno ovo:  Neovisno od (irelevantnih) sudskih odluka koje ste Vi spomenuli, država nam mora zauvijek vratiti sva naša stečena prava, a uz to još moramo dobiti i pravo otkupa naših stanova, radi socijalne pravde, jer mi, kao nositelji stanarskog prava, imamo na to daleko veće pravo od spomenutih običnih najmoprimaca iz članka 48. ZNS  - a oni su to već dobili, iako na to imaju manje pravo nego mi!  Dakle, da ponovimo: Sasvim je ispravno, i nije nimalo protivno sudskim odlukama koje vi spominjete, to, da se sva (pogrešno vraćena) vlasnička prava danas moraju oduzeti od zemljišno-knjižnih vlasnika naših stanova, kako bismo mi dobili pravo otkupiti te naše stanove (jedine naše domove) na isti način i zbog istog razloga (socijalne pravde) kao i stanari iz članka 48. ZNS  (i ostali). To je ono, što ste i Vi dužni javno tražiti, a pogrešna je, nepotrebna i irelevantna Vaša primjedba o tome, kako pred sudovima "sve do Europskog suda... stanari nisu uspjeli", i slično, jer neosporno je, da socijalna pravda i Ustav RH vrijedi i dalje, i da vrijedi potpuno jednako za nas  kao i za spomenute osobe iz čl. 48. ZNS.

      (Kao što je gore rečeno, izvorni vlasnici trebaju dobiti naknadu od države, kao što je predviđeno Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe).

------------------

      Nositelji stanarskog prava, koji su protupravno opljačkani, kažu mi, da smatraju nedopustivom Vašu izjavu, kojom nepravedne zakonske odredbe, odnosno nepravedne odluke sudova, smatrate nekakvim "realitetom koji oni trebaju prihvatiti"!  Naprotiv, mora se istraživati kako je došlo do te nepravde, na koji način je ona prouzročena, i tko je za to kriv! Vi ste dužni to javno zatražiti, i stalno to ponavljati (recimo, bar jedanput mjesečno), i to se mora redovito objavljivati na televiziji, u novinama i drugim medijima, sve do prestanka nepravde i ostvarenja naših prava.    

------------------

      Osim toga, i mi također imamo pravo žaliti se narodu (kojemu, po Ustavu, pripada vlast), ali to nam se onemogućuje neobjavljivanjem naših pisama i visokim cijenama velikih novinskih oglasa.  I u tome nam možete (i dužni ste) pomoći.  Na pr., Vi možete tražiti i dobiti poimenični popis od nekoliko stotina ili tisuća najbogatijih obitelji u Hrvatskoj, i možete tim obiteljima javno, poimenično, predložiti da svaka od njih dobrovoljno izdvoji po par desetaka ili stotina kuna mjesečno (što je za njih sitnica), kako bismo tim novcem mogli plaćati i objavljivati velike oglase u najčitanijim novinama (Jutarnjem, Večernjem, Novom listu, Slobodnoj Dalmaciji, i dr.), u kojima ćemo javnosti stalno i opširno objašnjavati sve obmane i kriminal u vezi s pljačkom naših stanarskih prava.

      Sve što je gore navedeno, jest ono, što mi tražimo od Vas. Ukratko, tražimo da hrabro i u potpunosti ispunite ono što ste obećali, kad ste rekli:  "Hrabrost je ta koja pobjeđuje nepravdu. U borbi za pravednost ja ću, kao predsjednik Republike Hrvatske i kao njezin građanin, biti prvi, i nikada se neću umoriti. To vam obećajem."

      NEPRAVDE  SE  NIKADA  NE  PRIHVAĆAJU,  NEGO  SE  ISPRAVLJAJU!

      Kad se zna da postoji nepravda, tada nisu važni ni sudovi ni pravne smicalice, nego se nepravda bezuvjetno mora ispraviti, a također treba tražiti gdje se nalaze pogreške u zakonima ili drugim propisima i sudskim odlukama, zbog kojih je nastala ta nepravda, te treba naći i onoga (među političarima, sucima i drugima) tko je prouzročio i/ili skrivio te pogreške i tu nepravdu.

------------------

      Ovo pismo šaljemo i novinama, i na druge adrese, te tražimo da se objavi u svim novinama, ali istovremeno tražimo da vlasnici i uredništva svih novina i drugih medija spriječe objavljivanje anonimnih uvredljivih ili klevetničkih komentara. Napominjemo, da se, na pr., na portalu "Pollitika.com" (na Internetu)  omogućuje kriminalno, anonimno objavljivanje najgorih izmišljotina, uvreda i kleveta! Tko je za to odgovoran ako ne vlasnik, o kojemu smo ranije imali dobro mišljenje - kad smo čuli da je on, navodno, trebao postati savjetnik Predsjednika Josipovića (ali danas više ne znamo što bismo mislili o njemu).

      ------------------

      S poštovanjem,

      Branko Sorić  i drugi nositelji stanarskog prava

___________________________

*   Uredništvu  VEČERNJEG  LISTA 

Zagreb, Slavonska avenija 4  

vecernji@vecernji.net   

      Šaljemo drugu, malo "ublaženu" verziju

pisma  od  19.X.02.  pod istim naslovom: 

"Je li umro Ivica Račan?

                                               19. X. 2002.

__________________________________

 

JE  LI  UMRO  IVICA  RAČAN ?

 

      Svi  hrvatski  građani  morali bi posvetiti mnogo veću  pozornost  ogromnom,  do neba vapijućem  problemu  i  nepravdi,  diskriminaciji  nas stanara  u  tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima,  otimanju  naše  zauvijek stečene  imovine  i  teškom  kršenju  ljudskih  prava.   Dok su drugi otkupili stanove za  8500 DEM  (u prosjeku),  nama se oduzimaju stotine tisuća DEM!   Dugotrajnost  tog  zlostavljanja  od strane  nesposobne,  moralno-etički  dezorijentirane  vlasti  (ranije HDZ-ovske, danas SDP-koalicijske)   ne  smije  biti  razlog  da naše  višegodišnje  patnje  postanu  nešto  "normalno",  obično,  o čemu  više  "ne treba" pisati  ni  razmišljati.  Naprotiv,  što duže traje ta  neshvatljiva,  bezrazložna,  od vlasti  prouzročena  nepravda,  o njoj treba pisati sve više i opširnije!  Prepustite  nam  bar  jednom  na  tjedan  po  pola  stranice u Vašem listu,  pa ćete vidjeti da ćemo uvijek imati o čemu pisati!   U ovom trenutku rekli bismo samo ovo: 

      Iz pričanja stanara,  koji su bili na razgovoru kod premijera Račana u petak 18. X. 2002.,  morali  bismo  zaključiti,  da je on  -  umro!       Ne mislimo time reći  da je  umro  fizički,  nego,  na žalost,  izgleda  da bi se moglo raditi o nečem  mnogo  gorem,  zbog čega  bismo ga  od jučer  morali  smatrati  mrtvim  -  ne samo njega,  nego i SDP,  i još neke  -  i to onako,  kako smatramo mrtvim svakoga  koga smo cijenili  i za koga smo glasovali,  a  koji bi nas zatim iznevjerio,  obmanuo,  te  bez  opravdanog  razloga  ne  bi  održao  riječ.   Jer,  SDP  i drugi  potpisali su  deklaraciju,  objavljenu u Vjesniku  od  20. ožujka 1994.,  gdje piše:  "Zahtijevamo mogućnost otkupa stana za  sve  nositelje stanarskog prava,  bez obzira na  porijeklo stana,  pod  jednakim  kriterijima  i  jednakim  zakonskim  uvjetima";     zatim,  29. I. 1999.  SDP  je u Saboru predložio ono isto,  za što se  oduvijek  izjašnjavao,  a to je ovo:  "Svim  stanarima  treba  pod  istim uvjetima  omogućiti  otkup  stana,  a  vlasnicima  osigurati  tržišnu  naknadu";    ali  nakon svega toga,  navodno  je  jučer  SDP   odnosno Ivica Račan  (i još netko)  izjavio,  da "nema  otkupa",  da će  oni  predložiti  upravo  suprotno!      Ne,  i  sto  puta ne,   NE  MOŽE  se  to  učiniti,  a  ostati  "živ" u  moralnom smislu,   ostati  "živ" za birače,   "živ" za  poštene ljude!     Zato  ne možemo vjerovati da  je  Ivica Račan  zaista  "umro",  nego  se  još  uvijek  nadamo  da  će  dovoljno  brzo  i  u potpunosti  uvidjeti,  priznati  i  ispraviti  svoju  zabludu,  te  priopćiti  imena  stvarnih  krivaca.

      Dr. med. Branko Sorić  i  Cvijeta Kovač,  Zagreb

      Neven Mazić,  Dubrovnik

      uz podršku udruga stanara  Dubrovnik,  Šibenik,  Zadar   

      (.........)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     25. X. 2010.

Narodu Republike Hrvatske

Predsjedniku Republike Hrvatske Ivi Josipoviću

Predsjednici HDZ -a Jadranki Kosor

Predsjedniku SDP-a Zoran Milanoviću

svim zastupnicima u Saboru, državnim odvjetnicima

i drugima 

      Ponovno Vam skrećemo pozornost na slijedeće:

      Predsjednik SDP-a Zoran Milanović dobro je napisao u  Jutarnjem listu od 23. X. 2010. da su se Ustavni suci stavili iznad naroda (kojemu pripada vlast u RH), da ne razumiju da su u Hrvatskoj jedini izvori prava hrvatski Ustav, hrvatski zakoni i oni međunarodni ugovori koji Hrvatsku pravno obvezuju, da izmišljaju posve nova pravila, na što nemaju pravo, i dr.

http://www.jutarnji.hr/zoran-milanovic--suci-su-odlucili-i-stavili-se-iznad-zakona-i-drustva-koje-ih-je-izabralo/897388/     Jutarnji list - 23. X. 2010. (subota)

("Milanović piše za Jutarnji: Ustavni suci stavili su se iznad zakona i naroda")

------------------

      I Zoran Milanović i predsjednik RH Ivo Josipović dobro uviđaju i shvaćaju cijelu istinu o nedostatcima Ustavnih sudaca, pa zato ponovno naglašavamo, da ni jedan od njih dvojice (a ni svi ostali)  NEMAJU  PRAVO  ZATVARATI  OČI  pred neospornim činjenicama o pogrešnom i protupravnom ponašanju tih ustavnih (i nekih drugih) sudaca, kojim se krše prava nedužnih građana -nositelja stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima - te se ti građani i njihove obitelji maltretiraju i pljačkaju na krajnje drzak, nedopustiv i zločinački način.

      Očito je, da su ustavni (i drugi) suci donijeli pogrešne, neispravne, štetne, protupravne odluke.

      Zakon o najmu stanova i o naknadi za oduzetu imovinu doneseni su 1996. godine (vidi dolje citate: 1. i 2.).  Ustavni suci su 1998. godine rekli (u suštini) to, da su nama - nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima - ispravno oduzeta naša stečena prava, jer da novi Ustav štiti vlasnička prava (koja su vlasnici izgubili u SFRJ a koja smo mi zauvijek dobili), t.j. primijenili su (sasvim pogrešno) taj Ustav RH na naša prava, koja smo stekli davno prije 1990. godine (vidi dolje: 3.); - a slijedeće godine su rekli suprotno (nadajući se, valjda, da se ta obmana neće otkriti(!) - a i nije u potpunosti otkrivena kroz desetak godina) - t.j. 1999. godine su rekli (ispravno), da se Ustav RH ne primjenjuje na te pravne odnose koji su nastali prije 1990. godine (vidi dolje: 4.), ali  NISU  ISPRAVILI  onu svoju  prethodnu potpuno pogrešnu odluku iz 1998. godine!!!  Dakle, prouzročili su strahovito kršenje naših legalno stečenih prava, oduzimanje gotovo cijele naše imovine,  BEZ  IKAKVOG  RAZLOGA,  BEZ  IKAKVOG  USTAVNOG  ILI  PRAVNOG  TEMELJA!!!  To traje već petnaestak godina!  To što su učinili je nedopustivo i STRAŠNO!!! 

      Ako su ustavni suci postupili pogrešno i protupravno zbog svoje nesposobnosti, bez zle namjere, oni moraju ispraviti te svoje odluke, a ako ih ne isprave, onda postaje očito da se radi o zlonamjernom protupravnom ponašanju, o kaznenim djelima, pa im se treba oduzeti imunitet, pozvati ih na odgovornost, te pronaći i kazniti krivce.

      Za sve to moraju se pobrinuti političari, državno odvjetništvo, predsjednik RH Josipović, čelnici vodećih političkih stranaka.... 

      (Napomena:  Izvorni vlasnici stanova, odnosno njihovi potomci, ne smiju biti oštećeni, jer trebaju dobiti pravednu naknadu od države, kao što je predviđeno Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe).

____________________________________ 

1.   Zakon o najmu stanova  - Narodne novine br.: 91 / 28. 10. 1996

      Članak 30.  "(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.  (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona stječu prava i obveze najmoprimca."

------------------

2.   Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine  -  Narodne novine br.: 92 / 30.10.1996.

      Članak 22.  "Stanovi oduzeti prijašnjem vlasniku na temelju propisa iz članka 2. te akata i načina propisanih člankom 3. ovoga Zakona na kojima postoji stanarsko pravo ne vraćaju se u vlasništvo.... (......)  Prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu, a stanaru pravo na otkup stana."

------------------

3.   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996.... -  Narodne novine br.: 48 / 06.04.1998.

      Obrazloženje:   I.  4. "(......)  Pri uređivanju odnosa u oblasti stanovanja radi njihovog usklađivanja s Ustavom, zakonodavac je (......) institut stanarskog prava zamijenio klasičnim institutom građanskog prava: najam....".

      II.  2.  "(......) Točno je da su nositelji stanarskog prava na stanovima u vlasništvu građana imali prava i dužnosti nositelja stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu (......)  ali (......) je to pravo postojalo na stanovima koji su bili u vlasništvu građana. To vlasništvo na stanu (......) je zaštićeno odredbom članka 48. stavka 1. Ustava, prema kojoj se jamči pravo vlasništva."

------------------

4.   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.  -  Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999. 

      Obrazloženje  -   III.  1/5.  "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu.  Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi. (......)".

------------------

      S poštovanjem,

      dr. med. Branko Sorić i drugi nositelji stanarskog prava

 

--------------------------- 

      P. S.  Molimo da se ovo objavi u svim novinama, i to u tiskanim izdanjima (na papiru), a nedopustivo je bilo kakvo objavljivanje na Internetu ako nisu spriječeni anonimni komentari kojima se ocrnjuju pošteni ljudi, i koji sadrže klevete, laži, izmišljotine i sl., a što je postala redovita pojava!  To je nedopustivo, i zato nije pametno ni objavljivati ni čitati tekstove na takvim "blogovima" ili sl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

  October 27, 2010

Dear Mr Barroso,

Dear Ms Reding,

and others,

 

      After meeting the Croatian prime minister Kosor, Ms Reding said that they mostly talked about the NEED (to combat corruption), and what CAN BE DONE (with an independent judiciary and an independent public prosecutor), etc.  She said: 'I have seen huge  PROGRESS  in this area, but there is still a lot of work ahead'.

      Why do EU politicians speak only generally (about "progress"), and about what can be, or what should be, or what will be...

      Firstly, it is necessary that you be informed about some of the most important DETAILS, and you should also ask Kosor about some of such DETAILS. We don't see that you are indeed very well informed.

      And what is most important? 

      If you pay attention to the judiciary, then justice and legal norms are certainly most important, but what is most important in justice itself (besides being prompt etc., as you say)? 

      If a single person suffers a grave injustice, then there is no justice at all!

      You will certainly not say, that the judiciary is functioning, if it is possible that the Constitutional Court and the European Court of Human Rights violate the Constitution and international agreements  - but they really do so! Are you not informed about that, or, perhaps, do you not care? If you do care, here is a TRANSLATION  OF  OUR  LETTER sent on October 25, 2010, to Ivo Josipovic (President of the Republic of Croatia), Jadranka Kosor (Prime Minister, President of HDZ), Zoran Milanovic  (President of SDP - the main opposition party), and many others:

---------------

      SDP president Zoran Milanovic wrote correctly in Jutarnji list of October 23, 2010, that the Constitutional judges place themselves above the people (to whom belongs the power in the Republic of Croatia), that they do not understand that the only sources of jurisprudence in Croatia are the Croatian Constitution, the Croatian laws and international agreements that are legally binding for Croatia, that they invent entirely new rules, to which they are not entitled , etc.

      Both Zoran Milanovic and President Ivo Josipovic very well recognize and understand the whole truth about the shortcomings of the constitutional judges, and therefore we again emphasize that neither of them (as well as others) has any right to pretend that he does not see the irrefutable facts, such as the wrong and illegal behavior of these constitutional (and other) judges, whereby they violate the rights of innocent citizens -  holders of occupancy rights in the so-called "private occupied" and other flats - and whereby these citizens and their families are maltreated and robbed in an extremely arrogant, intolerable and unlawful way.

      It is obvious that the constitutional (and other) judges have made wrong, incorrect, harmful, unlawful decisions.

      The Laws on Leasing Apartments and on Compensation for the Seized Property were passed in 1996  (see the quotations below:  A and B). The constitutional judges said in 1998 (in essence) that it was correct to seize our rights  - acquired by us in the so-called "private occupied" and other flats  - because the new Constitution protects property rights (lost by the original owners in former Yugoslavia) (C), i.e. they have applied (quite wrongly!) the new Croatian Constitution to our rights, which we had acquired long before 1990; - but next year they said the opposite (hoping, perhaps, that this deception will not be revealed(!) - and indeed it was not completely revealed in ten years) - i.e. in 1999  (D)  they said (correctly) that the Constitution of the Republic of Croatia does not apply to the legal relationships that had been created before 1990,   BUT  THEY  HAVE  NOT  CORRECTED  their previous completely-wrong decision from 1998!!! So, they have caused a tremendous violation of our legally-acquired rights, the unlawful seizure of almost-all our property, WITHOUT  ANY  REASON,  AND  WITHOUT  ANY  CONSTITUTIONAL  OR  LEGAL  BASIS!  This has lasted for fifteen years now! What they have done is unacceptable and HORRIBLE!!!

      In the case that the constitutional judges have acted wrongly and unlawfully because of their incompetence, without evil intent, they must correct their decisions, but if they do not correct them, it will become obvious that their behaviour is intentionally unlawful. In that case they should be stripped of their immunity and called to account, and the culprits should be found and punished.

      All that should be taken care of by politicians, public prosecutors, President of Republic Josipović, leaders of major political parties....

      (Note: The original owners and their descendants must not be damaged, because they should get just compensations from the state, as stipulated by Resolution 1096 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe).

_________________

      QUOTATIONS  - copied from the official gazette "Narodne novine" (in Croatian) at   http://www.nn.hr/Default.aspx

 

      QUOTATIONS  from the laws of the Republic of Croatia:

  A)     From the Law on Renting Flats, referring to the abolishment of occupancy rights ("stanarsko pravo") in "private occupied" flats: 

      Zakon o najmu stanova  - Narodne novine br.: 91 / 28. 10. 1996

      Simplified translation: Article 30  "(1) On the day of coming into force of this law the occupancy right (stanarsko pravo) of persons, who acquired it by means of previously-valid laws, ceases to exist.  (2)  These persons acquire rights and obligations of lessees".

      [Original text: Članak 30.  "(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.  (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona stječu prava i obveze najmoprimca."].

   B)     From the Law on Compensations for the Seized Property, referring to the right of occupancy-right holders to cheaply buy nationalized private flats:

      Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine  -  Narodne novine br.: 92 / 30.10.1996.

      Simplified translation: Article 22 "The seized flats, on which there are occupancy rights, are not returned to former owners  (......)  The former owner has the right to a compensation, while the holder of the occupancy right has the right to (cheaply) purchase the flat".

      [Original text:  Članak 22.  "Stanovi oduzeti prijašnjem vlasniku na temelju propisa iz članka 2. te akata i načina propisanih člankom 3. ovoga Zakona na kojima postoji stanarsko pravo ne vraćaju se u vlasništvo.... (......)  Prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu, a stanaru pravo na otkup stana."].

------------------------

      QUOTATIONS  from decisions of the Constitutional Court of Croatia

  C)     Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996... - Narodne novine br.: 48 / 06.04.1998.

      Simplified translation:  I.  4. "When adjusting housing relations to the Constitution, the law-givers have replaced the occupancy right with the lease." -  II. 2. "The holders of occupancy rights in private flats had the same rights and obligations as those in public (socially-owned) flats, but the former (private) ownership is protected by the Constitution, which guarantees the right of ownership." (Note by B.S.: This is quite wrong, illogical, absurd, and contradictory to the statement under D - see below!)              

      [Original text:  Obrazloženje:   I.  4. "(......)  Pri uređivanju odnosa u oblasti stanovanja radi njihovog usklađivanja s Ustavom, zakonodavac je (......) institut stanarskog prava zamijenio klasičnim institutom građanskog prava: najam....".

      II.  2.  "(......) Točno je da su nositelji stanarskog prava na stanovima u vlasništvu građana imali prava i dužnosti nositelja stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu (......)  ali (......) je to pravo postojalo na stanovima koji su bili u vlasništvu građana. To vlasništvo na stanu (......) je zaštićeno odredbom članka 48. stavka 1. Ustava, prema kojoj se jamči pravo vlasništva."  (Note by B.S.: This is quite wrong, illogical, absurd, and contradictory to the statement under D - see below!)].

  D)     Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.  -  Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999. 

      Simplified translation: From the Decision of the Constitutional Court of Croatia  No. U-I-673/1996 i dr. of April 21, 1999 (Narodne Novine No.  39 / 1999):  "Croatian Constitution was adopted on 22 December 1990 and it only applies to legal relations arising after its adoption and entry into force." (......) "There is no doubt that the legal acts of the former SFR Yugoslavia and SR Croatia, by which property was seized, violate fundamental principles and rules on protection of human rights contained in the Constitution, but the Constitution is not applicable to them (......)." 

      [Original text:  Obrazloženje   III.  1/5.  "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu.  Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi. (......)"]..

----------------------------

      Please, help us!!!

 

      With best regards,

 

      Branko Soric 

      and other unlawfully deprived

      holders of occupancy rights

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

      CITATI u vezi Ustavnog suda:

http://www.nacional.hr/clanak/93888/seks-odluci-ustavnog-suda-svi-se-moraju-pokoravati   

Nacional  21.10.2010. / 15:01

      Šeks: Odluci Ustavnog suda svi se moraju pokoravati  -  Dodao je da sudske odluke treba poštivati i izvršavati, a ne komentirati. "Odluke Ustavnog suda mogu se komentirati samo sa stručnog aspekta stručnoznanstvenom argumentacijom, a ne s bilo kojih drugih aspekata"... (......)   PRIMJEDBA:   Jasno je da svatko može slobodno govoriti o svemu pa i o odlukama Ustavnog suda.  Dakle, te odluke treba komentirati. Što se tiče poštivanja i izvršavanja, to ovisi o tome jesu li one o skladu sa Ustavom (i dr.) ili su možda očito suprotne Ustavu. Odluka Ustavnog suda ne može izmijeniti Ustavne odredbe, koje su jače, i kojih se svatko mora pridržavati još više nego neke sudske odluke, ako je ta odluka očito suprotna Ustavu. 

      "Ne možemo zato jer nam ne odgovara odluka Ustavnog suda tražiti njegovo ukidanje. Sutra nam neće odgovarati odluka vlade pa ćemo tražiti ukidanje vlade - to je put u anarhiju", rekao je Hebrang.   PRIMJEDBA:  Svatko ima pravo predložiti bilo što, a pogotovo ako bi to bilo u interesu pravde, naroda, i sl.  Možda je Ustavni sud nepotreban, možda je i štetan; - suci nisu dovoljno sposobni, niti se može u većinu njih imati povjerenje. Bilo bi još korisnije ukinuti Europski sud za ljudska prava, koji je još više štetan. 

http://www.nacional.hr/clanak/93878/beskonacno-glupa-odluka-ustavnog-suda-vjeruje-li-jos-tko-da-seks-i-kosor-nisu-utjecali-na-suce

Nacional  21.10.2010. / 14:46  -  Komentar dana  - Robert Bajruši

     Beskonačno glupa odluka Ustavnog suda: Vjeruje li još tko da Šeks i Kosor nisu utjecali na suce?  -    Problem je taj što Ustavni sud i njegovi suci već gotovo dva desetljeća ne uživaju skoro nikakav kredibilitet – tko bi, uostalom, vjerovao instituciji u kojoj su glavnu riječ godinama vodili Vice Vukojević, Milan Vuković i nekakva bivša pravnica u Nami.  (......)  Ako u svakoj nesreći postoji poneka sretna okolnost, onda odluku Ustavnog suda treba gledati kao definitivno razotkrivanje najvažnije institucije hrvatskog pravosuđa. Ta istina nije ugodna, ali napokon treba priznati: nisu krivi ustavni suci već politika koja ih je izabrala, i tako je bilo još od početka devedesetih kada je Ivić Pašalić počistio pravosuđe i od vrha do dna, od najmanjeg općinskog pa do Ustavnog i Vrhovnog suda instalirao ekipu koja je bila lojalnija vladajućoj politici negoli pravnoj znanosti. Ti su suci krivi za tajkunizaciju, mafijaše koji slobodno šetaju gradovima i nasilnike koji premlaćuju žene, a onda ih se pušta na slobodu. Mislite kako je na Ustavnom sudu bitno drukčija situacija? Ok, onda se pokušajte sjetiti barem troje respektabilnih ustavnih sudaca/sutkinja, i kažite što su tako kvalitetno napravili u karijeri, da imate potpuno povjerenje u njihovu stručnost i nepotkupljivost.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/92120/Referendum-treba-provesti-na-ulici.html

Vijesti      20.10.2010 12:43 

       'Referendum treba provesti na ulici!'  (......) HDZ-ov Frano Matušić  - 'Ne pada mi na pamet komentirati odluku Ustavnog suda. Sudska tijela su neovisna u republici Hrvatskoj. Hrvatska je podijeljena na tri stupa vlasti, od kojih je jedan sudovi, prema tome, nama doista u zakonodavnom dijelu ne pada na pamet komentirati sudske odluke', rekao je Matušić. PRIMJEDBA:  Nekom ne pada na pamet, a drugima (opravdano) pada na pamet. (......)   Dragutin Lesar iz Hrvatskih laburista, koji su aktivno sudjelovali u prikupljanju potpisa za referendum.  (......)  Želim vjerovati da će i sindikati shvatiti da referendum mogu i moraju provesti, ali na drukčiji način – na ulici, na gradskim trgovima i ulicama. To je za Hrvatsku nužno potrebno jer je to jedini način da se obranimo od ovog nasilja nakon zabrane neposredne demokracije u Hrvatskoj, zaključio je Lesar.  PRIMJEDBA:  Možda je samo neposredna demokracija prava demokracija. U istinitost izbornih rezultata ne može se danas imati dovoljno povjerenje, a možda ni u rezultate referenduma. Dakle, referendum bi uvijek bio najbolji, ali samo ako bi bilo sigurno da rezultati nisu falsificirani.  Lesar je rekao, da Jadranka Kosor ne treba dati sve za Hrvatsku, nego samo ostavku. Ali tko bi zatim došao na njeno mjesto, i na temelju čega bi se moglo očekivati da će taj biti bolji???

http://www.24sata.hr/politika/pravi-gospodar-vladimir-seks-je-tajni-gazda-suda-145337    

24 sata    Utorak, 17. 11. 2009.    Piše: V.C., B.R., A.M. 

      Pravi gospodar: Vladimir Šeks je 'tajni gazda' suda  -  Praksa pokazuje da su se suci birali trgovinom i nagodbama HDZ-a i SDP-a te njih s manjim strankama. Najveći utjecaj navodno ima Šeks...   PRIMJEDBA: Tu je ponovljeno ono, što se i prije govorilo. Ne znam točno što bih mislio, ali volja naroda i pravda mora biti najvažnija, a ne odluke sudova.  Dobiva se utisak, kao da se želi uvesti nekakvu nedodirljivost i diktaturu Ustavnih sudaca. 

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/10/28/0165006.html    Danas.hr   28.10.2010. 

      Je li Šeks ovoga puta konačno pretjerao?  -  (......) ...prijetnja da će tražiti od Ustavnog suda zabranu najveće oporbene stranke izazvala je novi šok. Je li potpredsjednik Sabora i HDZ-a ovaj puta pretjerao? SDP se do te mjere uzbudio, ponajviše zbog utjecaja na pravosuđe koje se Šeksu neprestano predbacuje, a pogotovo na Ustavni sud, da je odbio sudjelovati u daljnjoj raspravi.  (......) 

Ana Benačić  

     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             1. XI. 2010.

Uredništvima dnevnih novina

i drugima

------------------------

DOMAĆA  ILI  EUROPSKA  MAFIJA ?

 

      U emisiji Hrvatskog radija "S predsjednikom uz kavu", 18.10.2010., čuli smo najprije obećanje, koje je prof. dr. Josipović javno dao prije nego je bio izabran za predsjednika republike: "Hrabrost je ta koja pobjeđuje nepravdu. U borbi za pravednost ja ću, kao predsjednik Republike Hrvatske i kao njezin građanin, biti prvi, i nikada se neću umoriti. To vam obećajem."

      U istoj emisiji on je rekao, sasvim ispravno, ovo: "Rješenje, koje je napravljeno kad je donošen zakon o povratu, je nepravedno.... Nisu svi građani stavljeni u isti položaj, (......) nisu ni jasni sasvim kriteriji zašto je jedna imovina u jednom režimu a druga u drugom...."; - a još prije je rekao ovo: "...prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena je velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene".  ("CNN" blog = "Croatian Nauseous News";  http://cnn.blog.hr/2007/11/1623606724/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga.html    - 15.11.2007.).

      Međutim, sasvim je neshvatljivo i zaprepašćujuće to, što je on, nakon svega toga, sasvim nelogično izrekao (u spomenutoj emisiji) ovu katastrofalnu kontradikciju: "Sudovi su presudili kako su presudili....  sve do Europskog suda za ljudska prava... (......) Možda bih ja, da sam sudac, sudio drukčije, ali taj realitet treba prihvatiti..."(!!!)

      Iz navedenoga je jasno ovo:  Josipović dobro  ZNA  i u potpunosti shvaća, da su odluke svih sudova (ne samo domaćih, uključujući Ustavni sud RH, nego i odluke Europskog suda)  NEPRAVEDNE,  i da se on protiv tih nepravednih odluka more BORITI, kao što je obećao - ali on sada najednom, neočekivano i neshvatljivo ignorira svoje obećanje i svoju dužnost!!!  Umjesto da se bori protiv očite nepravde i pljačke, on sada najednom kaže, da je ta nepravda nekakav "realitet koji treba prihvatiti"!!!  Je li to moguće?!  Jesmo li svi mi toliko ludi ili glupi, da ne možemo shvatiti njegove mudre, pravničke, profesorske izjave?!

      Prije nekoliko dana predsjednik SDP-a Zoran Milanović napisao je ispravno (u Jutarnjem listu, 23. X. 2010.), da su se Ustavni suci stavili iznad naroda, da izmišljaju posve nova pravila, na što nemaju pravo, da su donijeli protuustavnu odluku (o zabrani referenduma), i sl.  Prema Nacionalu (21.10.2010.), Šeks je rekao da se odluci Ustavnog suda svi se moraju pokoravati, da se sudske odluke ne smiju komentirati(!), nego se trebaju poštivati i izvršavati....;  a Robert Bajruši je tada napisao u Nacionalu: "Ustavni sud i njegovi suci već gotovo dva desetljeća ne uživaju skoro nikakav kredibilitet (......) ...politika (...) ih je izabrala, i tako je bilo još od početka devedesetih kada je Ivić Pašalić počistio pravosuđe i od vrha do dna, od najmanjeg općinskog pa do Ustavnog i Vrhovnog suda instalirao ekipu koja je bila lojalnija vladajućoj politici negoli pravnoj znanosti....".

      Što se može odatle zaključiti, nego to, da Hrvatskom vlada neka tajna "mafija", koja nastoji ovu prividnu "demokraciju" zamijeniti još gorom potpunom diktaturom, u kojoj će se provoditi (a već se i provodi) isključivo samovolja te grupe, i to putem Ustavnog suda (i drugih sudova, itd.).  Jer, čini se da ta grupa ima sve pod svojom kontrolom, tako da ni predsjednik republike ne smije javno govoriti istinu, ne smije iznositi činjenice ni javno braniti pravednost, ustavnost, odredbe međunarodnih ugovora (na pr. Aneks G ugovora o sukcesiji, i dr.), ne smije reći da se nepravedne, pogrešne, protupravne odluke Ustavnog i Europskog suda moraju ispraviti, itd.

      Mi ne znamo imena ljudi iz te mafije. Gore su samo citirana neka imena iz medija, ali mi ne tvrdimo i ne znamo ništa o eventualnoj odgovornosti bilo kojeg od tih pojedinaca.  Ali, izgleda da nekakva tajna vladajuća grupa ("mafija") zaista postoji.

      Je li Predsjednik Josipović u vlasti te grupe? Je li on njihov zarobljenik, talac, koji mora javno ponavljati samo ono što mu oni narede?  Ako je tako, zašto mu ne pomognu europski političari  - pod pretpostavkom da su oni bolji, i da domaća "mafija" nije tek dio europske "mafije"?  Kako to, da državno odvjetništvo i USKOK ne provode istrage radi otkrivanja krivaca za protupravne odluke spomenutih sudova?  Kako to da prijašnji predsjednik Europskog suda za ljudska prav, kao ni današnji, nije uopće ni odgovorio niti išta poduzeo  u vezi s protupravnim djelima u tom Sudu, o kojima je više puta informiran?  Kako to da Milanović (a donekle i Josipović) može prigovarati ustavnim sucima zbog protupravne odluke o referendumu, ali "ne vidi" i "ne zna" za pljačku naše imovine (naših stečenih vlasničkih prava u okviru našeg vječnog stanarskog prava, koja se ne mogu umanjiti, jer se Ustav RH na njih ne odnosi, jednako kao i u slučaju nacionaliziranih i drugih stanova)?

      Kako to, da predsjednik Josipović "ne shvaća" ono, što je jasno svakom laiku i svakom malo većem djetetu, da se ne mogu nikada prihvatiti nikakve odluke bilo kojeg suda, ni bilo kojeg tijela bilo koje vlasti, kojima se omogućuje pljačka gotovo cijele imovine nedužnih obitelji.  Situacija je praktički ista, kao kad bi neki sud (makar i najviši od najviših) osudio potpuno nedužnog čovjeka na doživotni zatvor, i taj bi čovjek već proveo u zatvoru petnaestak godina, iako je svakome jasno i postoje dokazi da nije kriv, a profesor pravnog fakulteta Josipović bi rekao, da su "sudovi presudili kako su presudili" i da "taj realitet treba prihvatiti"!!!

--------------------

S poštovanjem,

Branko Sorić  i  drugi nositelji stanarskog prava

-------

P.S. Gornji tekst je potrebno objaviti u svim tiskanim novinama (na papiru), ali ne na "blogovima" ni "portalima" ili sl. (na Internetu), gdje se protupravno omogućuje da nepošteni pojedinci upisuju anonimne komentare, laži, klevete, i sl. (To je postala svakodnevna pojava, koja se mora spriječiti. Vlasnici ili urednici takvih web-stranica su za to odgovorni!).

Da bismo mogli dovoljno i istinito informirati javnost o strahotama koje proživljavamo u ovoj strašnoj državi (Republici Hrvatskoj), trebalo bi nam se omogućiti da stalno, bar jednom mjesečno objavljujemo u mnogim najčitanijim novinama ovakve i slične opširne tekstove.  Čak i za vrijeme SFRJ, i za vrijeme Tuđmana, mogli smo često nešto objaviti, a danas nam se to sustavno onemogućuje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slučaj Karmele Stivi

 

OVAKVE STVARI SE DOGAĐAJU ZATO, ŠTO NEKI  NE SHVAĆAJU  (ISTO KAO NI PROF. IVO JOSIPOVIĆ)  DA PRAVDA MORA BITI VAŽNIJA I JAČA OD SVAKOG SUDA, PA  TAKO  I  OD  USTAVNOG  I  OD  EUROPSKOG  SUDA!

      Nepravde nisu "realnost koju treba prihvatiti" - ali, to vrijedi onda, kad je vrlo jasno što je u nekoj situaciji pravedno a što nepravedno.  A to je doista vrlo jasno, kad se radi o nama - nositeljima stanarskog prava!  Nepravdu uvijek može i mora ispraviti ili sam Sud ili zakonodavci, i to im se treba i može stalno govoriti i ponavljati. (To mi kažu nositelji stanarskog prava).

      (U slijedećem slučaju ne radi se o stanarskim pravima).

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/120032/Default.aspx

SLOBODNA DALMACIJA   01.11.2010.   

      "....98-godišnje Rogozničanke Karmele Stivi koju se bešćutno, pred kraj života, protjeruje na ulicu. Zbog odluke o prisilnom iseljenju (......)  ....upitne okolnosti pod kojima je nekretnina pripala u vlasništvo Splićaninu Anti Dujmoviću, sve na osnovi osporavane darovnice Karmeline unuke Ksenije Drnasin (......) 

....odbila mogućnost da je država o svom trošku prebaci u dom za starije osobe. Želi u svom domu provesti ostatak života.  (......)  ....općinska vlast. Žele pomoći, ali s pravom se pitaju na kojoj razini i kod koga su zakazale humanost i pravda (......)    Župan Pauk: To je velika nepravda.  Silno suosjećam sa staricom Karmelom Stivi koja u svojim poznim godinama proživljava tešku ljudsku dramu. Ne želeći se upuštati u preispitivanje ili komentiranje odluka pravosudnih tijela, mogu samo kazati kako je ponekad u životu velika udaljenost između pravde i prava - ističe Goran Pauk, šibensko-kninski župan. (......)

Ured pučkog pravobranitelja (......) je li pravna procedura provedena po zakonu (......), ali na sud ne možemo reagirati. Nema tu autoriteta koji može utjecati na sud (......) kaže Malčić. (......)  Za Ivana Zvonimira Čička, prvog čovjeka Hrvatskog helsinškog odbora, dvojbi nema, za njega je odluka o deložaciji 98-godišnje starice sramotna! -  Takvoj unuci mjesto je u zatvoru, a sucu koji je donio tu odluku nije mjesto na sudu - jasan je Čičak."   -- (Točno, pod pretpostavkom da se sigurno zna, što je prava istina, kao što se, na pr., doista zna u našem slučaju).

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/120136/Default.aspx

SLOBODNA DALMACIJA   02.11.2010

      "....predsjednica Vlade pozvala je ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i od njega zatražila da se intenzivnije uključi u cijeli slučaj.

(......)  našla se u središtu zanimanja medija radi toga što ju je unuka Ksenija Drnasin nagovorila da joj daruje stan, uz obećanje da će se brinuti o njoj do kraja života.

Nakon što je potpisala darovnicu nije više vidjela unuku, koja je u međuvremenu stan prodala Anti Dujmoviću iz Splita. Iako je Karmela u međuvremenu uspjela darovnicu na sudu proglasiti ništavnom, Dujmović, kao novi vlasnik stana, uspio je od suda ishoditi nalog za njezino iseljenje."

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/117891/Default.aspx

SLOBODNA DALMACIJA   08.10.2010

      "......u stvari je kolateralna žrtva zelenaša Ante Dujmovića (53) iz Splita! Upravo je Dujmović taj koji je “kupio” stan od Karmeline unuke Ksenije Drnasin i koji ustraje na tome da uđe u njega po cijenu izbacivanja nemoćne starice na ulicu. (......)

Sumnja se da je Dujmović, inače informatičar u Državnoj upravi, prije četiri godine Kseniji Drnasin, koja se očigledno nalazila u “novčanom” škripcu, posudio 20 tisuća eura uz mjesečnu kamatu od osam posto. Kako Ksenija nije mogla vratiti dug, Dujmović se uknjižio na stan, iako preko svog odvjetnika tvrdi da je nekretninu kupio “u dobroj vjeri” i da je za nju dao 40 tisuća eura  (......)

......pokušali doznati kako i na koji način on “radi”. (......)   .....u razgovoru s drugim osobama koje su postale njegove “žrtve”, saznali smo njegov način posuđivanja novca..."

              

      Napomena:  Čak ako se ne može narediti da se poništi sudska odluka, ali predsjednik republike treba znati  i  STALNO  JAVNO  GOVORITI što je pravedno a što nepravedno!

------------------------

      Pozdrav svima,

      Branko Sorić