SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2

999g/pojmovi

ZA RAZLIKU  OD  NAJMA  NA  999  GODINA

STANARSKO  PRAVO  JE  VJEČNO

 

      JEDINI  (prividni) razlog za protupravno ukidanje našeg stanarskog prava (u tzv. "privatnim neuseljivim" i još nekim stanovima) bila bi, navodno, ustavna zaštita vlasništva, ali taj razlog  NE  POSTOJI  jer  - kao što je jasno iz Rezolucije 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE), Aneksa G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, itd., i  KAO  ŠTO  JE  1999. GOD.  REKAO  I  USTAVNI  SUD  RH(!)  -  Ustav RH se  NE  ODNOSI  na prava koja su vlasnici izgubili u SFRJ a mi smo ih u to vrijeme zauvijek dobili. (Vidi dolje**;  vidi i:  http://soric-b.tripod.com/vrhzla/  itd.).  Dakle sva naša prava ostaju ista!  Oni trebaju dobiti naknadu, a ne stanove! 

      Oni 20 godina ponavljaju besmislice, kao: "mi smo upisani u zemljišnim knjigama" itd.  -  Potpuno je nevažno to, što su oni upisani u zemljišnim knjigama. Jer, na pr., u tisućama slučajeva najma na dugi rok (na 999 godina ili slično) u Škotskoj, uz malu najamninu, smatra se da su najmoprimci praktički dobili  VLASNIŠTVO,  bez obzira na zemljišne knjige! Takav dugotrajni najam je praktički jednak i jednako vrijedan kao i stanarsko pravo kod nas, koje nije stečeno samo na nekoliko stotina godina, nego je stečeno ZAUVIJEK i traje VJEČNO. 

      Bitno je to, da je dugotrajni najam praktički isto što i vlasništvo*, i čak ako se ne bi pretvorio u potpuno vlasništvo, nikome ne pada na pamet da ukida prava najmoprimca u Škotskoj i da ih daje ili vraća "vlasniku".  U slučaju da se taj najam ne bi pretvorio u potpuno vlasništvo, najam traje i dalje stotinama godina (na pr. 200, ili 800, ili više, godina). Isto tako ne može se ni naše stanarsko pravo nikada ukinuti ni umanjiti, nego ostaje uvijek isto i traje vječno.  - (Vidi http://www.legislation.gov.uk/asp/2012/9/enacted  - Vidi i dolje*).

      To je u  U.K. logično objašnjeno i ozakonjeno - a logika je logika, i ne mogu nigdje, pa ni kod nas, nikakvi propisi, ni Ustav, ni zakoni, ni odluke Ustavnog suda,  itd., biti suprotni logici niti se nelogično shvaćati ili tumačiti! 

------------------

   *   Iz prijedloga tog zakona (prije nego je bio prihvaćen):  http://www.scottish.parliament.uk/S4_Bills/Long%20Leases%20(Scotland)%20Bill/Policy_Memo.pdf     "This document relates to the Long Leases (Scotland) Bill introduced in the Scottish Parliament on 12 January 2012. (......)  The Bill converts ultra-long leases into ownership. (......)  The key rationale behind this Bill is that the granting of a lease of more than 175 years effectively amounts to a transfer of ownership. The Government estimates there could be around 9,000 ultra-long leases in Scotland (......)  The most popular length of lease was 999 years (......)  The intention is to convert to ownership ultra-long leases where the tenant is in a very similar position to an owner (......) A tenant (but not a landlord) may choose to opt out of converting to ownership. (......) Ultra-long leases amount to virtual ownership".  -  Taj zakonski prijedlog je prihvaćen i postao je zakon ("act")  7.VIII.2012. ("passed by the Parliament on 28th June 2012 and received Royal Assent on 7th August 2012.").]

__________________

**  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.  -  Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999. 

      "Obrazloženje  -   III.  1/4.  (......)  ...temeljem zakona i pravnih akata donesenih za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prijašnji vlasnici izgubili (su) vlasništvo, odnosno druga imovinska prava, pa ta prava - jer više ne postoje - nisu ni povrijeđena donošenjem Zakona o naknadi. Stoga je bez osnove pozivanje na ustavna prava koja se temelje na stavku 1. članka 48. i stavku 1. članka 50. (.....) Ustava."

     "1/5.  Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON njegovog donošenja i stupanja na snagu.  Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti  NE  ODNOSI. (......)".

      "2/1. (......) "...treba naglasiti da Ustav Republike Hrvatske nema odredaba o denacionalizaciji, odnosno o vraćanju ili odšteti za oduzetu imovinu.  Zbog toga nema neposredne ustavnopravne obveze za pravno reguliranje naknađivanja za oduzetu imovinu, odnosno za njeno vraćanje. (......)"

      "2/2. Nema ni odgovarajuće međunarodno pravne obveze države, niti međunarodno pravo propisuje vraćanje oduzete imovine, odnosno oblike, opseg i visinu naknade za imovinu. (......)"

      "2/4. (......)  Zbog toga je pozivanje na spomenute međunarodnopravne dokumente (posebice u svezi s člancima 1. do 3.) bespredmetno (......)" 

      "2/5. (......) U svim se zakonima (pa tako i u Zakonu u naknadi) polazi od temeljne postavke da se ispravljanjem starih nepravdi ne smiju činiti nove, teže nepravde. (......)".

--------------------------------

      [ Napomena B.S.:  Iako nominalni i bivši vlasnici po Ustavu i ostalim najvišim propisima nemaju pravo ni na povrat imovinskih prava (imovine) ni na naknadu, oni ipak trebaju dobiti pravednu naknadu jer je to rečeno u Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe  (koju su vlastodršci u Hrvatskoj godinama skrivali od javnosti, isto kao što su nastojali sakriti i neke druge rezolucije, Aneks G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, i drugo)Dakle, stanovi zauvijek pripadaju obiteljima nositelja stanarskog prava, a nominalnim i bivšim vlasnicima država treba dati novčanu naknadu.]

--------------------------------

25. V. 2013.

 

Branko Sorić

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STANARSKO  PRAVO  I  NEKI  OSNOVNI  POJMOVI

 

----- Original Message -----

From: Branko Sorić

To: jutarnji_kontakt@eph.hr ; redakcija@novilist.hr ; gl.urednik@vecernji.net ; glavniurednik@slobodnadalmacija.hr ; hina@hina.hr ; ......i mnogim drugima

Sent: Tuesday, September 03, 2013 5:26 PM

Subject: Stanarsko pravo i neki osnovni pojmovi

                                                        3. IX. 2013.

1)

      Vlastodršci  (saborski zastupnici, čelnici političkih stranaka, Vlada, suci Ustavnog suda...) morali bi, i dužni su, štititi naša prava, ali oni to nedovoljno čine ili čak i sami krše ta naša prava! 

      (a) Ako neki nepošteni pojedinac prekrši zakon, pa vam, na pr., nešto ukrade, to je manji problem, jer suci se (često) drže zakona, ali....

      (b) ....kad se vaša prava  KRŠE  ZAKONOM, onda je problem mnogo veći, jer znamo iz iskustva, da suci "zaboravljaju" da su dužni držati se ne samo zakona nego (još više) i Ustava; - a još više su dužni držati se istine i logike  t.j. zaključivati razumno i ispravno. 

      U prvom slučaju  (vidi gore pod a)  možete se i trebate, radi zaštite svojih prava, obratiti sudovima, ali u drugom slučaju (pod b) ne preostaje vam drugo nego obratiti se izravno narodu (kojemu pripada vlast), i vlastodršci su vam dužni to omogućiti  - ali, oni to ne omogućuju, nego vas u tome čak sprječavaju!  (To pod (b) odnosi se u prvom redu na nas opljačkane nositelje stanarskog prava, ali može se odnositi i na druge).

      Dakle, morate se, kao i mi, osloniti najviše sami na sebe, i nastojati o svemu obavijestiti narod putem vaših pisama, koja bi se trebala objavljivati u najčitanijim dnevnim novinama!  Druga je mogućnost da pošteni saborski zastupnici što češće govore o nama u Saboru, i da pri tome iznose bitne argumente i dokaze.

      Da bismo se mogli boriti za svoja prava (stanarska, a i druga), mora nam, u prvom redu, biti jasno koja i kakva prava imamo, i moraju nam biti jasni neki osnovni pojmovi, kao što su, na pr.,  ovi:

      Subjektivno pravo  je ovlaštenje (ovlast) nekog subjekta (osobe, na pr. pojedinog građanina) koje je zasnovano na objektivnom pravu (t.j. na pravnim pravilima, propisima, normama).

      Pravna norma  je obvezno pravilo ponašanja, koje je određeno pravnim propisima t.j. odredbama svih važećih propisa od najviših* (kao što su Ustav i međunarodni ugovori) i nižih (t.j. zakona) do još nižih (kao što su na pr. pojedinačni akti državnih tijela i sl.). 

      Imovina  je "skup subjektivnih građanskih prava koja pripadaju jednoj osobi". (......) "Stvari  I  DRUGE  ekonomske vrijednosti, koje čine predmet jedne imovine nazivaju se imovinskom masom" (Pravni leksikon, 1970.). 

      Nakon 1990. god. govori se uglavnom o vraćanju ili naknadi za oduzete nekretnine (i sl.), a prešućuje se da naknadu trebaju dobiti i svi oni, koji su dobivali premale plaće pa zato nisu mogli ni steći nekretnine (na pr. stanove).  Ipak, mnogi su, umjesto veće plaće, imali stanarsko pravo, koje su pošteno zaslužili, i ne samo da je nepravedno oduzeti im tu imovinu, nego je to i protupravno t.j. nedopustivo po Ustavu RH i po Aneksu G ugovora o sukcesiji! (Izvorni i nominalni vlasnici trebaju dobiti tržišnu NAKNADU od države).

      Imovinsko pravo (neke osobe) je neko od subjektivnih prava koja čine imovinu te osobe  - na pr. trajno i isključivo pravo posjeda stana (kao i uporabe stana, itd.), koje može biti sastavni dio ili vlasništva ili stanarskog prava.

      Pravo vlasništva stana (ili druge nekretnine) obuhvaća  (1) upis u zemljišnoj knjizi  te  (2) TRAJNO  (VJEČNO)  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda stana (i uporabe itd.).  Ovo potonje pravo (pod 2) je imovinsko pravo koje sadrži najveći dio ekonomske vrijednosti vlasništva nad stanom. (Jasno, i pravo vlasništva u cjelini također je imovinsko pravo).

      Stanarsko pravo, a isto tako i pravo stanovanja (ako je osnovano u korist obitelji, po Zakonu o vlasništvu), je imovinsko pravo, koje također obuhvaća  TRAJNO  (VJEČNO)  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda stana (itd.), pa zato ima gotovo istu ekonomsku vrijednost kao i vlasništvo nad stanom.

      [Napomene:  Stanarsko pravo (kao i vlasništvo) stječe se zauvijek, i vječno se može nasljeđivati, t.j. stanarsko pravo se može vječno prenositi na članove obiteljskog kućanstva, koji uvijek mogu svojom voljom stupiti u brak, rađati ili posvajati djecu, itd.  Pravo stanovanja je osobna služnost po Zakonu o vlasništvu (ZV), a ako je osnovano u korist obitelji traje dok obitelj ne izumre t.j. vječno, jer članovi obitelji uvijek mogu svojom voljom spriječiti to izumiranje obitelji rađanjem ili posvajanjem djece, itd. - vidi članak 199 (2)  i 244 (3)  ZV].

      Pravni odnos  je društveni odnos (na pr. odnos među fizičkim ili pravnim osobama) koji je uređen pravnom normom. Primjeri: brak, vlasništvo, stanarsko pravo....  Pravni odnos sastoji se od prava (ovlasti, ovlaštenja) i od obveza (dužnosti).  Ustav Republike Hrvatske  NE  ODNOSI  SE  na one pravne odnose (kao što je stanarsko pravo) koji su nastali prije stupanja tog Ustava na snagu!***

      Vlast  je "mogućnost provedbe volje unatoč otporu onih prema kojima je volja upućena".**  - Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu  (-to piše i u članku 1. Ustava RH).  Prema tome, jasno je da je volja naroda jača od Ustava i svih drugih propisa, sudskih odluka, i dr.  Jasno je i to, da (pogrešne) odluke Ustavnog suda ne mogu biti jače od samoga Ustava ni od drugih najviših propisa. 

      Također je jasno, da je istina i logika jača od Ustava i svih drugih propisa.  Kad bi, na pr., u Ustavu pisalo nešto neistinito ili nelogično, Ustav bi se morao ispraviti. Također se mora ispraviti svaka pogreška ili nelogičnost u zakonima i odlukama Ustavnog suda ili bilo kojeg drugog suda. Vjerujem da je to svakome jasno, ali, ako je potrebno, možemo to  i dalje objašnjavati -  i  to  JAVNO,  putem  najčitanijih  NOVINA,  koje nam danas onemogućuju objavljivanje, iako su dužne to omogućiti!

      Osim novina, neophodno je potrebno da i svi pošteni saborski zastupnici javno u Saboru objašnjavaju naša (stanarska) prava, i da traže ispravljanje loših, pogrešnih zakonskih odredaba. 

      POTREBNO  JE  HITNO  UVESTI  POSEBAN  POREZ  DA  BI  DRŽAVA  MOGLA  KUPITI  NAŠE  STANOVE  (TZV.  PRIVATNE  NEUSELJIVE,  A  I  KONFISCIRANE),  I  DA  BISMO  IH  MI  ZATIM  OTKUPILI!  ----   VIDI:   http://soric-b.tripod.com/sp/id25.html

      O gornjemu sam pisao u prethodnim e-mailovima, a nešto od toga možete ponovno naći i ovdje (vidi dolje pod 2).

________________________

*  Prof. dr. sc. Branko Smerdel:  Ustavno pravo, Hrvatska pravna revija, studeni 2010. -   "Nedvojbeno, Ustav je pravni propis, i to veće pravne snage od zakona".  http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Neposredno_odlucivanje_Smerdel_Branko_HPR_11_2010.pdf

-

**  Skripta iz ustavnog prava - Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku -  "O pojmu politike i vlasti II - Definicija vlasti: mogućnost provedbe volje i unatoč otporu onih prema kojima je volja upućena". 

2)  ---  (Iz prethodnih e-mailova)

      Vlasništvo je imovinsko pravo, koje obuhvaća  TRAJNO  (VJEČNO)  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda, uporabe (itd.), te  UPIS tog prava u zemljišnoj knjizi.  Stanarsko pravo je također imovinsko pravo, gotovo jednako vrijedno kao i vlasništvo nad stanom, jer također obuhvaća  TRAJNO  (VJEČNO)  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda stana, uporabe (itd.) (iako bez upisa u zemljišnoj knjizi).  Isključivo pravo posjeda (itd.) (koje je također imovinsko pravo)  znači to, da je, po Zakonu o stambenim odnosima (ZSO), nominalni (t.j. zemljišno-knjižni) vlasnik  ISKLJUČEN  (i to  ZAUVIJEK)  iz tog prava posjeda stana (i uporabe, itd.), t.j. on je ta najvrednija imovinska prava zauvijek izgubio (za razliku od slučaja najma, kod kojega vlasnik samo privremeno prepušta ta prava najmoprimcu).  [Prema Zakonu o stambenim odnosima (ZSO), nitko se ne može useliti u stan bez dopuštenja nositelja stanarskog prava (t.j. "stanara" po čl. 9. ZSO/1974.).   -    ZSO/1974,

čl. 58.: "Bez dopuštenja stanara nitko se ne može useliti u stan koji on koristi kao stanar"].

      Zemljišno-knjižni (nominalni) "vlasnici" ne mogu (nemaju pravo) nikada dobiti u posjed tzv. privatne neuseljive stanove, jer su za vrijeme SFRJ, po  ZAKONU trajno (zauvijek) izgubili pravo posjeda, uporabe (itd.), na taj način što smo mi stanari, po Zakonu (ZSO), trajno (zauvijek) stekli  ISKLJUČIVO pravo posjeda, uporabe (itd.). Time su oni, po zakonu, zauvijek  ISKLJUČENI  iz prava posjeda, uporabe, itd., t.j. zauvijek su  IZGUBILI  ta prava, i  TO  SE  NIJE  PROMIJENILO  STUPANJEM NA  SNAGU  USTAVA  RH.

      Ustavom RH  NIJE  zagarantirano  onakvo njihovo vlasništvo kakvo je postojalo prije stjecanja stanarskog prava.***  Njihova prava se  ne krše,  jer ta njihova prava (posjeda, uporabe, itd.)  NE  POSTOJE  od trenutka stjecanja stanarskog prava. Za ta izgubljena prava oni trebaju dobiti NAKNADU od države, jer je tako predviđeno Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

       Dakle naš pravni odnos, t.j. stanarsko pravo, i dalje trajno postoji neovisno  o ustavnoj zaštiti vlasništva, i nema nikakvog ustavnog ni drugog opravdanja za odredbu Zakona o najmu stanova (1996.) o prestanku ili bilo kakvom umanjenju našeg stanarskog prava.  Naša prava se ne smiju kršiti radi povrata njihovih izgubljenih prava, isto kao što se nisu kršila ni prava stanara u nacionaliziranim stanovima. Ti nacionalizirani stanovi nisu vraćeni izvornim vlasnicima upravo zbog toga, što se Ustav RH ne odnosi i ne primjenjuje na pravne odnose koji su nastali prije njegovog stupanja na snagu t.j. prije 1990. god., pa zbog toga nije bilo opravdanja za ukidanje ni umanjenje prava nositelja stanarskog prava u tim stanovima, kao ni u drugim stanovima.

      Stanarsko pravo je ne samo IMOVINA, nego je to i  PRAVO  NA  SIGURAN  DOM.  Nema siguran dom ona obitelj, koja nema ili stanarsko pravo ili vlasništvo nad svojim domom (stanom)!

 __________________

***  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr.  -  Narodne novine br.:

39 / 23.04.1999. 

      "Obrazloženje  -  III.  1/4.  (......)  ...temeljem zakona i pravnih akata donesenih za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prijašnji vlasnici  IZGUBILI  (su) vlasništvo, odnosno  DRUGA  IMOVINSKA  PRAVA, pa ta prava - jer više ne postoje - nisu ni povrijeđena (......). Stoga je bez osnove pozivanje na ustavna prava koja se temelje na stavku 1. članka 48. i stavku 1. članka 50. (.....) Ustava."

     "1/5.  Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON njegovog donošenja i stupanja na snagu.  Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti  NE  ODNOSI. (......)".                 (Vidi i: 13. VII. 2013.)

---------------------

      Ali  I  BEZ  TE  ODLUKE  Ustavnog suda svaki pravnik zna da pravne norme ne djeluju povratno (unatrag) ako to nije u samoj normi izričito određeno.  (Napomena: Ta odluka Ustavnog suda iz 1999. je ispravna, za razliku od odluke istog Suda iz 1998. i rješenja iz 2005., gdje postoje očite, teške i nedopustive pogreške!)

-

      Ne postoji i nikada nije postojao nikakav razlog ni opravdanje za ukidanje (prestanak) niti za ikakvo umanjenje našeg stanarskog prava.  Jedini (navodni, prividni) razlog bio bi Ustav RH, ali taj razlog ne postoji, kao što je gore rečeno. [Uostalom, kad bi se čak i mogao primijeniti Ustav RH, izvorni vlasnici bi opet imali pravo samo na tržišnu naknadu, jer oduzimanje njihovih prava za vrijeme SFRJ, samo po sebi, ne bi bilo protivno današnjem Ustavu RH (zbog socijalne pravde, isto kao i u slučaju iz članka 48. Zakona o najmu stanova****), nego je bilo protivno samo to, što nisu dobili tržišnu naknadu za prava koja su im oduzeta po zakonima SFR Jugoslavije].

      Ne samo da na temelju Ustava RH nema razloga niti opravdanja za ukidanje (ni za bilo kakvo umanjenje) našeg stanarskog prava, nego je to ukidanje i ništavno po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije (koji je jači od zakona, i po kojemu se moraju poštivati naši ugovori i naša stečena prava),  itd.  -  Vidi:  http://soric-b.tripod.com/sp/id10.html

      POTREBNO  JE  HITNO  UVESTI  POSEBAN  POREZ  DA  BI  DRŽAVA  MOGLA  KUPITI  NAŠE  STANOVE  (TZV.  PRIVATNE  NEUSELJIVE,  A  I  KONFISCIRANE),  I  DA  BISMO  IH  MI  ZATIM  OTKUPILI!

      VIDI:   http://soric-b.tripod.com/sp/id25.html

__________________

****  Po članku 48. Zakona o najmu stanova (1996.), čak i neki obični najmoprimci, koji nisu imali stanarsko pravo, dobili su, radi socijalne pravde, pravo otkupa unajmljenih privatnih stanova protiv volje privatnih vlasnika.

---------------------------------

 

Molimo primjedbe pravnika, sveučilišnih profesora, i drugih osoba, o gore iznesenome!

      (Proslijedite ovaj e-mail i drugima!)

      Zahvaljujemo, s poštovanjem,

      dr. med. Branko Sorić

      (i drugi nositelji st. prava)

_____________________

E-mail:  branko.soric (at) zg.t-com.hr

Web:  http://soric-b.tripod.com/sp/id24.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id25.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id26.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id23.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id10.html

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

http://soric-b.tripod.com/vrhzla/ 

http://soric-b.tripod.com/sp/

http://soric-b.tripod.com/kb/

http://soric-b.tripod.com/ppb/  

http://soric-b.tripod.com/index.html

......itd.

---

...