SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
Pisma IX 09

----- Original Message -----
Sent: Thursday, October 01, 2009 9:33 PM
Subject: Primjedba uz objavljeni clanak
1. X. 2009. 

Poštovani,

      Pretpostavljam da novinarki Slobodne Dalmacije nije bilo dozvoljeno napisati u dolje navedenom članku ono što je najvažnije, a to je ovo:

     1.  Mi smo nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, a nismo "zaštićeni najmoprimci", kao što nas pogrešno naziva Zakon o najmu stanova, jer je odredba toga zakona o ukidanju našeg stanarskog prava ništavna po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, bez obzira na apsurdne odluke Ustavnog suda.

      2.  Nije objašnjeno, da imovinu ("property") ne čine samo nekretnine, pokretne stvari, stanarsko pravo, i druga prava, nego u imovinu spada i rad.  Isto tako, u oduzetu imovinu (koja je oduzeta u SFRJ) ne spadaju samo oduzete nekretnine (nacionalizirani, konfiscirani, tzv. privatni neuseljivi stanovi, itd.), nego i rad mnogih osoba, koje nisu dobivale odgovarajuću plaću za izvršeni rad u organizacijama udruženog rada za vrijeme SFRJ.  (Vidi dolje: P.S.*).  Budući da se zakonima u RH neke oduzete nekretnine vraćaju odnosno nadoknađuju bivšim vlasnicima zbog Rezolucije 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, treba također nadoknaditi i vrijednost neplaćenog ili nedovoljno plaćenog rada izvršenog u SFRJ, jer i on spada u oduzetu imovinu. *

      3.  Nije objašnjeno da upravo suci Ustavnog i Europskog suda krše ljudska prava, bilo zbog svoje nesposobnosti i sukoba interesa, ili nepoštivanjem i kršenjem najviših pravnih normi, zlouporabom ovlasti i položaja, te da se ne slažemo s njihovim apsurdnim odlukama, već tražimo da odgovaraju za svoja nedjela, za protupravno oduzimanje naše imovine, a pogrešni zakoni i odluke bezuvjetno se moraju ispraviti novim zakonskim odredbama, kojima će se potpuno i zauvijek priznati sva naša prava stečena u okviru stanarskog prava.

      4.  Pitanje naknade nominalnim vlasnicima naših stanova nema nikakve veze sa poštivanjem naših prava, koja trajno i zauvijek postoje, i koja se uopće nisu smjela niti se ikada smiju kršiti ni umanjiti.  

      Itd.

      Dr. Branko Sorić

---------------------------

*  P.S.   Ako nekome nešto nije jasno, neka pročita na pr. ono, što je o tome rečeno u Massachusettsu (SAD) 1921. godine:

http://www.archive.org/details/reportofattorney1921mass 

http://www.archive.org/stream/reportofattorney1921mass/reportofattorney1921mass_djvu.txt   

Report of the attorney general for the year ending .. (1921)  (str. 77)  /  Author: Massachusetts. Attorney General's Office /  1921.]  PUBLIC DOCUMENT - No. 12. 77

     "Moreover, labor or service is 'property,' within the mean­ing of the Constitution, and is entitled to protection as property. (......) It was said in State v. Stewart, 59 Vt. 273, 289  'The labor and skill of the workman, be it of high or low degree, the plant of the manufacturer, the equipment of the farmer, the invest­ments of commerce, are all in equal sense property.' In the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 127 (......) occur these words: 'Labor is property, and as such merits protection. The right to make it available is next in importance to the rights of life and liberty.'  It was settled that the right to labor and to make con­tracts to work is a property right by Adair v. United States, 208 U. S. 161, 173-175 (......) It is as much prop­erty as the more obvious forms of goods and merchandise, stocks and bonds'."

---------------------------------
      Dr. med. Branko Soric 
      Web: 
http://soric-b.tripod.com/sp/   http://soric-b.tripod.com/dokumenti/ 

 

---------------------------------

 

Slobodna Dalmacija,  čet. 1. X. 2009.,  str. 10,  Novosti

 

      "PAKAO DELOŽACIJA - ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI IZBACUJU SE IZ KUĆA U KOJIMA SU ŽIVJELI 50 GODINA, A DRŽAVA NE PODUZIMA NIŠTA

 

      Novcem za otkup stanova plaćeni Rojsovi bageri

       Split je namjenska sredstva iskoristio za plaćanje Rojsovih bagera za uređenje Žnjana, tvrdi šef ASH-a Mate Buljubašić" 

 

      PIŠE  MARINA KARLOVIĆ-SABOLIĆ

 

      "Zaštićeni najmoprimac dr. Branko Sorić u srije­du je uputio "Otvoreno pismo vlastodršcima" u kojemu poziva predsjednika Re­publike, predsjednicu Vlade, su­ce Ustavnog suda i Europskog suda da mu vrate "nepravedno i neopravdano oduzetu imovi­nu".

      Pozivajući se na slučaj umi­rovljene profesorice Slavice Buntić, također zaštićene naj­moprimke koja je ovih dana prisilno izbačena iz stana u Mošćenićkoj Dragi u kojemu ži­vi punih 55 godina, on je od vrha države zatražio milijunski iznos odštete za patnje koje su on i njegova obitelj pretrpjeli zbog svo­jeg neriješenog statusa.

 

      - Nadam se da vidite i shvaća­te svu težinu i strahotu zločina koji se vrši nad Slavicom Bun­tić i nad ostalim nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima. Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji odmah vratite sva prava na na­šem stanu, odnosno pravo traj­nog, vječnog i nasljedivog po­sjeda tog stana, uz našu obvezu plaćanja stanarine državi - stoji u Sorićevu pismu.

 

      - Prema aneksu Međunarod­nog ugovora o pitanjima suk­cesije koju je Sabor ratificirao 2004., stanarsko se pravo vraća svima onima koji su ga imali 31. prosinca 1990. godine, i mora se riješiti za sve na jednak način, bez ikakve diskriminacije. Pet godina ovaj se ugovor ne pro­vodi, a država svojim nedjelo­vanjem pridonosi kaosu iako nema nikakvog razloga da se ovo pitanje bunkerira, pogoto­vo ako postoji jednostavno rje­šenje - tvrdi dopredsjednik Sa­veza udruga stanara Ante Bartulica. A ono, prema njegovim rije­čima, uključuje volju države da od sredstava prikupljenih od otkupa stanova u društvenom vlasništvu isplati vlasnike na­cionaliziranih stanova po tržiš­noj cijeni. Time bi zaštićeni naj­moprimci dobili mogućnost da otkupe svoje stanove, i na taj na­čin konačno riješe svoje stambe­no pitanje.

 

      Ministarstvo nemoćno

 

      - Pitanje zaštićenih najmo­primaca za sada nije moguće ri­ješiti zbog potpunog raskoraka u stavovima između zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova, tvrde u Ministarstvu zašti­te okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

      - U ovom su ministarstvu u više navrata održani sastanci s Udrugom stanara Hrvatske i Udrugom vlasnika stanova ka­ko bi se moglo pristupiti izradi nacrta propisa kojim bi se na odgovarajući i zadovoljavajući način uredila navedena proble­matika. Nažalost, obje strane ostale su nepopustljive u svojim zahtjevima: jedni traže isključi­vo otkup stana, što im je ospo­rio Ustavni sud i Europski sud, a drugi stupanje u posjed stana koji je njihovo vlasništvo-kaza­li su nam u Ministarstvu zaštite okoliša. Predsjednik splitskog ASH-a Mate Bvujubašić jedan je od rijetkih koji je posljednjih 17 godina tražio da se otkrije gdje je završio novac od otkupa sta­nova.

 

      - Franjo Tuđman je krajem 1992. godine u Saboru izjavio da će se dio sredstava iz otkupa sta­nova nadoknaditi "onima koji su ostali bez svojih stanova za­hvaljujući socijalističko-komu-nističkoj vlasti". Šezdeset posto tog novca trebalo je ići državi, a 40 posto jedinicama lokalne sa­mouprave, uz obvezu da se sred­stva mogu trošiti samo za rješa­vanje stambene problematike.  Jedino grad Zadar nije utro­šio ni lipe toga prikupljenog novca, a Split je ta namjenska sredstva iskoristio za plaćanje Rojsovih bagera za uređenje Žnjana za dolazak Pape - tvrdi Buljubašić.

 

      Pet tisuća ugroženih

 

      U Savezu udruga stanara tvrde da Sorićevu sudbinu dijele stanari u oko pet tisuća stanova koji, prema njegovim riječima, spadaju u najugroženiju skupinu ljudi u današnjoj Hrvatskoj: oni se ne smiju vjenčati, imati vlastitu ili posvojenu djecu niti dovoditi ikog drugog da živi sa njima u tim stanovima.

 

      Kajin:  Ljudi režu vene

 

     'Civilizacijska sramota' termin je kojega IDS-ovac Damir Kajin koristi kada govori o tretmanu države prema zaštićenih najmoprimcima. Zaštićeni najmoprimci jedna su od najnesretnijih kategorija hrvatskih građana. Neki od tih ljudi u tim su stanovima živjeli 50 ili 60 godina, a danas ih nasilno izbacuju na ulicu. Oni ne smiju napustiti svoj dom da im u njega ne bi netko uselio. Nije čudno što neki od njih režu vene - tvrdi IDS-ovac Damir Kajin, ističući daje Vlada sredstvima prikupljenima od otkupa društvenih stanova dužna obeštetiti vlasnike, a zaštićenim najmoprimcima omogućiti da otkupe stanove u kojima žive."

------------------

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, September 29, 2009 3:24 PM
Subject: Otvoreno pismo vlastodrscima
29- IX. 2009.
Otvoreno pismo vlastodršcima

Poštovani,

      Prema novinskim vijestima (Novi list)  Slavica Buntić, umirovljena profesorica, protupravno i nasilno je izbačena iz stana u kojem živi od 1958. god.  Ona je i danas nositeljica stanarskog prava, jer je ukidanje tog prava odredbom Zakona o najmu stanova (1996.) ništavno po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije.

      U prilogu (attachmentu) nalazi se slika tog protupravnog nasilja, za koje nisu krivi policajci koji se vide na toj slici, nego su krive osobe (vlast, sudovi, i dr.), koje su to prouzročile.

------------------

      Koristim ovu priliku, da Vam u svoje ime ponovim slijedeći moj zahtjev (a i ostali nositelji stanarskog prava imaju pravo postaviti vrlo slične zahtjeve!):

 

      Gospodine Predsjedniče Republike, gospođo Predsjednice Vlade, gospodo suci Ustavnog i Europskog suda, i ostali, vratite mi moju nepravedno i neopravdano oduzetu imovinu, i to:

      1.  Tražim od Vas da mi iz proračuna odmah isplatite iznos od nekoliko stotina tisuća eura (preračunat na današnju vrijednost) koji mi je oduzet zakonima u SFRJ na taj način što mi, po tim zakonima, nije isplaćena plaća za punu vrijednost moga rada, iako sam ja taj svoj rad izvršio i tražio veću plaću, ali ju nisam dobio.

      Objašnjenje:  Obavljanjem posla (na pr. u nekoj od tadašnjih organizacija udruženog rada, u nekom državnom poduzeću, ili domu zdravlja, ili dr.) zaposlena osoba (radnik, zaposlenik, djelatnik) dala je državi (društvu) ekonomsku vrijednost svog rada, te je morala dobiti protuvrijednost u novcu (plaću). Ako je plaća bila manja od vrijednosti izvršenog rada, očito se radi o oduzetoj imovini, jer to pravo i dužnost, da se izvrši određeni ugovoreni posao na određenom radnom mjestu, jest imovina ("property", "possessions").  Ako nekome to nije jasno, neka pročita na pr. ono, što je o tome rečeno u Massachusettsu (SAD) još davne 1921. godine. (Vidi dolje: *).

      Prema Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, imovina ("property"), koja je bila nepravedno oduzeta od strane države (SFRJ), treba biti vraćena (odnosno, kad se radi o stanovima, nadoknađena). U tu imovinu ne spadaju samo nekretnine i druge stvari, nego i vrijednost izvršenog rada (jer, kao što je dolje rečeno: "Labor or service is property", "the labor and skill of the workman (....) are all in equal sense property", itd.).

      Jasno, ja ne tražim one iste novčanice koje su mi trebale biti isplaćene, i ne tražim da mi navedeni iznos isplati neka osoba, kojoj je za vrijeme SFRJ isplaćen taj iznos, koji je oduzet od mene, nego tražim taj iznos iz državnog proračuna.

      Isto tako, osobe, kojima je po zakonima u SFRJ trajno oduzeto pravo posjeda (itd.) suvišnih stanova, nemaju nikakvo pravo tražiti ni dobiti onaj isti stan koji im je bio oduzet, niti imaju pravo tražiti povrat oduzetih prava od nositelja stanarskog prava, koji je u SFRJ trajno dobio to isto pravo posjeda stana, nego jedino mogu i smiju tražiti naknadu iz državnog proračuna.

      Nadam se da odatle vidite i shvaćate svu težinu i strahotu zločina, koji se vrši nad Slavicom Buntić i nad ostalim nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, kao i u konfisciranim stanovima, itd.

      2.  Tražim od Vas da mi iz proračuna odmah isplatite još i iznos od oko milijun eura, kao naknadu za propuštenu zaradu u inozemstvu, gdje bih radio, da nisam imao stanarsko pravo.  

      3.  Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji  iz proračuna odmah isplatite, osim gore navedenoga, još par milijuna eura kao odštetu za patnje koje smo pretrpjeli zbog nepravedne otimačine imovine, t.j vrijednosti našeg rada (izvršenog najvećim dijelom u SFRJ), i zbog kasnije protupravne otimačine stanarskog prava, prava na dom i diskriminacije (u RH).

      4.  Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji odmah vratite sva prava na našem stanu, t.j. pravo trajnog (vječnog, nasljedivog) posjeda tog stana (i sva ostala prava) uz našu obvezu plaćanja vrlo male stanarine državi u iznosu od oko 200 kuna mjesečno (t.j kao što smo plaćali u SFRJ, preračunato na današnju vrijednost).

      S poštovanjem,

      dr. med. Branko Sorić

_________________-

*    http://www.archive.org/details/reportofattorney1921mass

http://www.archive.org/stream/reportofattorney1921mass/reportofattorney1921mass_djvu.txt   

Report of the attorney general for the year ending .. (1921)  /  Author: Massachusetts. Attorney General's Office /  1921.]  PUBLIC DOCUMENT - No. 12. 77

      "Moreover, labor or service is 'property,' within the mean­ing of the Constitution, and is entitled to protection as property. (......) It was said in State v. Stewart, 59 Vt. 273, 289  'The labor and skill of the workman, be it of high or low degree, the plant of the manufacturer, the equipment of the farmer, the invest­ments of commerce, are all in equal sense property.' In the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 127 (......) occur these words: 'Labor is property, and as such merits protection. The right to make it available is next in importance to the rights of life and liberty.'  It was settled that the right to labor and to make con­tracts to work is a property right by Adair v. United States, 208 U. S. 161, 173-175 (......) It is as much prop­erty as the more obvious forms of goods and merchandise, stocks and bonds'."

---------------------------------
Dr. med. Branko Soric
Web:  http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

---------------------------------

----- Original Message -----

Sent: Friday, September 25, 2009 4:34 PM  
 
Objavljeno (malo skraćeno) u Novom listu, srijeda 30. rujna 2009., str. 47.
  25. IX. 2009.

Poštovani!

      Prema Novom listu (na Internetu: 22.9.2009 u 18:42h) Opatijski sud je deložirao Slavicu Buntić, čije je stanarsko pravo potvrđeno i sudskom presudom iz 1999. godine. Iz te novinske vijesti jasno proizlazi, da sa radi u protupravnom otimanju imovine izvršenom od strane vlastodržaca (jednostavnije rečeno: o pljački), jer je Slavica Buntić i danas nositeljica stanarskog prava, kao što je bila i davno prije,  i kao što je bila 1996. godine kada je protupravnom i ništavnom odredbom Zakona o najmu stanova (ZNS) tobože "ukinuto" stanarsko pravo. Oduzimanje te imovine stanara (t.j. stanarskog prava) ništavno je po Aneksu G međunarodnog ugovora u pitanjima sukcesije, i tu činjenicu ne mogu izmijeniti ni ustavni suci, koji sudjeluju u protupravnom kršenju ljudskih prava bilo zbog svoje nesposobnosti ili svjesno zlouporabljujući svoje ovlasti i položaj. Prema tome, sva stanarska prava moraju se zauvijek priznati i poštivati, svi deložirani nositelji stanarskog prava moraju biti vraćeni u svoje stanove. Pljačka i strahote koje doživljavaju ispravni građani - nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima (na pr. konfisciranim) - moraju se promatrati u okviru svih ostalih protupravnih zbivanja u Hrvatskoj, koja se događaju bez protivljenja država članice EU, čije vlasti nisu bolje. (Prije nekoliko dana čuli smo na TV njemačkog građanina, koji je rekao: "Kada dam ruku političaru, nakon toga gledam jesu li mi svi prsti još na ruci".  Radnici - oštećeni i oboljeli od azbestoze - koji ovih dana štrajkaju glađu, kažu: "Nema druge, nego zasukati rukave i krenuti u borbu protiv mafije. I druge države imaju mafiju, ali ovdje mafija ima državu."... Itd.). 

      Godinama se govori o "pretvorbenom" ili "privatizacijskom" kriminalu.  Ako je netko na taj način protupravno prisvojio milijardu eura, time je oštetio svaku hrvatsku obitelj u za oko 700 eura. Ali, najgori od tih "pretvorbenih" zločina - najgora pljačka i diskriminacija - je spomenuto oduzimanje stanarskog prava, jer se time svaka pojedina obitelj, koja ima to pravo, potpuno protupravno oštećuje ne samo za onih 700 eura, nego još, povrh toga, za više desetaka tisuća ili nekoliko stotina tisuća eura!

      U Odluci Ustavnog suda RH broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja. 1999. (NN br. 39 / 1999.) piše da vlasništvo, i druga imovinska prava, koja su oduzeta u SFRJ, više ne postoje, i da današnji Ustav RH ni međunarodno pravo ne određuje niti njihovo vraćanje niti davanje odštete. (To je jasno, i to smo znali i prije te odluke Ustavnog suda. Treba napomenuti, da ipak Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe traži davanje naknade od strane države, ali bez kršenja stečenih prava stanara).

      Međutim, kasnije je Ustavni sud pogrešno, neistinito i apsurdno napisao sasvim suprotno, t.j. da se ne moraju poštivati naši ugovori kojima smo stekli trajna imovinska prava (u okviru stanarskog prava), jer da su ti ugovori suprotni oduzetim imovinskim pravima, koja su danas zajamčena Ustavom RH!!! (Vidi: Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-993/2003 (i dr.) i  broj: U-I-3254/2004 (i dr.) od 9. veljače 2005., Narodne novine br.: 32 / 09.03.2005.).  Kraće rečeno: prema jednoj odluci Ustavnog suda, današnji Ustav ne štiti ranije oduzeta imovinska prava, a prema drugoj, on ih tobože štiti! (U oba slučaja se radi o jednakim pravima, u okviru jednakih stanarskih prava).  Prema jednoj odluci to stanarsko pravo se ne može oduzeti, a prema drugoj "može". To je jednako apsurdno, kao kad bi Ustavni sud napisao da je 2+2=15.  Svaki pošteni političar mora javno reći i stalno ponavljati, da je to naknadno rješenje Ustavnog suda apsurdno i pogrešno, da je protupravno i suprotno socijalnoj pravdi (dakle i Ustavu), da se nitko ne treba i ne može njega pridržavati, nego se to bezuvjetno mora odmah ispraviti izmjenom pogrešnih zakonskih odredaba!  (Zar bi itko normalan rekao ili povjerovao da je 2+2=15, ako bi tu besmislicu napisao Ustavni sud?!!). Pravo otkupa privatnih stanova dobili su, radi socijalne pravde, čak i neki obični najmoprimci (bez stanarskog prava, čl. 48. ZNS), a nama se oduzima stanarsko pravo, koje je skoro cijela naša imovna!!!

      Zaustavite pljačkaše, prekinite njihovu samovolju i pljačku!!!

      Krivci moraju odgovarati! Tko je kriv, ako ne političari i suci najviših sudova, a i sami nominalni "vlasnici" - od kojih su mnogi bogataši, prekupci, profiteri, koji godinama obmanjuju i lažno si pripisuju pravo na "povrat" umjesto da traže odštetu od države?  (Može im se dati, u opravdanim slučajevima, i mnogo veća naknada od vrijednosti imovine oduzete u SFRJ, ali stanovi na kojima je stečeno stanarsko pravo nipošto se ne mogu vratiti u naturi). Krivi su oni koji su donijeli loše zakone, kao i oni koji ih ne ispravljaju. Ne samo da nam se mora vratiti naša imovina, nego će svi krivci (i njihovi potomci, pravni sljednici) morati isplatiti nama i našim potomcima još i ogromne odštete za sve što trpimo od 1990. godine nadalje.

      S nama se postupa kao sa Židovima za vrijeme drugog svjetskog rata, osim što nas, za sada, još ne guše u plinskim komorama. *

      dr. med. Branko Sorić  u ime mnogih nositelja stanarskog prava

----------------------------------------
Web: 
http://soric-b.tripod.com/sp/ 
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/ 
......itd.

------------------------------------------------

P. S.   Najbitnije karakteristike i sva odvratnost, pokvarenost i moralna bijeda ne samo pretežitog

dijela vlasti u Hrvatskoj nego i u cijeloj današnjoj Europi najtočnije se mogu dočarati usporedbom sa

državom iz Kafkinog Procesa. (Vidi također i članak prof. dr. Nede Engelsfeld).

......