SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2

Becic(Sabor)


                                        12. VIII. 2013.

   Cijenjena Uredništva,

      molimo da se slijedeće objavi u Jutarnjem, Večernjem, Novom listu, Slobodnoj Dalmaciji. (U slučaju objavljivanja molim obavijest e-mailom, jer ne mogu kupovati sve novine).

   Cijenjeni nositelji stanarskog prava i ostali,

     proslijedite dalje ovaj e-mail (i prethodne e-mailove)!

-----------------------

      Kroz sedamnaest proteklih godina velik dio ili većina političara, dužnosnika, i drugih, svojom neshatljivomm pasivnošću (šutnjom, nečinjenjem) omogućuju protupravno otimanje (pljačku) naših stanarskih prava!  Možda se neki tako ponašaju iz neznanja ili neshvaćanja?  Nerazumijevanje može uvijek biti ogroman problem, ali u Hrvatskoj (i drugdje) glavni problem su oni, koji razumiju ali  IGNORIRAJU istinu, logiku i najviše propise te obmanjuju narod! 

       Na pr., zastupnica Nevenka Bečić je neistinito rekla u Saboru 10.VII. 2013., da su stanari, odnosno tzv. "zaštićeni najmoprimci",  UŠLI  u privatne (tzv. neuseljive) stanove "uz primjenu sile"(!)  (-a radi se zapravo o stanovima koje su stanari normalno unajmili, voljom vlasnika, prije 1945. ili prije 1940. godine, a tek kasnije, u FNR Jugoslaviji, zakon im je dao stanarsko pravo, bez njihove krivnje)!

      Ona je također rekla, da je "Ustavom Republike Hrvatske vlasništvo zagarantirano", da se "krše ljudska prava" (nominalnih) vlasnika tzv. privatnih neuseljivih stanova, i da oni trebaju dobiti u posjed te stanove, koji "nikada nisu bili ni konfiscirani ni nacionalizirani"!

      Zastupnik Damir Kajin ispravno je odgovorio, da je te stanove trebalo ostaviti nositeljima stanarskog prava  i u cijelosti obeštetiti (izvorne) vlasnike, da su mnoge od tih stanova pokupovali neki prekupci, itd.  - ali ostali saborski zastupnici su šutjeli, nisu odgovorili, nisu iznijeli istinite argumente(!), nisu objasnili da mi tražimo povrat onoga što je naše po važećim pravnim normama (po Ustavu RH, Aneksu G, itd.) a što nam je 1996. godine protupravno oteto(!),  a tim svojim  NEČINJENJEM  oni,  kroz  niz proteklih godina, (blago rečeno) omogućuju ili propuštaju spriječiti vršenje teškog zločina nad nama -nositeljima stanarskog prava, i nad našim obiteljima!  (O dužnostima zastupnika trebalo bi opširnije govoriti u nekom zasebnom, budućem e-mailu). 

-

      Evo, što je svaki saborski zastupnik dužan  u  Saboru  reći  Nevenki Bečić (i svakome, tko bi slično govorio):

 Sasvim ukratko:

      1.  Osobe upisane u zemljišnim knjigama ne mogu dobiti  u posjed  privatne neuseljive stanove, jer su za vrijeme SFRJ, po  ZAKONU trajno (zauvijek) izgubile pravo posjeda, uporabe (itd.), i  to se nije promijenilo stupanjem na snagu Ustava RH.

      2.  Ustavom RH  NIJE  zagarantirano  onakvo njihovo vlasništvo kakvo je postojalo prije stjecanja stanarskog prava.

      3.  Njihova prava se  ne krše,  jer ta njihova prava (posjeda, uporabe, itd.)  NE  POSTOJE  od trenutka stjecanja stanarskog prava. Za ta izgubljena prava oni trebaju dobiti NAKNADU od države.

-

      Malo opširnije:

      1.  Nije istina, da osobe, koje su ostale upisane u zemljišnim knjigama (budući da spomenuti stanovi nisu bili konfiscirani ni nacionalizirani), trebaju dobiti te stanove u posjed, jer su te osobe, za vrijeme SFRJ, po  ZAKONU trajno (zauvijek) izgubile to pravo posjeda, na taj način što smo mi stanari, po Zakonu o stambenim odnosima (ZSO), trajno (zauvijek) stekli  ISKLJUČIVO pravo posjeda, uporabe (itd.).  Time su oni, po zakonu, zauvijek  ISKLJUČENI  iz prava posjeda, uporabe, itd., t.j. zauvijek su  IZGUBILI  ta prava,  i  to se nije promijenilo ni stupanjem na snagu novog Ustava RH,  jer smo stekli stanarska prava  PRIJE  stupanja tog Ustava na snagu.

      2.  Nije istina, da je Ustavom RH zagarantirano njihovo vlasništvo -  t.j. ono i onakvo njihovo vlasništvo kakvo je postojalo prije našeg stjecanja stanarskog prava  - jer se Ustav RH (koji je stupio na snagu 1990. god.)  NE  ODNOSI  I  NE  PRIMJENJUJE  na ona prava, koja su oni izgubili prije stupanja na snagu Ustava RH,  t.j. taj Ustav se ne primjenjuje na pravni odnos između vlasnika i stanara koji je nastao stjecanjem stanarskog prava prije 1990. godine. (Vidi odluku Ustavnog suda RH iz 1999.*).  Dakle taj pravni odnos, t.j. stanarsko pravo, mora i dalje trajno postojati neovisno o ustavnoj zaštiti vlasništva, i nema nikakvog ustavnog ni drugog opravdanja za odredbu Zakona o najmu stanova (1996.) o prestanku ili bilo kakvom umanjenju našeg stanarskog prava.  Naša prava se ne smiju kršiti radi povrata njihovih izgubljenih prava, isto kao što se nisu kršila ni prava stanara u nacionaliziranim stanovima.

      3.  Nije istina, da se krše prava tih osoba, jer ta njihova prava (posjeda, uporabe, itd.) ne postoje od trenutka stjecanja stanarskog prava. (Kao što je gore rečeno, stjecanjem stanarskog prava, oni su zauvijek izgubili ta prava. Budući da ta prava ne postoje, nisu ni prekršena). 

-

      (To što je gore navedeno, također je rečeno i u odluci Ustavnog suda RH iz 1999. god.*, ali  I  BEZ  TE  ODLUKE  svaki pravnik zna da pravne norme ne djeluju povratno (unatrag) ako to nije u samoj normi izričito određeno).

      Izvorni vlasnici ne mogu dobiti izgubljena prava, nego trebaju dobiti od države  NAKNADU, jer je tako rečeno u Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

      Ne postoji i nikada nije postojao nikakav razlog ni opravdanje za ukidanje (prestanak) našeg stanarskog prava.  Jedini (navodni, prividni) razlog bio bi Ustav RH, ali taj razlog ne postoji, kao što je gore rečeno (pod 2.). [Uostalom, kad bi se Ustav RH mogao primijeniti, oni bi opet imali pravo samo na tržišnu naknadu, jer oduzimanje njihovih prava za vrijeme SFRJ, samo po sebi, ne bi bilo protivno današnjem Ustavu RH (zbog socijalne pravde**), nego je bilo protivno samo to, što nisu dobili tržišnu naknadu za prava koja su im oduzeta po zakonima SFR Jugoslavije].

      Ne samo da na temelju Ustava RH nema razloga ni opravdanja za ukidanje našeg stanarskog prava, nego je to ukidanje i ništavno po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije (koji je jači od zakona, i po kojemu se moraju poštivati naši ugovori i naša stečena prava), itd.  -  Vidi:  http://soric-b.tripod.com/sp/id10.html

-

      (Potrebno je uvijek ponovno podsjećati  (1) na činjenicu da nacionalizacija stanova nije poništena i da ti stanovi nisu vraćeni izvornim vlasnicima upravo zbog toga, što se Ustav RH ne odnosi i ne primjenjuje na pravne odnose koji su nastali prije njegovog stupanja na snagu t.j. prije 1990. god., pa zbog toga nije bilo opravdanja za ukidanje ni umanjenje prava nositelja stanarskog prava u tim stanovima, kao ni u drugim stanovima;  (2) da su po članku 48. Zakona o najmu stanova (1996.), čak i neki obični najmoprimci, koji nisu imali stanarsko pravo, dobili, radi socijalne pravde, pravo otkupa unajmljenih privatnih stanova protiv volje privatnih vlasnika.**  (Vidi  http://soric-b.tripod.com/sp/id14.html  );  (3) Stanarsko pravo je  IMOVINA,  a također je i pravo na  SIGURAN  DOM.  Nema siguran dom ona obitelj, koja nema ili stanarsko pravo ili vlasništvo nad svojim domom (stanom).  O svemu tome bit će potrebno ponovno opširnije pisati u nekim budućim e-mailovima).

-

      dr. med. Branko Sorić

      (i drugi nositelji stanarskog prava)

____________

*   Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr.  -  Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999. 

      "Obrazloženje  -  III.  1/4.  (......)  ...temeljem zakona i pravnih akata donesenih za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prijašnji vlasnici izgubili (su) vlasništvo, odnosno druga imovinska prava, pa ta prava - jer više ne postoje - nisu ni povrijeđena donošenjem Zakona o naknadi. Stoga je bez osnove pozivanje na ustavna prava koja se temelje na stavku 1. članka 48. i stavku 1. članka 50. (.....) Ustava."

     "1/5.  Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON njegovog donošenja i stupanja na snagu.  Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti  NE  ODNOSI. (......)".               (V. i: 13. VII. 2013.)

-

**   Po članku 48. Zakona o najmu stanova (1996.), čak i neki obični najmoprimci (bez stanarskog prava!) dobili su pravo otkupa unajmljenih privatnih stanova protiv volje privatnih vlasnika, a to je Ustavni sud RH obrazložio kao izraz načela socijalne pravde. (Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH broj U-I-762/1996, i dr., Narodne novine br.: 48 / 06.04.1998.)

-------------------

      Branko Sorić (dr. med., u mirovini)

      (i drugi nositelji stanarskog prava)

--

Vlaška 84

10000 Zagreb

E-mail:  branko.soric@zg.t-com.hr

i   soricbranko@gmail.com

Web:  http://soric-b.tripod.com/sp/id24.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id23.html

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

http://soric-b.tripod.com/vrhzla/

http://soric-b.tripod.com/sp/

http://soric-b.tripod.com/kb/

http://soric-b.tripod.com/ppb/

http://soric-b.tripod.com/index.html

......itd.

----

----