SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2

VII 08

( Stanarsko pravo je vlasničko pravo -  Vidi dolje citat
iz članka "I stanari su ljudi"  profesora dr. Padjena ** ).
Vidi dolje:  IZJAVE POLITIČARA, STRUČNJAKA....
(P. Galbraith, R. Rolnik, saborskih zastupnika, i drugih)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPIJA  E-MAILA  POSLANOG  NOVINAMA,

SABORSKIM  ZASTUPNICIMA  I  MNOGIM DRUGIMA 

SUSH

SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE

(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11,    10000 Zagreb,    Croatia

 

Tel+Fax: ++385 1 4668 217 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Pro aris et focis   Za ognjište i za dom    For hearth and home

                                                                                                9. srpnja 2008.

Poštovani,                                                                            

               

      Već 18 godina vlast lažno prikazuje stanarsko pravo u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, na takav način, kao da su zemljišne knjige jače od zakona, Ustava i međunarodnih ugovora, pa kad je netko upisan u zemljišnoj knjizi onda mu se, tobože, "mora vratiti" imovna, vlasništvo i vlasnička prava, koja su zauvijek oduzeta zakonom za vrijeme SFRJ.  Neistinito se tvrdi da "Ustav štiti" ta oduzeta vlasnička prava. (Kad bi to bila istina, tada bi i nacionalizirani stanovi bili vraćeni, a svi stanari u njima bili bi pretvoreni u "zaštićene najmoprimce").  Istina je suprotna:  Kada su zakonom trajno oduzeta glavna (skoro sva) vlasnička prava, bez kojih ne može postojati ni vlasništvo, upis u zemljišnoj knjizi izgubio je svoju prvobitnu važnost.  (Usporedi i čl. 173. (2) Zakona o vlasništvu!).

                    

      Ustav RH iz 1990. god. nije ukinuo niti stanarsko pravo  (koje je i dalje postojalo nakon 1990.)  niti bilo koje stečeno pravo. Naprotiv, u skladu sa Ustavom, ta prava su zajamčena Aneksom G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije.  Jedino Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (iz 1996.) traži vraćanje oduzete imovine odnosno vlasničkih prava, ali samo pod uvjetom da se time ne krše stečena prava drugih građana.  Dakle, trajna, isključiva prava posjeda, uporabe stana (itd.), koja su zakonito zauvijek stečena u okviru stanarskog prava, ne mogu se oduzeti niti umanjiti, nego se samo mogu povećati jeftinim otkupom stana, a nominalni (prividni) ili bivši "vlasnici" mogu samo dobiti naknadu od strane države (isto kao i za nacionalizirane stanove).

            

      Mi bismo mogli imati dobro mišljenje o ministrici Marini Matulović-Dropulić, kad bi ona rekla, da se ona osobno ne slaže sa neispravnim, nelogičnim, apsurdnim odlukama Ustavnog suda, ali da ih je, kao ministrica, dužna provoditi. Međutim, ne treba zaboraviti, da su odluke Ustavnog suda, doduše, obvezatne, ali sam Ustav, kao najviši zakon, jači je od tih odluka. Kad je odluka Ustavnog suda očito nelogična, apsurdna i suprotna Ustavu, svaka osoba, koja je dovoljno inteligentna da toga bude svjesna, mora poštovati sam Ustav više nego takvu pogrešnu, političku odluku Ustavnog suda.  [ Naime, i sam Ustavni sud, u obrazloženju svoje Odluke od 31. III. 1998., ustvrdio je da "činjenica što te osobe (t.j. nositelji stanarskog prava u nominalno-privatnim stanovima) ne mogu otkupiti stan, posljedica je zakonodavne politike Hrvatskog državnog sabora" ].

             

      Od 1991. odnosno 1996. godine, kad su doneseni zakoni o prodaji i najmu stanova, većini ljudi je jasno da su neke odredbe tih zakona neispravne, nelogične, pogrešne, protuustavne, protupravne, nepravedne, štetne, itd., te da je isto takva i odluka Ustavnog suda od 31. III. 1998. godine  (Broj: U-I-762/1996,...).  To je bilo jasno i velikoj većini zastupnika u Saboru, koji su o tome govorili nakon te odluke.  Na pr., već 22. IV. 1998.  Dr Nedjeljko Mihanović (HDZ) rekao je u Saboru ovo:  "...da se dopusti (.....) svima otkup stanova. A država je zato tu da vlasnicima stana na ovaj ili na onaj način nadoknadi"; -  a kasnije su isto rekli u Saboru i drugi zastupnici, među kojima su opet bili i istaknuti zastupnici iz redova HDZ-a:   Npr., 29. I. 2003., Jadranka Kosor je rekla:  "...stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju. I naravno vlasnicima pravedna naknada. To  bi bilo i u skladu sa dokumentima Vijeća Europe".  Istoga dana je Vladimir Šeks rekao u Saboru ovo: "Mislim da trebamo razmatrati ovu situaciju sa stajališta upravo socijalne pravde kao vrhovnoga načela i u skladu sa onim što bi nam trebalo biti pred očima, a to je Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe iz 1996. god.".

            

      Međutim, sada ministrica Marina Matulović-Dropulić (u priopćenjima za javnost povodom naših prosvjeda) govori potpuno suprotno od Jadranke Kosor, Vladimira Šeksa, i drugih, te se poziva na lošu, nelogičnu, apsurdnu, pogrešnu, protuustavnu i protupravnu odluku Ustavnog suda !!!

      Mi se s time ne slažemo i nikada se nećemo složiti, nećemo i ne možemo pristati na to, da se pljačka naša imovina, niti da Ustavni sud ili bilo tko drugi krši Ustav, Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije, Europsku konvenciju o ljudskim pravima, itd.  Sabor treba ispraviti gore spomenute loše zakone, a osim toga treba donijeti i druge izmjene zakona i/ili Ustava, po kojima će Sabor moći u svakom trenutku razriješiti loše ili nesposobne suce Ustavnog suda (i svih drugih sudova) te ih zamijeniti drugima, boljima i sposobnijima.

             

      Tko je kriv?  Tko je iz EU  i od vlada europskih (i drugih) država osudio ogromnu pljačku izvršenu u Hrvatskoj u tzv. "privatizaciji" ili "pretvorbi"?!  Ako ne osuđuju, znači da prešutno odobravaju.  Dakle, krivi su naši političari, ali od EU ne treba očekivati ništa dobro.  Najnepošteniji i najnepravedniji dio te "privatizacije" je pljačka naših stanova. Naime, ako je neki "tajkun" prisvojio, recimo, milijardu eura, time je svaku hrvatsku obitelj oštetio za oko 700 eura, ali svaka od desetak tisuća naših obitelji (nositelja stanarskog prava u tzv. "privatnim neuseljivim" stanovima)  je povrh toga još oštećena za više desetaka tisuća ili za par stotina tisuća eura (!!!);  -  dok su ostale obitelji (oko 350.000 njih) jeftino otkupile ne samo društvene nego i nacionalizirane(!) stanove, pa čak i dio  PRIVATNIH(!)  stanova, koji nisu bili oduzeti u SFRJ nego su oduzeti u RH, 1996. godine, po čl. 48. Zakona o najmu stanova, uz odobrenje Ustavnog suda, radi socijalne pravde!  Te privatne stanove su jeftino otkupili obični najmoprimci!  Ustavni sud nije smatrao dovoljnim pretvoriti te najmoprimce u "zaštićene najmoprimce", nego je smatrao potrebnim i opravdanim potpuno  ODUZETI  te iznajmljene stanove od  PRIVATNIH  vlasnika, te ih dati u vlasništvo običnim najmoprimcima za malu naknadu (oko deset posto cijene).

          

      Ustav RH nema retroaktivno djelovanje i ne štiti imovinu oduzetu prije 1990. god., nego, naprotiv, Aneks G međunarodnog ugovora o sukcesiji  (koji je, po Ustavu, jači od zakona) štiti našu imovinu, t.j. trajna, nasljediva, isključiva imovinsko-vlasnička prava posjeda i uporabe stana (itd.), koja smo imali 1990. godine. Oduzimanje tih naših prava je  NIŠTAVNO  po Aneksu G.  Prema tome, mi smo i danas nositelji stanarskog prava, te moramo dobiti jednako pravo otkupa  NAŠIH stanova  (u kojima stanujemo) kakvo su dobili i drugi nositelji istog prava.  Nominalni vlasnici imaju samo pravo na naknadu od strane države za ranije oduzetu imovinu  t.j. za vrijednost stana i vlasnička prava koja su im trajno oduzeta za vrijeme SFRJ. 

         

Predsjednica Saveza udruga stanara Hrvatske

                            

Prof. Volga Vukelja-Dawe

Jurjevska  12

10000  Zagreb

Tel.: 1 4668 217

     098 52 00 22 

---------------------------------

P.S.   Gornje pismo šaljem e-mailom u ime SUSH-a  na adrese navedene pod "To" i "Cc", te na mnoge druge adrese.

         Molimo da dobijemo u svim novinama dovoljno prostora kako bismo mogli u nizu članaka opširno i do kraja sve objasniti i dokazati, te odgovoriti na sva pitanja.  

         S poštovanjem,  B. Sorić

         branko.soric@zg.t-com.hr

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                      http://soric-b.tripod.com/izjave-politicara/   

                   

IZJAVE  POLITIČARA,  STRUČNJAKA,  I  DR. ....

 

     U veljači 1996. bilo je poznato da su pripremljeni za Sabor novi prijedlozi zakona, po kojima bivšim vlasnicima neće biti vraćeni nacionalizirani stanovi nego samo tzv. "neuseljivi" stanovi (t.j. također trajno oduzeti).  O toj nepravdi pisao sam na više adresa (25. veljače 1996.).  Pošteni ljudi već su tada shvatili o čemu se radi.

      15. III. 1996.  Ambasador SAD-a  Peter W. Galbraith ("klikni" tu!)  odgovorio je ovo:

     "I have been following the activities of the Sabor and the Government concerning property issues, and was most interested to read your letter to see how these laws, if passed, would affect ordinary citizens. The process of revising property laws and of privatization may well involve injustices (as you argue) as to how different categories of tenants are treated. These are however, domestic issues, and on the points presented, it would not be appropriate for a foreign government to take a position".  

      ("Pratio sam aktivnosti Sabora i Vlade koje se odnose na pitanja imovine, i bilo mi je vrlo zanimljivo pročitati vaše pismo da bih vidio kako će ti zakoni, ako budu prihvaćeni, djelovati na obične građane. Proces revidiranja imovinskih zakona i privatizacije može lako sadržavati nepravde (kao što vi tvrdite) u pogledu načina na koji su tretirane razne kategorije stanara.  Međutim to su domaća pitanja pa ne bi bilo prikladno da strana vlada zauzme stajalište o navedenim pitanjima").

      Kasnije su Vijeće Europe i Kongres SAD-a zatražili da se vrati ona oduzeta imovina koja se može vratiti (bez kršenja stečenih prava drugih građana), a ako to nije moguće, da se dodijeli pravedna naknada izvornim vlasnicima.  (Vidi dolje *).

      15. IX. 2008.  Poruka Petera W. Galbraitha: "I wish you the best of luck in your pursuit of justice"  ("Želim vam najbolju sreću u vašoj potrazi za pravdom").

 

      U Saboru je rečeno ovo: 

      22. IV. 1998.  Dr Nedjeljko Mihanović (HDZ):  "...da se dopusti (.....) svima otkup stanova. A država je zato tu da vlasnicima stana na ovaj ili na onaj način nadoknadi".   

      29. I. 1999.,  Željka Antunović u ime SDP-a: "...svim stanarima pod istim uvjetima omogućiti otkup stana, a vlasnicima osigurati tržišnu naknadu".  

      29. I. 2003., Jadranka Kosor (HDZ): "...stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju. I naravno vlasnicima pravedna naknada. To  bi bilo i u skladu sa dokumentima Vijeća Europe".  (Vidi i: XI 09 -"klikni" tu!).

      29. I. 2003., Vladimir Šeks (HDZ): "Mislim da trebamo razmatrati ovu situaciju sa stajališta upravo socijalne pravde kao vrhovnoga načela i u skladu sa onim što bi nam trebalo biti pred očima, a to je Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe iz 1996. god.".  

      29. I. 2003. Damir Kajin (IDS): "Moje mišljenje što se tiče ovog zakonskog prijedloga nepromijenjeno je  još  od  1993.  godine.  Stanari  u  tim  stanovima  po mom mišljenju moraju dobiti pravo na otkup.  Ono  što  me  međutim  čudi  zašto  je  ta  materija povjerena recimo Ministarstvu javnih radova, a ne Ministarstvu pravosuđa,  osim  ako  odgovor  ne  leži  u  tome  da  upravo Ministarstvo javnih radova ima najviše pojedinaca u svojstvu prekupaca tih stanova".

      29. I. 2003. Ivo Lončar (nezavisni): "7 tisuća nositelja stanarskoga prava (......) su diskriminirani u odnosu na sve one koji  su otkupili svoja stanarska prava i postali vlasnici svojih stanova. (......)  Po mom dubokom uvjerenju,  bez ikakvih ograda  odmah treba dopustiti svim zajamčenim najmoprimcima otkup svojih stanova, odnosno stanarskih prava kao što su to učinili i deseci tisuća bivših nositelja stanarskih prava".

      13. III. 2003  (Iz  "Sdp-biltena" [broj 6]  str. 16 - SDP):  "....rekao je Arlović na konferenciji za novinare u Saboru. (......) SDP će tražiti da se do donošenja izmjena Zakona o najmu stanova svim nositeljima stanarskog prava, koji još nisu otkupili stanarsko pravo, osigura da po povoljnim uvjetima otkupe svoje stanove, a da se vlasnicima osigura tržišna naknada za te stanove".

      3. III. 2004., Ugovor o pitanjima sukcesije, Aneks G, članak 2.: "Svi ugovori sklopljeni od strane građana (....) do  31. prosinca 1990. (....)  poštovat će se  bez diskriminacije".  (Tu spadaju i ugovori kojima je stečeno stanarsko pravo).  S tim člankom 2. potpuno je u skladu i članak 6., koji kaže: "Domaće zakonodavstvo (....) glede stanarskog prava primjenjivat će se (....) bez diskriminacije....". 

------------

      Ali, ništa od toga se ne ostvaruje već mnogo godina!   Kroz to vrijeme sam ostario, i država sad čeka da umrem! Otežano nam je i objavljivanje u novinama!  TRAŽIMO da nam se odmah vrate sva naša trajna i nasljediva vlasničko-imovinska prava, stečena u okviru stanarskog prava,  i da dobijemo jednako pravo otkupa i po približno istoj cijeni kao što su otkupljeni drugi stanovi,  među kojima i dio privatnih stanova uz odobrenje Ustavnog suda radi socijalne pravde (vidi čl. 48. Zakona o najmu stanova, 1996) !                      

      Zagreb, VII.  2004. - IX. 2008.       

      Dr. med. Branko Sorić  (Vlaška 84, 10000 ZAGREB)

      i drugi nositelji stanarskog prava               

-----------------------------

*  Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, stavak 10  (27. VI. 1996.),  i  rezolucija Predstavničkog doma Kongresa SAD  (H. Res. 562 iz 1998.):

http://bulk.resource.org/gpo.gov/bills/105/hr562ih.txt.pdf

   http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1998-10-13/html/CREC-1998-10-13-pt1-PgH10724.htm 

[Congressional Record Volume 144, Number 145 (Tuesday, October 13, 1998)]

[House]     [Page H10724-H10728]

From the Congressional Record Online through the Government Printing Office [www.gpo.gov]

      CONCERNING PROPERTIES WRONGFULLY EXPROPRIATED BY FORMERLY TOTALITARIAN GOVERNMENTS

      Mr. SMITH of New Jersey. Mr. Speaker, I move to suspend the rules and agree to the resolution (H. Res. 562) concerning properties wrongfully expropriated by formerly totalitarian governments.

  The Clerk read as follows:

                                                 H. Res. 562

      Whereas totalitarian regimes (.................................)

Now, therefore, be it Resolved, That the House of Representatives--

      (1) welcomes the efforts of many formerly totalitarian countries to address the complex and difficult question of the status of wrongfully expropriated properties;

      (2) urges countries which have not already done so to return wrongfully expropriated properties to their rightful owners or, when actual return is not possible, to pay prompt, just and effective compensation, in accordance with principles of justice and in a manner that is just, transparent and fair;

      (3) calls for the return of wrongfully expropriated properties to religious communities;

      (4) calls on Croatia, the Czech Republic, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and any other nation whose laws or regulations limit restitution or compensation for wrongfully expropriated properties to persons who reside in, or are citizens of, the country from which restitution or compensation is sought, to remove such restrictions; and

      (5) urges formerly totalitarian countries to pass and effectively implement laws that provide for restitution of, or compensation for, wrongfully expropriated property.

      Sec. 2. The Clerk of the House of Representatives shall transmit a copy of this resolution to the President.

------------------

[[Page H10726]]  (......)  Mr. Speaker, I include the following materials relating to this resolution: (......)

------------------

[[Page H10727]]  (......) 

       Resolution 1096 on Measures to Dismantle the Heritage of Former Communist Totalitarian Systems (Council of Europe Parliamentary Assembly), 1996

      Para 10: The Assembly advises that property, including that of the churches, which was illegally or unjustly seized by the state, nationalized, confiscated or otherwise expropriated during the reign of communist totalitarian systems in principle be restituted to its original owners in integrum, if this is possible without violating the rights of current owners who acquired the property in good faith or the rights of tenants who rented the property in good faith, and without harming the progress of democratic reforms. In cases where this is not possible, just material compensation should be awarded. Claims and conflicts relating to individual cases of property restitution should be decided by the courts.

   http://bulk.resource.org/gpo.gov/record/1998/1998_H10726.pdf 

   http://bulk.resource.org/gpo.gov/record/1998/1998_H10727.pdf 

-----------------------------

   

      Dio pisma iz Ureda Predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

URED PREDSJEDNIKA

Broj: 71-013-05-668/2  

Zagreb, 31. ožujka 2005.

                                          Savez udruga stanara Hrvatske

                                          n/r gospođa Jasna Kovač, dipl. iur.

Poštovana  gospođo Kovač,

      Izvješćujemo Vas da smo u više navrata nakon našeg zajedničkog sastanka razmotrili Vaše probleme, S njima je detaljno upoznat i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić i sam je pokrenuo inicijativu da se trajno riješe Vaše sudbine i pitanje otkupa stanova. Prenosimo Vam dijelove gledišta Predsjednika Republike s čime je on upoznao i predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivu Sanadera (......)

      Molim Vas da, sukladno Vašim ovlastima, Vlada Republike Hrvatske navedeni problem pokuša razmotriti u sklopu eventualnih izmjena Zakona o najmu stanova na način kako to predlažu predstavnici Saveza udruga stanara Hrvatske (......) da bivši nositelji stanarskog prava stanova u vlasništvu građana mogu otkupiti stan pod uvjetima koji su propisani Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. (......) ...smatram da bi se predloženom izmjenom Zakona. uz određivanje odgovarajuće naknade vlasnicima stanova postigla jednakost i ravnopravnost svih građana te potvrdilo načelo socijalne pravde.

      S poštovanjem,  

      Tajnik Predsjednika za društvene i humanitarne djelatnosti

      mr. Borislav Vučković

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  Iz članka  "I stanari su ljudi",  Feral Tribune,  Split,  30. IX. 2005.,  str. 18.:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

      Je li stanarsko pravo koje je postojalo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj po Zakonu o stambenim odnosima iz 1974. vlasničko pravo i, shodno tome, zaštićeno Ustavom i Evropskom konvencijom kao ljudsko pravo? (......) Problem je jednostavan, jer mu je rješenje jednostavno: Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. (......)   U "Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu" 1992. pokazao sam da su odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o članku 48. Ustava "izraz pojmovne zbrke, i to ne takve koju su suci Ustavnog suda mogli sami sročiti, već zbrke koja je brižljivo njegovana..."  

      Prof. dr. Ivan Padjen         

(Autor je profesor prava na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu).

-----------------------------------------------------------------------------------------

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/  <--("Klikni" ovdje!)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr. Ivo Josipović (SDP), 15.11.2007.:

     "SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda.

 Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene. (......)"

      (Iz odgovora "CNN" blogu = "Croatian Nauseous News"  http://cnn.blog.hr/ )  - (Prof. dr. Ivo Josipović je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

http://cnn.blog.hr/2007/11/1623606724/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

United Nations   General Assembly   A/HRC/16/42/Add.2

30. XII. 2010  -   Izvješće Posebne izvjestiteljice o odgovarajućem stanovanju kao komponenti prava na odgovarajući životni standard, i na pravo na nediskriminaciju u tom kontekstu, Raquel Rolnik

      http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=18060

      HRC   16th     30/12/2011     A/HRC/16/42/Add.2 

      Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the

      right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in

      this context, Raquel Rolnik - Addendum - Mission to Croatia   E F S A C R      (Click here!)

III. Sigurnost stanovanja (posjedovanja stana) za nositelje stanarskog prava (......)

D. Stanari u nominalnom vlasništvu i konfisciranoj imovini

      "(......) stanarima privatiziranih stanova u nominalnom vlasništvu (stanovi sa nominalnim vlasnicima) bilo je uskraćeno pravo na kupnju svojih domova po povoljnim cijenama (......)  nisu mogli otkupiti svoje stanove pod povoljnim uvjetima, čime se učinkovito diskriminirani."

VIII. Zaključci i preporuke

      80. "Specijalna izvjestiteljica potiče vladu, da na jedinstven način uredi pravo na posjed stana za sve one, koji su imali slična stambena (stanarska) prava, uključujući i mogućnost da povoljno otkupe stanove (kuće) u kojima stanuju."

(Opširnije  - "Klikni" ovdje!)     (Click here!)

__________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAPOMENA:  Stanarsko pravo se stjecalo zauvijek, bilo je trajno i nasljedivo, to nije bio najam, nositelji tog prava nisu sklapali ugovore o najmu.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vidi:  Sukob interesa sutkinje Europskog suda   i:

članak dr. Nede Engelsfeld, profesorice pravnog

fakulteta u mirovini. (KLIKNI  OVDJE!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vidi: Pismo podrške HHO-a (klikni ovdje)!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEVLADINE  UDRUGE  RH  PODRŽAVAJU  ZAHTJEVE  

NOSITELJA  STANARSKOG  PRAVA

---------
GONG  "Objavljeno 18.1.2012. (......)

(pdf)   "PLATFORMA  112   ZA HRVATSKU VLADAVINE PRAVA"   (.........)

            Točka 110.:

      "110.   Jednaki pravni okvir stambenog zbrinjavanja za sve bivše nositelje stanarskog prava na cjelokupnom teritoriju RH na način da se izjednače uvjeti za otkup stanova unutar i izvan područja posebne državne skrbi; ukine rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u državnom vlasništvu izvan područja posebne državne skrbi; izjednače cijene stanova na cijelom teritoriju RH s cijenama koje su nositelji stanarskog prava platili sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća;  izjednače prava nositelja stanarskog prava u privatnim neuseljivim stanovima s nositeljima stanarskog prava stanara stanova u društvenom vlasništvu, sukladno Aneksu G Zakona o potvrđivanju ugovora o pitanjima sukcesije.."

------------------

      Platformu 112 čine:    B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

------------------

      [Vidi na donjem dijelu stranice "Home":  ** (O Aneksu G)  PRIMJEDBE 1.) i 2.)]  

------------------

Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava“ podržavaju sljedeće organizacije:

Amnesty International Hrvatska, Brodsko ekološko društvo, Centar inkluzivne potpore IDEM, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, Eko Pan, Eko-eko Komin, Ekološko turistička udruga Šolte, Eko-Zadar, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Hrvatski savez slijepih, Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, Koalicija udruga Info zona, Koalicija udruga u zdravstvu, Krka Knin, Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva, Lezbijska grupa Kontra, MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava, Mreža mladih Hrvatske, Radio Mreža, Roditelji u akciji, Udruga Delta, Fade In – Fantastično dobra institucija, Savez udruga stanara Hrvatske, Socijalna politika i uključivanje (SPUK), Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbing, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Zagreb, Zelena Istra, Zeleni Osijek, Zeo Nobilis, Ženska soba.

------------------

HRVATSKI  SABOR -  10. VII. 2013.

      Nakon što se zastupnica Nevenka Bečič pogrešno pozvala na Ustav Republike Hrvatske, prešutjevši da se taj Ustav RH ne odnosi i ne primjenjuje na prava koja su vlasnici stanova izgubili prije 1990. godine kada je Ustav RH stupio na snagu,

zastupnik Damir Kajin rekao je, između ostaloga, slijedeće: 

      "Ja sam da se vlasnike tih pod navodnicima 'nacionaliziranih' stanova u cijelosti obešteti. Međutim 400.000 ljudi je otkupilo tzv. društvene stanove vis-a-vis  stanarskog prava. S druge strane imamo još tri tisuće 'zaštićenih stanara' u tim stanovima (......), i sada se ti ljudi nalaze u situaciji da naprosto gube krov nad glavom (......) Ja osobno smatram da je te stanove trebalo njima ostaviti, jer ćemo inače možda učiniti i veću nepravdu no što je učinjena nepravda vlasnicima četrdesetih ili pedesetih godina.  (......)  Mnoge od tih stanova su neki prekupci pokupovali, i sada ti drugi, treći, pokušavaju iseliti 'zaštićene najmoprimce'. Protiv toga se valja boriti."
 
------------------