SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
II 10

ZAVARAVANJE "ZAMJENSKIM STANOVIMA"
 

----- Original Message -----

From: Branko Soric

To: anthony-john.dawe@zg.t-com.hr ; ante.bartulica1@zg.t-com.hr ;  .....(i drugim članovima SUSH-a, i mnogim drugim nositeljima stanarskog prava)

Cc: klubids@sabor.hr ; sdp@sdp.hr ; strankahsu@hsu.hr ; ured@predsjednik.hr ; delegation-croatia@ec.europa.eu ; ......(i mnogim drugima)

Sent: Saturday, February 20, 2010 1:49 PM

 

 (Dio e-maila)

 

      Neki ljudi, koji su na vlasti ili blizu vlasti u Hrvatskoj, a možda i drugdje, nastoje oteti prava (imovinu i sl.) nositelja stanarskog prava, da bi time ostvarili protupravnu korist za nekog drugoga.

      1.  Koja su naša prava (koja nam se žele oteti)?

      Naša prava (ponavljam) su ona, koja smo zauvijek stekli u okviru stanarskog prava, t.j.  vječno, nasljedivo, isključivo pravo posjeda istog našeg stana (u kojem imamo stanarsko pravo), pravo uporabe, stanovanja, itd., bez mogućnosti prestanka (otkaza i sl.) voljom nominalnog vlasnika, uz našu obvezu plaćanja vrlo male stanarine kakvu smo plaćali u SFRJ kad smo stekli stanarsko pravo. Ako naše stanarsko pravo "prestaje" (Zakonom o najmu stanova), to znači da se mijenja samo naziv, a ne može se umanjiti sadržaj našeg stanarskog prava. Drugim riječima, naše vječno stanarsko pravo može biti pretvoreno u nasljedivi najam na tisuću godina (ili neki još dulji rok), bez mogućnosti prestanka voljom nominalnog vlasnika, uz našu obvezu plaćanja iste vrlo male stanarine, kao što je gore rečeno.  Osim toga, zbog socijalne pravde moramo dobiti i jednako pravo otkupa naših stanova (za desetinu cijene, uz otplatu na trideset i dvije godine, itd.) kakvo su dobili čak i obični najmoprimci  - također zbog socijalne pravde  - po članku 48. Zakona o najmu stanova (1996).

      2.  Čime su zajamčena ta naša prava?

      Ta naša prava zajamčena su međunarodnim Ugovorom o pitanjima sukcesije (Aneks G), Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Ustavom RH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima, itd.  Sve to  ne poštuju, nego krše, mnogi političari, suci Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, i drugi, koji nisu rekli, da mi zadržavamo naša prava (navedena gore pod 1.) nego su rekli da smo mi dobro "zaštićeni", a ta "zaštita" znači da naša prava postaju sto puta manja. To se vidi, na pr., odatle, što su neki nositelji stanarskog prava čak istjerani iz svojih stanova.

      3.  Gore spomenuti ljudi, koji su na vlasti ili blizu vlasti u Hrvatskoj i inozemstvu, stalno nas nastoje zavarati nekakvim "zamjenskim stanovima".  Neki iz Saveza udruga stanara Hrvatske (SUSH) misle, da su čelnici (političari i sl.) Vijeća Europe (CE = Council of Europe), Europske unije (EU), Ujedinjenih naroda (UN), i drugi, bolji od prije spomenutih, i da će oni prisiliti Sloveniju i Hrvatsku da poštuju naša prava (navedena gore pod 1.).

      Navodno će se već za nekoliko dana vidjeti kako uistinu stoje stvari.

      Ako se ostvare naša prava (navedena gore pod 1.) a također i prava svih slovenskih nositelja stanarskog prava, tada svaka čast i priznanje slovenskoj Udruzi stanara i članovima SUSH-a  koji su s njom u kontaktu, kao i ljudima iz CE, EU, UN....

      Ali, ako rezultat bude samo taj, da bi mi (kao i Slovenci, ili neki od njih i od nas) trebali dobiti samo pravo useljenja u nekakve zamjenske stanove (sa ili bez prava otkupa), onda ću moći zaključiti samo to, da su neki članovi i čelnici SUSH-a bili vrlo naivni i lakovjerni.

      U svakom slučaju, mi i naši potomci (djeca, unuci, praunuci....) uvijek se moramo boriti za sva naša prava, a oni, koji su odgovorni i krivi za naše patnje, nevolje i štetu, morat će biti kažnjeni, bez obzira na smicalice kao što je "imunitet", ili "zastara", ili kao što je princip da ne može biti kazne u slučaju da ona nije bila predviđena u trenutku izvršenja zlodjela, i sl. Te smicalice će se morati ukinuti izmjenom Ustava i međunarodnih konvencija.  Osim što nam se moraju vratiti sva naša prava, morat će krivci (čija imena se ne smiju nikada zaboraviti), ili njihovi potomci, platiti još i ogromnu odštetu nama, ili našim potomcima, za sve što smo pretrpjeli. To se mora zauvijek zapamtiti i uvijek tražiti, sve do trenutka potpunog ostvarenja. Nikad ne može biti zastare ni odustajanja od naših vječnih prava.

      Mi smo u pravu.  Naša upornost mora biti mnogo veća od upornosti onih koji traže, na pr., kažnjavanje ratnih zločina iz vremena drugog svjetskog rata, kao i onih koji traže povrat imovine oduzete nakon 1945. godine.  Jasno je, da mora biti vraćena ta oduzeta imovina, osim stanova sa stanarskim pravom, za koje država može bivšim ili nominalnim vlasnicima dati samo naknada (kao što traži Rezolucija 1096).

      Pozdrav svima,

      Branko Sorić

---------------------------------

----- Original Message -----

From: Branko Soric

To:  (.........)

Cc: anthony-john.dawe@zg.t-com.hr ; ante.bartulica1@zg.t-com.hr; klubids@sabor.hr ; sdp@sdp.hr ;  strankahsu@hsu.hr ; ured@predsjednik.hr ; delegation-croatia@ec.europa.eu ; .....(i mogim drugima)

Sent: Sunday, February 21, 2010 11:08 PM

                                                                     21. II. 2010.

Poštovani ............,

      Hvala na Vašem e-mailu, u kojemu spominjete prazne stanove kojima raspolaže Grad Zagreb, te predlažete da se oni dodijele (kao zamjenski stanovi) "uz pravo poštenog otkupa stanarima u nacionaliziranim stanovima".

      (1)  Obično se "nacionaliziranim stanovima" nazivaju oni, koji su bili oduzeti (bez tržišne naknade) za vrijeme SFRJ na taj način, što je u zemljišnim knjigama upisano društveno vlasništvo umjesto privatnoga. Te su stanove  OTKUPILI  nositelji stanarskog prava, a nije ukinuta niti nacionalizacija niti su ukinuta stečena prava stanara u tim stanovima (iako su prava privatnih vlasnika na trajni posjed, uporabu stana, itd., bila oduzeta suprotno Ustavu RH)  -  a razlog je taj, što se Ustav RH uopće ne odnosi (ne primjenjuje) na pravne odnose koji su nastali prije stupanja na snagu tog Ustava t.j. prije 1990. godine (kao što je rečeno u odluci Ustavnog suda iz 1999.*).

      (2)  Danas se krše stečena prava stanara t.j. nositelja stanarskog prava u tzv. "privatnim neuseljivim stanovima", koja su također ranije bila, u većini slučajeva, trajno oduzeta  (bez tržišne naknade)  od privatnih vlasnika (premda oni nisu brisani iz zemljišnih knjiga), i također su trajno dana stanarima u okviru stanarskog prava, što je također suprotno Ustavu RH  -  ali taj Ustav se ovdje također uopće  NE  PRIMJENJUJE, jer je i to oduzimanje također učinjeno davno prije 1990. godine  -  međutim, to se u ovom slučaju jednostavno PREŠUĆUJE!!! 

      Dakle, nema uopće nikakvog razloga ni opravdanja da se krše ili umanjuju stečena prava tih stanara, isto kao što nema razloga ni za kršenje stečenih prava onih prvih (koji su otkupili nacionalizirane stanove).  Ako po Zakonu o najmu stanova "prestaje" stanarsko pravo u privatnim neuseljivim stanovima, onda se mora poništiti i nacionalizacija i otkup nacionaliziranih stanova, jer sve je to protivno Ustavu RH. Međutim, budući da se Ustav na sve to uopće ne odnosi, jasno je da se ne mogu umanjiti stečena prava ni jednih ni drugih stanara.

      Nije jasno, na koje stanare Vi zapravo mislite kad spominjete stanare u nacionaliziranim stanovima. (Mislite li na one pod 1 ili na nas pod 2)? 

      Točno je da smo mi stanari (pod 2) ugroženi, kao što kažete, ali tko nas ugrožava? Ugrožava nas država, vlast, Ustavni i Europski sud  -  a zašto ugrožava nas u privatnim neuseljivim stanovima (pod 2)?  Zašto ne ugrožava one u nacionaliziranim stanovima (pod 1)?  Nema nikakvog opravdanja za ugrožavanje ni jednih ni drugih. 

      Međutim, izgleda da Vi predlažete, da se neopravdano ugrožavanje njih (pod 1) izbjegne na taj način, što oni trebaju  ZADRŽATI  svoja stečena prava, dok bi se, naprotiv, neopravdano ugrožavanje nas (pod 2) trebalo izbjeći time da bismo mi  IZGUBILI  naša stečena prava!!!  Zar nije to totalno nepravedno, protupravno  i apsurdno? 

      Ali, uvjeren sam da Vi ne mislite ništa loše, nego jednostavno niste dovoljno o svemu razmislili.

      Ti prazni stanovi, koje ima grad Zagreb, mogu se dati kao naknada nominalnim vlasnicima, a nama se moraju vratiti sva naša prava koja nam se protupravno oduzimaju ne samo pogrešnom, apsurdnom primjenom Ustava, nego i suprotno Aneksu G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije, i suprotno Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.  Međutim, može se pitati pojedine stanare  -  (ali nipošto samo nas pod 2, nego isto tako i one pod 1)  -  žele li se neki od njih možda odreći svojih prava i prihvatiti te zamjenske stanove, a isto tako se ti stanovi mogu ponuditi i nominalnim vlasnicima, kao naknada.

      S poštovanjem,

      Branko Sorić

---------------------------------

*   U Odluci Ustavnog suda RH broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. (NN br. 39 / 1999.) piše: "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu". (......)  "Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi (......)"

---------------------------------