SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
ZNS
         (ZNS = Zakon o najmu stanova)

Kopija  e-maila od 7.II.2014. poslanog  Jutarnjem listu,  Novom listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji,  Glasu Koncila,  Hini, Predsjedniku RH, i mnogim drugima

     (Vidi dolje i kopije drugih e-mailova).

--------------------------------------------------

                                                                  7.2.2014.

"JAVNA"  RASPRAVA  O  ZNS

 

      Ministarstvo graditeljstva (MGIPU) izradilo je loš, protupravan, nelogičan prijedlog za izmjene Zakona o najmu stanova (ZNS) i o tome provodi nekakvu prividnu "javnu" raspravu, kojom se samo može dovesti narod u zabludu.

      U zadnjih par godina poslali smo više desetaka pisama Jutarnjem listu i drugim novinama, koja su se odnosila na stanarska prava, ali ona nisu objavljena.   SVA  ta pisma su trebala biti objavljena, a također i eventualne suprotne tvrdnje, te zatim naši odgovori na njih, i samo u tom slučaju moglo bi se možda reći da je provedena javna rasprava.

      Umjesto mnogih  NAŠIH  pisama,  objavljeno je samo par tekstova koje su pisali novinari, a u kojima je rečeno samo ono, čemu se vlast nije usprotivila. No, naprotiv, jedan članak koji je išao nama u prilog i spominjao Aneks G,  Rezoluciju 1096,  i dr., a koji se pojavio na web-stranici Novog lista 6.2.2014., nakon nekoliko sati je nestao.   (Web-adresa: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Oteli-im-stanarsko-pravo-sad-im-nude-lihvarsku-najamninu-ili-izgon  -  umjesto članka jučer i danas pojavilo se ovo:  "Greška 404  Tražena stranica nije pronađena!").  Odatle ljudi zaključuju, da se guši naša sloboda govora i javnog izražavanja.

      U Jutarnjem listu objavljen je 6.2.2014. jedan tekst, napisan od novinara, u kojemu nisu iznesene najvažnije činjenice.  Navedeno je što mi "želimo", što smatramo "nepravednim", kako jedna "susjeda mirno živi u stanu koji je otkupila" dok druga nositeljica stanarskog prava "dvadeset godina strepi od deložacije", itd.  Sve je to istina, ali to nije ono najvažnije i najbitnije, što se mora reći narodu! Treba napisati i dovoljno objasniti, da je VLAST  KRIVA,  jer se ponaša PROTUPRAVNO,  jer Ustavni sud  KRŠI  Ustav  i  međunarodni ugovor, itd.

      Novinari pišu o našim pravima slično kao kad bi, na pr., neki umirovljenik zaslužio po zakonu mirovinu od 3000 kn, a država bi mu protuzakonito dala samo 1000 kn, pa bi onda novinari napisali "srcedrapateljni" članak o tome kako on gladuje jer nema novaca za hranu, dok njegovi susjedi dobro žive jer primaju velike mirovine  -  a  ne bi napisali tko je  KRIV,  i ne bi napisali ni objasnili da on ne traži nekakvu milostinju, nego traži  ONO  ŠTO  MU  PRIPADA, jer on po zakonu  IMA  PRAVO  na mirovinu od 3000 kn; - itd.

      Isto tako i mi tražimo samo to, da se od nas  NE  OTIMA  ono što je  zauvijek  naše  PO  NAJVIŠIM  VAŽEĆIM  PROPISIMA,  te tražimo da Državno odvjetništvo (DORH) utvrdi  KRIVCE  u najvišim tijelima vlasti (uključujući i najviše sudove), koji se ponašaju samovoljno i  KRŠE  PROPISE!   Oni koji su najviše krivi, zaslužuju najteže kazne!   Ali, treba uzeti u obzir i to, da neki ili mnogi od onih, koji su sudjelovali u vršenju tih zlodjela, možda nisu to učinili namjerno, možda su bili dovedeni u zabludu  pa su pogriješili.  Svatko može pogriješiti. ali kad se to dogodi, učinjene pogreške se  MORAJU  ISPRAVITI! 

      Odluke Ustavnog suda (iz 1998., 2005.)  i Europskog (2000.), koje su pogrešne,*  nelogične, suprotne Ustavu i međunarodnom ugovoru o sukcesiji (Aneks G), donijeli su suci tih sudova. Očito je, dakle, da su oni izvršili protupravna djela, ali drugo je pitanje tko je kriv. To treba istražiti DORH!

-

      Branko Sorić, dr. med.

      i drugi nositelji stanarskog prava

__________________

----------------------------------------------------------------------

 

Kopija  e-maila od 29.XII.2013. poslanog  Jutarnjem listu,  Novom listu,

     Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji,  Glasu Koncila,  Hini,  i mnogim drugima

     (Vidi dolje i kopiju drugog e-maila od 4.I.2014.)

      --------------------------------------------------------------------------------------
 
  29.XII.2013.

Cijenjena Uredništva,

molim da se ovo objavi u svim novinama:

----------------------

Ukratko:

      Ljudi u Vladi, Ministarstvu graditeljstva (MGIPU), itd.,  ili  ne razumiju glavne i najvažnije stvari,  ili namjerno krše Ustav RH  i međunarodne ugovore.  Umjesto da usklade prijedlog zakona o izmjenama Zakona o najmu stanova (ZNS) sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, oni se pozivaju na neke pogrešne i protupravne (protuustavne) odluke Ustavnog i Europskog suda!  Ti ljudi neodgovorno, nehumano i protupravno obraćaju pozornost samo na pravo vlasništva, a izgleda da uopće ne znaju da postoji ljudsko pravo na poštivanje doma i na siguran posjed svog doma (stana)!  Oni su si zabili u glavu, da je dovoljno samo "zaštititi stanare" - a zapravo ih čak niti  ne štite, nego ih žele nehumano istjerati iz njihovih domova i oduzeti im njihovo imovinsko pravo na stan!

 

Opširnije:

      I.   OTIMANJE  STANOVA  LOŠIM  ZAKONIMA  TE 

            PUTEM  USTAVNOG  I  EUROPSKOG  SUDA

      Po Ustavu Republike Hrvatske (čl. 5.) zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, i svatko je dužan držati se Ustava i prava.  Dakle,  NE  SMIJE  SE  kršiti Ustav!  Po Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu RH (čl. 30.)  Odluke Ustavnog suda su obvezne i dužna ih je poštovati svaka fizička i pravna osoba, i sva tijela državne vlasti su ih dužna provoditi.

      No, neke odluke Ustavnog suda RH  i Europskog suda za ljudska prava (ECHR)  su pogrešne, NELOGIČNE,  SUPROTNE  Ustavu RH  i međunarodnim ugovorima, pa je zato  NEMOGUĆE  i  NEDOPUSTIVO  te odluke poštovati i provoditi, jer bi se time kršio Ustav i međunarodni ugovori.  

      Kako možemo znati da  su spomenute odluke Ustavnog i Europskog suda pogrešne i protupravne?  Tako da pitamo obične, normalne ljude.  Svi normalni i pošteni ljudi, ako su dovoljno informirani i inteligentni, uvijek se slažu u tome je li nešto nelogično i nemoguće.

      Nositelji stanarskog prava razgovarali su kroz proteklih dvadesetak godina s mnogim normalnim, inteligentnim ljudima, među njima i istaknutim pravnicima, koji su se složili s time, da su pogrešne, nelogične i suprotne Ustavu  one odluke Ustavnog i Europskog suda, koje se odnose na pitanja stanarskih prava.

      (1)  Spomenute odluke  EUROPSKOG suda (ECHR) jednim dijelom su irelevantne, a drugim dijelom su pogrešne, protupravne. One se zasnivaju na pogrešnom, neistinitom shvaćanju i pretpostavci, da je stanarsko pravo isto što i zaštićeni najam ("specially protected tenancy")!  Stanarsko pravo  NIJE  nikakav najam (ni zaštićeni  ni nezaštićeni).  Razlika između stanarskog prava i najma  jednako je velika kao razlika između vlasništva i najma.  Najam  PRESTAJE  bilo otkazom ili istekom ugovorenog roka, a stanarsko pravo, isto kao i vlasništvo  NE  PRESTAJE.  (Vidi dolje*)

      Vlasništvo se u SFRJ smatralo, kao što se i danas smatra, NEDJELJIVIM  (iako, u slučaju stanarskog prava, po svom sadržaju odgovara tzv. "podijeljenom vlasništvu").   Postoji  SAMO  JEDNA  VRSTA  VLASNIŠTVA  (vidi Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 1.).   Prema tome, vlasnik  ILI  ima  SVE  vlasničke ovlasti  [a to su  TRAJNO (vječno)  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda, uporabe, itd.]   ILI   NIJE  vlasnik.   Sam upis u zemljišnoj knjizi, bez vlasničkih prava, ne odgovara zakonskoj definiciji vlasništva i nije dovoljan da bi netko bio vlasnik stana (ili druge nekretnine).  

      Kad na stanu postoji stanarsko pravo, nominalni "vlasnik" je zauvijek  isključen  iz posjeda stana (i uporabe, itd.),  t.j.  on  NIJE  pravi, zakoniti vlasnik, jer je zauvijek izgubio pravo posjeda (i dr.),  na  taj način  što je nositelj stanarskog prava (i njegova obitelj) po zakonu zauvijek stekao  trajno  i  ISKLJUČIVO  pravo posjeda  (i uporabe, itd.).

-

      (2)  Također su pogrešne, nelogične i protupravne (suprotne Ustavu i međunarodnim ugovorima)  odluke  USTAVNOG suda RH  (1998., 2005.)  koje se odnose na pitanje stanarskog prava.  Ustavni sud je pogrešno zasnovao te svoje odluke na ustavnoj zaštiti vlasništva  t.j. pogrešno i nelogično se je pozvao na Ustav RH iz 1990. godine, iako se taj  Ustav uopće  NE  ODNOSI  i  NE  PRIMJENJUJE  na prava koja su izvorni vlasnici stanova zauvijek izgubili, a koja su nositelji stanarskog prava zauvijek dobili  PRIJE nego je taj Ustav RH stupio na snagu.  I sam  USTAVNI  SUD  JE  REKAO  TO  ISTO  u svojoj odluci iz 1999. godine, t.j. da se Ustav RH primjenjuje SAMO na one pravne odnose koji su nastali NAKON stupanja na snagu tog Ustava, da su izvorni vlasnici izgubili svoja vlasnička i imovinska prava, da ta prava više ne postoje, i da je bez osnove pozivati se na Ustav RH  - pa zato nacionalizirani stanovi nisu vraćeni izvornim vlasnicima.  Isto tako ne mogu biti vraćeni ni tzv. privatni neuseljivi (i drugi) stanovi, na kojima su stanari stekli stanarsko pravo.

      Ljudi u Ministarstvu graditeljstva (MGIPU) moraju uskladiti prijedlog zakona o izmjenama Zakona o najmu stanova (ZNS) sa Ustavom i drugim najvišim propisima,  a  NE  s pogrešnim i protupravnim (protuustavnim) odlukama Ustavnog i Europskog suda!!!  Mora se  PONIŠTITI  odredba ZNS-a o prestanku stanarskog prava  (jer je ta odredba ništavna po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, koji je, po Ustavu RH, jači od zakona).

__________________

*  [ Najam prestaje ovisno o VOLJI  VLASNIKA  (bilo otkazom, bilo nakon proteka ugovorenog vremena), i nije potreban neki drugi razlog za prestanak najma.  Stanarsko pravo, kao i vlasništvo, u pravilu nikada ne prestaje, ako  se nositelj tog prava ponaša ispravno (propisno). Vlasništvo, kao i stanarsko pravo, samo iznimno može prestati ako se pojavi opravdan razlog.  Stanarsko pravo može prestati  zbog protupropisnog ponašanja nositelja tog prava  a  ne zbog  volje  nominalnog vlasnika.]  

  ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

      II.   PRAVO  NA  DOM

      (a)   Ljudi u Vladi i Ministarstvu graditeljstva (MGIPU), koji izrađuju prijedlog zakona o izmjenama ZNS-a, obratili su pozornost samo na pravo  vlasništva,  a izgleda da uopće nisu svjesni da postoji  i  pravo na siguran dom,  koje uključuje pravo na siguran posjed svog doma t.j. stana ("security of tenure")*!  

      Po Ustavu RH (članak 34.) dom je nepovrediv. Člankom 48. jamči se pravo vlasništva, a u članku 16. piše: "Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral  i  zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju".  

      Pravo na poštivanje doma i stana zajamčeno je  i Europskom konvencijom o ljudskim pravima,  i  Općom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima (čl. 12.: "Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, obitelj, dom...";  čl. 25.: "Svatko ima pravo na životni standard (......) uključujući prehranu, odjeću, stanovanje....".  To pravo na adekvatno stanovanje obuhvaća i pravo na siguran posjed stana - vidi dolje*).

      Radi usporedbe napomenimo i ovo:  Na pr., po članku 32. Ustava RH svatko ima pravo slobodno se kretati, ali to pravo kretanja može se iznimno ograničiti radi zaštite pravnog poretka, zdravlja, prava i sloboda drugih.  Kaznom zatvora ograničava se pravo kretanja počiniteljima nekih kaznenih djela.  Za razliku od tog prava kretanja, pravo na dom može doći u sukob s pravom vlasništva druge osobe na istom stanu.  Zakonom se mora taj sukob riješiti na ispravan način:  MORA  SE  VODITI  RAČUNA  O  PRAVU  STANARA  NA  DOM, STANOVANJE  I  IMOVINU,  A  NE  SAMO  O  PRAVU  VLASNIŠTVA!!!  Iz Rezolucije 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (kao iz Aneksa G, itd.) potpuno je jasno, da je pravo stanara na dom i imovinu jače od prava izvornih vlasnika na povrat imovinskih prava izgubljenih za vrijeme SFRJ  (ali im država mora dati naknadu).

-

      (b)   Pretpostavimo da je netko unajmio stan na dugi rok,  na pr.  na trideset ili pedeset godina. (Dakle, on je običan najmoprimac  BEZ stanarskog prava).  Ako on nema drugi dom, onda  se nakon nekog vremena (nakon par desetaka godina) ne može zanijekati da je taj unajmljeni stan njegov dom, i da se mora poštovati njegovo ljudsko pravo na siguran posjed tog svog doma. (Vlasnik stana bio je toga svjestan kad je iznajmljivao taj stan!)  Ali, prijedlog MGIPU-a  za izmjene ZNS-a  pokazuje da ljudi iz tog Ministarstva misle, da bi vlasnik imao pravo tražiti iseljenje tog najmoprimca nakon tridesetak ili više godina!!!

      Ako oni tako misle, onda su ne samo nesposobni za svoj posao, nego se  ne može vjerovati ni u njihovu dobrotu, humanost, odgovornost, itd.  (Time  ne tvrdim da oni nisu humani, pošteni, itd., nego samo kažem, da ne vidim na temelju čega bismo mogli biti UVJERENI u njihovu humanost itd.).  Jer, tjerati nekoga iz njegovog doma nije ništa manje nehumano nego  uskratiti hranu gladnome, ili vodu žednome, ili lijek bolesnome, ili sl.   DRŽAVA  TO  NE  SMIJE  ČINITI! 

      Ako je većina ljudi sita, a neki pojedinac nema dovoljno hrane, jer ima premalu plaću, iako pošteno radi, država je dužna platiti mu hranu! Ako blizu devedeset posto obitelji u Hrvatskoj ima potpuno siguran dom u svom vlasništvu, a neki pojedinac to nema, nego ga vlasnik stana može ili nastoji prisilno iseliti iz njegovog doma, onda država mora ponuditi tom vlasniku tržišnu naknadu, da bi on pristao prodati taj stan državi, kako bi ga taj stanar (obični najmoprimac) mogao zatim jeftino otkupiti; - jer država je takav otkup stanova već omogućila stotinama tisuća drugih obitelji!

      Vlast nema pravo reći, da u državnom ili gradskom proračunu "nema dovoljno novca" za kupnju tog stana, jer to  NIJE  ISTINA!  Kad ne bi bilo dovoljno novca, onda ga u prvom redu ne bi bilo za manje važne stvari. Nemoguće je da nema novca za kupnju stana nekom najmoprimcu - t.j. za kupnju njegovog jedinog doma, u kojemu on stanuje tridesetak ili više godina - kad se daju stotine milijuna i milijarde kuna za druge NEPOTREBNE stvari!  Prema Jutarnjem listu**  daje se 200 milijuna kuna za nekakav sportski stadion u Maksimiru, koji je građanima skoro nepotreban  (jer ne živi se od gledanja sportskih priredaba!), a na koji je već ranije utrošeno 800 milijuna kuna!  Muzej suvremene umjetnosti (MSU) dobio je 15 milijuna kuna iz proračuna - iako narod ne živi od umjetnosti!  Itd., itd., i slično.  Taj novac se je trebao upotrijebiti za važnije stvari, u prvom redu za kupnju stanova u kojima pojedine obitelji imaju svoj dom, kako bi zatim te obitelji mogle jeftino otkupiti te stanove.

      (c)   Ali, to što je gore rečeno odnosi se na obične najmoprimce, koji nisu nikada imali stanarsko pravo!  Kad se radi o tzv. privatnim neuseljivim (i drugim) stanovima, u kojima su obitelji nositelja stanarskih prava  VEĆ  OSTVARILE  (i to u potpunosti i zauvijek)  svoje ljudsko pravo na trajan (vječan)  i siguran posjed svog doma (a to je istovremeno i njihova trajna imovina, na koju su također zauvijek ostvarili svoje ljudsko pravo), onda je potpuno jasno da se to njihovo pravo nipošto  ne smije prekršiti ni umanjiti radi davanja stana nominalnom vlasniku, nego njemu država mora dati  TRŽIŠNU  NAKNADU!  Umjesto što se na maksimirski stadion uludo troši ona milijarda kuna (t.j. 200 milijuna +800 milijuna), tim novcem se je mogla platiti izvornim vlasnicima naknada za oko 1300  stanova!

      Ali, ne smije se nikada zaboraviti,  da  stanarska  prava postoje i dalje  neovisno o tome je li država izvornim vlasnicima platila tu naknadu ili nije; - jer ta stanarska prava  ne ovise o toj naknadi, ona su stečena zauvijek (i ništa se nije promijenilo donošenjem novog Ustava RH), ona se  NE  SMIJU  i  NE  MOGU  ukinuti ni umanjiti (po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, koji je, po Ustavu RH, jači od zakona, a ni po samom Ustavu RH,  itd., itd....).

      Iz svega toga je jasno, da se izmjenama Zakona o najmu mora  PONIŠTITI  odredba o prestanku stanarskog prava, a država mora nominalnim vlasnicima takvih stanova dati  TRŽIŠNU  NAKNADU

---------------------------------------------

*  http://raquelrolnik.files.wordpress.com/2010/07/leaflet_eviction_english.pdf  - "Adequate housing is a human right (.....) The right to housing includes security of tenure."   http://righttohousing.org/en/about/direito-a-moradia/  - "Adequate housing was recognized as a human right in 1948, upon the adoption of the Universal Declaration of Human Rights.  It is a universal right, accepted and applicable throughout the world as a fundamental human right.   http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ministar_slavko_linic_odustao_od_poreza_na_imovinu/1148685.html   Autor: dnevno.hr   Srijeda, 31.10.2012    "(......) ....čak 90 posto Hrvata živi u vlastitoj nekretnini (......)". 

http://www.pdhre.org/rights/tenure.html  - UN Commission on Human Rights, Resolution 1993/77 - "The Commission on Human Rights (......) urges Governments to confer legal security of tenure to all persons currently threatened with forced eviction... (......)".   http://www.preventionweb.net/files/resolutions/G1218979.pdf   United Nations  General Assembly,  24 December 2012  -  Human Rights Council  - Twenty-second session  - Agenda item 3  /  Promotion and protection of all human rights....  (......)  Report of the Special Rapporteur on adequate housing....  (......)

III. Security of tenure in international human rights law  (......)  B. Obligation to confer legal security of tenure  (......)  49. "The obligation to confer legal tenure security is due to everyone, irrespective of the type of tenure held."

 -

**  http://www.jutarnji.hr/bandic-ce-u-stadion-investirati-200-milijuna-kuna-/1148370/  19.12.2013.  "Bandić će u stadion investirati 200 milijuna kuna! (......) Ovime je, nakon 13 godina rasprave o budućnosti stadiona, koji propada usprkos tome što je u njega uloženo najmanje 800 milijuna kuna, napokon izravno rekao koji su stvarni planovi gradske uprave. (......)  Ujedno ćemo za to izdvojiti sredstva u proračunu - najavio je Bandić"  http://www.croenergo.eu/Konferencija-o-odrzivoj-kulturi-hvalevrijedan-pokusaj-apsurdi-mnogobrojni-18506.aspx    Zagreb, 30. studenog 2013. - "MSU je bio domaćin dvodnevne konferencije (......) U Izvješću o poslovanju Muzeja za 2012. godinu razvidno je kako je Muzej ostvario nešto više od 20 milijuna kuna prihoda od čega je prihod od 15 milijuna kuna ostvario iz proračuna Grada Zagreba. Međutim (.....) nije poznat rashod Muzeja...".

------------------

      dr. med. Branko Sorić

      i drugi nositelji stanarskog prava

------------------------------------------------------------------------
dr. med. Branko Sorić
Vlaška 84
10000 Zagreb
http://soric-b.tripod.com/ppb/
http://soric-b.tripod.com/index.html
......itd.
-----------------------------------
PODSJETNIK:  Dr. med. Branko Sorić, njegova supruga Marija Sorić i sin Neven Sorić od 1996. god. do danas (i ubuduće) stalno su tražili i traže da Republika Hrvatska zauvijek poštuje i štiti njihovo stanarsko pravo na stanu u Zagrebu, Vlaška ul. 84 /I.kat desno, u kojem stanuju, i da odmah dobiju jednako pravo otkupa istog stana kakvo su dobili stanari u društvenim i nacionaliziranim stanovima [t.j. za desetinu cijene iz 1991.-1996. godine (ili za desetinu eventualne kasnije niže cijene)  s rokom otplate na trideset i dvije godine].

29. XII. 2013.      dr. med. Branko Sorić

 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Kopija  e-maila od 4.I.2014. poslanog  Jutarnjem listu,  Novom listu,

     Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji,  Glasu Koncila,  Hini,  i mnogim drugima

 

Ukratko  / (Sadržaj):

   I. Pogreške se uvijek moraju ispravljati!  - (Možda se neki od ljudi na vlasti  ne ponašaju namjerno na protupravan način?  Ako su u nekakvoj zabludi, trebaju shvatiti i ispraviti svoje pogreške!)

   II. Osuđuje li S.A.D. kršenje naših prava?  - (Daje li možda netko iz SAD-a  nekakvu prešutnu podršku protupravnom ponašanju vlasti u Hrvatskoj?  Ako netko možda smatra da se naši stanovi trebaju vratiti izvornim vlasnicima, onda on treba tražiti i poništenje otkupa nacionaliziranih stanova, itd.) 

      (Govori se da špekulanti, koji su bili članovi Komunističke partije  a kasnije su prešli u HDZ, HNS, SDP, itd., žele zadržati nacionalizirane stanove, u kojima su stanovali, a istovremeno žele prisvojiti i privatne neuseljive stanove, koje su jeftino pokupovali).

   III.  Kapital, profit i protestantizam(?)  - (Neki  ne žele da država preraspodjeljuje  bogatstvo, pa tome prilagođavaju svoja shvaćanja o socijalnoj pravdi. Navodno protestantske crkve stjecanje bogatstva smatraju etičkom vrijednošću(?)  Ali, to je neshvatljivo, jer protestantizam traži povratak Evanđelju, dakle i Isusu Kristu, a Isus traži odricanje od bogatstva!) 

   IV.  Jedna usporedba   [Postoje samo dvije mogućnosti:  povrat oduzete imovine ili naknada svim izvornim vlasnicima stanova. Treće mogućnosti  NEMA,  jer treće bi bilo nepravedno i PROTUPRAVNO  (kriminalno)  oduzimanje imovine i doma, koje predlaže Ministarstvo graditeljstva (MGIPU).]

--------------------------

--------------------------

Cijenjena Uredništva,

      molim da se ovo objavi u novinama:

4.I.2014.

I.   POGREŠKE  SE  UVIJEK  MORAJU  ISPRAVLJATI !

      Kao što je ranije rečeno,  tekst  e-maila od 29.XII.2013., nalazi se i na Internetu, na adresi:  http://soric-b.tripod.com/sp/id32.html   Tamo je izostavljena riječ "tiranija", "tiranski", i slično, jer se možda neke osobe (u Vladi, Ministarstvu graditeljstva, Ustavnom sudu, i drugdje)  ne ponašaju namjerno na loš i protupravan način, nego su možda  u nekakvoj  ZABLUDI(?).  Može izgledati nevjerojatno, ali ipak je lako moguće, da suci Ustavnog i Europskog suda, i mnoge druge osobe, zaista nisu dovoljno shvatili razliku između najma, stanarskog prava, vlasništva, kao i razlike između nekih drugih pojmova. Ali, čak ako i ne shvaćaju te stvari,  čudna  je,  i teško bi se mogla oprostiti, očita nehumanost, neetičnost i nepravednost njihovog ponašanja, koja bi morala biti očita i njima samima, jer ona "bode oči" i pravnicima i drugim normalnim ljudima.

      Ponovimo još jednom bitne, tragične, katastrofalne činjenice:

      Protupravnom odredbom Zakona o najmu stanova (ZNS) o "prestanku" stanarskog prava  nanosi se, potpuno bezrazložno i neopravdano,  OGROMNO  ZLO  nama - nositeljima stanarskog prava  i našim obiteljima, krši se naše ljudsko pravo na siguran posjed svog DOMA (koje pravo smo ostvarili u potpunosti, zauvijek, pošteno i legalno)  i nanosi nam se velika šteta protupravnim oduzimanjem gotovo cijele naše IMOVINE t.j. naših vječnih imovinskih prava na našim stanovima.  Protupravno nanošenje zla nedužnim osobama, ako je namjerno ili svjesno, ne može biti drugo nego nekakvo kazneno djelo, ali nije naša stvar utvrditi tko je kriv i o kakvom se zločinu radi (možda o prijevari, zlouporabi položaja ili ovlasti, ili o drugome?), nego je to dužnost državnog odvjetništva (DORHa).

      Spomenuta odredba ZNS-a o prestanku stanarskog prava je  ništavna  po Aneksu G međunarodnog ugovora i pitanjima sukcesije, koji je, po Ustavu RH, jači od zakona. Tom odredbom ZNS-a, kao i odlukama Ustavnog suda iz 1998. i 2005. god., (itd.),  KRŠE  SE  NAJVIŠI  VAŽEĆI  PROPISI  (t.j. Ustav i međunarodni ugovor).  Ako su ljudi u Vladi, Ministarstvu graditeljstva, Ustavnom sudu, i drugi, bili u zabludi od 1996. godine do danas, pa su se  nesvjesno ponašali na kriminalan način, oni trebaju svoju zabludu i pogrešku shvatiti i  ISPRAVITI! 

      Ako je isprave, ako ponište odredbu Zakona o najmu stanova o "prestanku" stanarskog prava, tada će se možda moći vjerovati da su bili u zabludi i da nisu krivi.  Ako se i dalje budu ponašali na isti način kao do sada, DORH treba utvrditi tko je kriv, a pogotovo koji su glavni krivci, a Sabor mora poništiti spomenutu odredbu ZNS-a  o prestanku stanarskog prava.

II.   OSUĐUJE  LI  S.A.D.  KRŠENJE  NAŠIH  PRAVA?

      Često se nameće pitanje:  Bi li se vlastodršci u Hrvatskoj i Europi ponašali protupravno, kad bi se Sjedinjene Američke Države (SAD)  tome protivile?  Da li se dovoljno protive ili se ne protive?  Radi li se možda o nečijem prešutnom odobravanju protupravnog ponašanja hrvatske vlasti? (Na ta pitanja ne znamo odgovore. Tražimo odgovore, ali ih do sada nismo dobili).

      Ono, što Vlada SAD-a  OBJAVLJUJE, jest  ISPRAVNO, ali postoji  li  možda netko u SAD-u, tko POTAJNO djeluje na neki drugi način? 

      Kongres SAD-a  ISPRAVNO je tražio, da se vrati imovina oduzeta za vrijeme komunističke vladavine,  ili,  AKO  SE  NE  MOŽE  vratiti, da se dade pravedna  NAKNADA  (-vidi dolje: Rezolucija 562*  iz 1998.).  Isto je ponovno zatražila Vlada SAD-a 2007. godine**.  (Ali,  KOJA je ta imovina, koja se  NE  MOŽE vratiti?!)

      U spomenutoj Rezoluciji iz 1998. god. (H. Res. 562) navedena je i Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, iz koje se vidi,  KOJA  imovina  se  ne može vratiti  ali zašto S.A.D. kasnije šute o tome?!  Bilo bi ispravno da Vlada SAD-a  ponovno  jasno  kaže  KOJI  stanovi se  NE  MOGU  vratiti  i  ZAŠTO,  pa ako se ne mogu vratiti, onda je potrebno tražiti da država dade naknadu za te stanove.

      S.A.D.  trebaju  JASNO  I  GLASNO  REĆI  mogu li se stanovi, na kojima je stečeno stanarsko pravo, vratiti izvornim vlasnicima ili ne mogu.  Ako možda Vlada SAD-a ili neke druge osobe smatraju(?) da se trebaju ukinuti stečena prava stanara radi vraćanja stanova izvornim vlasnicima (iako bi to bilo suprotno Rezoluciji 1096, Aneksu G,  itd.), onda je očito da te osobe i Vlada SAD-a  moraju  TO  ISTO  TRAŽITI  I  U  SLUČAJU  NACIONALIZIRANIH  (i drugih) stanova!  Dakle mora se  PONIŠTITI  OTKUP  tih stanova,  i  SVI  ti stanari  (t.j. nositelji stanarskog prava koji su otkupili te nacionalizirane stanove)  moraju biti  JEDNAKO  tretirani kao i mi (koji smo u tzv. privatnim neuseljivim stanovima) -  t.j.  svi ti stanari moraju, u tom slučaju, biti pretvoreni u ("zaštićene") najmoprimce!  Jasno, u tom slučaju mora se poništiti i otkup društvenih stanova, jer i oni moraju biti vraćeni izvornom vlasniku,  t.j. državi (odnosno društvu, narodu). 

      Dakle, u spomenutom slučaju, svi nositelji stanarskog prava trebaju postati najmoprimci, a država se mora pobrinuti da se zauvijek i u potpunosti poštuje njihovo ljudsko pravo na  SIGURAN  (TRAJAN, VJEČAN)  POSJED  SVOG  DOMA (STANA); - a to znači, da se tim stanarima i njihovim obiteljima  ne može nikada dati otkaz,  i da država mora odrediti jednaku visinu stanarine za sve stanove  (državne i privatne)  koja će biti takva da će ju svatko moći plaćati; - t.j. stanari trebaju plaćati ili cijelu stanarinu ili dio stanarine  OVISNO  O  SVOJIM  PRIHODIMA, a ako imaju male prihode, tada preostali dio stanarine treba plaćati država; - ali nikada nitko ne smije tjerati te obitelji iz njihovih domova  u nekakve "zamjenske stanove" ili sl.!!!

      Druga mogućnost - koja je NAJISPRAVNIJA  jer je u skladu s propisima -  jest ta,  da stanarska prava  ne prestaju,  nego ostaju zauvijek,  i moraju se uvijek poštovati i štititi  u svim stanovima (u skladu sa Aneksom G  itd.),  a izvornim privatnim vlasnicima država mora dati  TRŽIŠNU  NAKNADU! 

      (Napomena:  Govori se, da Zakon o najmu i pogrešne odluke Ustavnog suda proizlaze odatle, što bivši članovi komunističke partije, koji su se kasnije "preobukli" u HDZ-ovce, HNS-ovce, SDP-ovce, i druge, žele zadržati nacionalizirane stanove, u kojima su stanovali, a istovremeno žele prisvojiti i naše "privatne neuseljive stanove", koje su jeftino pokupovali od izvornih vlasnika  s namjerom protupravnog profitiranja!  Neki kapitalisti mogli bi se dobro složiti s takvim bivšim komunistima, kad se radi o "pravu" na ostvarenje neograničenog profita).

III.   KAPITAL,  PROFIT  I  PROTESTANTIZAM (?)     

      Prema onome što se može naći na Internetu, izgleda da neki ljudi  u  S.A.D.-u   ne žele  da se država (bilo S.A.D. ili neka druga) brine za pravednost (t.j. za jednako zadovoljstvo svih građana), nego definiraju socijalnu pravdu na razne prilično maglovite načine, kao na pr.:  da smo međusobno "odgovorni jedni za druge";  da trebamo osigurati svakome "jednake šanse za uspjeh";***  da je milosrđe dobra stvar ako se radi o dobrovoljnom pomaganju onima koji su u nevolji;  da je socijalna pravda neodrživa, jer da preraspodjela bogatstva od strane vlasti potkopava državnu ekonomiju,****  i sl.

      Max Weber je smatrao, da se korijen kapitalističke želje za profitom i bogatstvom nalazi u protestantskim crkvama, jer navodno je "protestantizam stjecanje profita pretvorio u etičku vrijednost samu po sebi".*****  Međutim, odatle se može zaključiti, da treba razlikovati protestantske crkve od samog protestantizma, koji je "sinonim za povratak Evanđelju i Božjoj riječi kao jedinom autoritetu" - a, prema Evanđelju, Isus nije odobravao bogatstvo, nego je tražio odricanje od bogatstva  - (što danas opravdano traži i Papa Franjo). 

      No, ako se i složimo s tim shvaćanjem, da bogatstvo nije suprotno etici, onda upravo na temelju toga moramo zaključiti, da se restitucija imovine u Hrvatskoj vrlo loše provodi, jer najveći dio oduzetih stanova  NIJE vraćen, a izvorni vlasnici NISU dobili ni poštenu naknadu. Naprotiv, navodno, naknada za nacionalizirane stanove iznosi samo mali djelić vrijednosti tih stanova!!!

 

IV.  JEDNA  USPOREDBA:

      Pretpostavimo da je negdje u SAD-u  neka osoba (A) vlasnik nekog automobila, a druga osoba (B) je također vlasnik drugog jednakog automobila, i njihovo vlasništvo je upisano u nekakvom registru.  Recimo da po nekakvom zakonu automobil bude oduzet od osobe A  i dan u trajan posjed trećoj osobi C, a pri tome je osoba A izbrisana iz registra. Po drugom zakonu nije predviđeno brisanje iz registra, ali i po tom zakonu je drugi automobil trajno oduzet iz posjeda osobe B  i dan u trajan posjed četvrtoj osobi D.

      Nakon toga, Kongres SAD-a zaključi da je to oduzimanje nepravedno i donese novi zakon po kojemu se automobili ubuduće neće moći oduzimati. Taj zakon nema retroaktivno djelovanje, ali Kongres preporuča da se vrate ranije oduzeti automobili  AKO  SE  MOGU  VRATITI.

      Sad je moguće zamisliti, da se neće vratiti automobili osobi A i B, kako se ne bi kršila stečena prava osobe C i D, nego će biti isplaćena NAKNADA; - a možda se može zamisliti i to, da će automobili ipak, iz nekog razloga, biti vraćeni osobi A i B. 

      Ali,  ne može se  zamisliti, da će automobil biti vraćen samo osobi B,  a da  neće biti vraćen osobi A  zato što je ona IZBRISANA iz registra(!); - naime, radi se upravo o tome, da je to brisanje bilo neispravno i nepravedno, i  upravo TO  je ono što se želi ispraviti!!!  Ako bi se automobil vratio samo osobi B, to bi bila nova nepravda i apsurd!

      Upravo takva nova nepravda učinjena je u Hrvatskoj!  Nacionalizirani stanovi nisu vraćeni izvornim vlasnicima, koji su bili izbrisani iz zemljišnih knjiga!  Jedino opravdanje može biti to, da se ne smiju kršiti stečena prava stanara  - ali to znači da se ta stečena stanarska prava ne smiju kršiti ni u tzv. "privatnim neuseljivim" stanovima!  Ako se ta stečena stanarska prava ipak smiju prekršiti, onda se i nacionalizirani stanovi  MORAJU vratiti izvornim vlasnicima, jednako kao i "privatni neuseljivi" stanovi,  te se  MORA  PONIŠTITI  OTKUP  tih nacionaliziranih stanova (koje su otkupili stanari)!!!  To je potpuno jasno, i to Vlada SAD-a treba jasno reći! 

      Dakle, Vlada SAD-a  TREBA  REĆI  ono, što do sada nije dovoljno jasno rekla,  t.j.  smiju li se ili ne smiju prekršiti stečena stanarska prava radi vraćanja oduzetih prava izvornim vlasnicima stanova! 

      ILI  se moraju vratiti oduzeta vlasnička prava  svim  izvornim vlasnicima,  ILI  svima njima Republika Hrvatska mora isplatiti  NAKNADU   a stanove ostaviti stanarima!  

      [Treće mogućnosti  NEMA,  jer treće bi bilo nepravedno i PROTUPRAVNO  (kriminalno)  oduzimanje imovine i doma stanara (i to samo jednog dijela stanara), koje predlaže Ministarstvo graditeljstva (MGIPU).]

_____________________

      Referencije:

      ----------------

*  Rezolucija 562:   H. Res. 562  (October 13, 1998) (......) "The House of Representatives (......)  urges countries which have not already done so to return wrongfully expropriated properties to their rightful owners or, when actual return is not possible, to pay prompt, just and effective compensation...".

----------

**   http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm   U.S. Department of State - ARCHIVE - Information released online from January 20, 2001 to January 20 2009 -  Bureau of European and Eurasian Affairs, Washington, DC  -  Property Restitution in Central and Eastern Europe  - October 3, 2007   (......)  "In encouraging restitution, the U.S. government bears in mind the following considerations: (......) Governments need to make provisions for current occupants of restituted property.  When restitution of property is not possible, adequate compensation should be paid (......)."

----------

***  http://www.thersa.org/action-research-centre/learning,-cognition-and-creativity/education/social-justice/what-social-justice-means   "The term 'social justice' implies fairness and mutual obligation in society: that we are responsible for one another, and that we should ensure that all have equal chances to succeed in life...".  

----------

****  http://www.canadafreepress.com/index.php/article/52064   - "Social Justice, and the Constitution" By Douglas V. Gibbs, December 29, 2012 (......) "Social Justice is not a bad thing when not in the hands of government. Conservatives believe in the importance of social justice, but call it something very different. “Charity,” is the social justice of conservatism, and the Founding Fathers Charity is a voluntary choice by individuals to help those that are in need. (......)  Programs designed to redistribute the wealth from one economic class to the other (......) undermine the nation’s economy (.....) Social Justice is unsustainable."

----------

*****  http://hr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#Protestantska_etika_i_duh_kapitalizma (......) "Jedna od najutjecajnijih Weberovih knjiga je Protestantska etika i duh kapitalizma iz 1905. godine. (......) Weber je bio zainteresiran za otkrivanje korijena kapitalističkog sustava. U tom je sustavu želja za ostvarivanjem profita i stjecanjem bogatstva temeljni pokretač. Weber je korijene takvog vrijednosnog određenja pronašao u protestantskim crkvama, prvenstveno kalvinizmu. (......)  Protestantizam je stjecanje profita pretvorio u etičku vrijednosti samu po sebi. To je odigralo ključnu ulogu u razvoju kapitalizma na Zapadu".  http://www.astrozmaj.com/system/izborposla/drustvo/religija/Protestanti/protestanti.html  ("AstroZmaj"): "Protestantizam je poslije postao sinonim za povratak Evanđelju i Božijoj riječi kao jedinom autoritetu... (......). Lutherova teologija Crkvu ne smatra vidljivom već duhovnom zajednicom u kojoj su vidljivi znakovi krštenje i Evanđelje dok joj je glava Krist na nebu."

---------------------------

---------------------------

      S poštovanjem,

      dr. med. Branko Sorić

      i drugi nositelji stanarskog prava

------------------------------------

---