SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
OBZOP

31. III. 2013.

PRIJEDLOG  ZA  IZLAZAK  IZ  HRVATSKIH

I  EUROPSKIH  NEVOLJA  /  OBZOP

 (Kopija e-maila poslanog na mnoge adrese)

 

     Vladajuće osobe u Hrvatskoj (i drugdje) ponašaju se kroz desetke godina toliko nepravedno, protupropisno i protupravno, da bi svatko trebao - ali ne može i ne stigne - svakoga dana pisati i slati u novine po nekoliko pisama (koja bi se, jasno, trebala i objavljivati - ali  NE  objavljuju se!!!).  Nameću se ova pitanja:

      (1)  ŠTO je potrebno izmijeniti? 

      (2)  KAKO  se može sve ispraviti? 

---

      (Ad 1)  Neophodno potrebno i najvažnije u Hrvatskoj i u drugim državama je ovo: 

     -  Svaki oštećeni građanin mora imati PRAVO (a ne samo slobodu) žaliti se direktno, putem najčitanijih novina (i sl.), narodu - jer narodu pripada vlast; 

     -  moraju se često održavati referendumi o svemu što je važno; 

     -  na izborima se moraju birati pojedinci a ne političke stranke; 

     -  neophodno je potrebno da građani neposredno predlažu (kandidiraju) i biraju svakog pojedinog suca, saborskog zastupnika i drugog dužnosnika; 

      -  glasovanje na izborima i referendumima mora biti javno (možda putem Interneta, gdje bi svaki građanin trebao imati svoje web-stranice) da bi se isključilo falsificiranje rezultata; 

     -  svačija imovina (pokretna, nepokretna, u bankama, u sefovima, kod kuće...) kao i svi prihodi i rashodi, mora se vidjeti javno (na Internetu), a ako nešto nije upisano, oduzima se, kažnjava se;  

     -  dug države mora se vratiti iz osobne imovine i dohotka onih, koji su uzimali te zajmove (kredite), i onih kod kojih se nalazi ta vrijednost, te onih koji su davali te zajmove.(jer nisu smjeli davati nove kredite onima, koji nisu mogli vraćati stare kredite);

     -  neophodno su potrebne nove zakonske odredbe, kao na pr.:  svaka odluka vladajućih, kojom se umanjuje postojeći stupanj socijalne pravde, mora biti kazneno djelo;  itd. 

       Drugim riječima, mora se početi ostvarivati DEMOKRACIJA, koja danas gotovo ni ne postoji.

       Da bi se ostvarila demokracija, vladajuće osobe morale bi biti  ili zamijenjene drugima, ili bi se morale početi ispravno ponašati, ali one to ne žele!  Dakle, mora ih se na neki način prisiliti na ispravno ponašanje, na donošenje i provođenje pravednih zakona i drugih propisa, odluka, itd.

---

      (Ad 2)  Kako ih prisiliti, a da se pri tome izbjegne oružana revolucija?

      Sudovi i državno odvjetništvo rade samo mali dio svoga posla, a ako nešto rade, onda to često rade krivo, protupravno, ne kažnjavaju najveće, glavne krivce...  Nikakve bitne promjene ni poboljšanja ne mogu se ni u snu očekivati od sudova i drugih tijela vlasti (ni u Hrvatskoj, ni drugdje).

      Jedino što preostaje jest to, da narod počne  KAŽNJAVATI  glavne krivce direktno, MIMO  SUDOVA  I  BEZ  SUĐENJA(!),  ali  ne nekakvim linčevima, nego na ispravan, demokratski način! 

      Da bi se to ostvarilo, potrebno je najprije (i to bez oklijevanja, hitno!) stvoriti jednu veliku, "masovnu" organizaciju (udrugu) koja će se potpuno razlikovati od svih ostalih udruga, sindikata i političkih stranaka -  a mogla bi se zvati, recimo, OBZOP  (t.j. "ORGANIZACIJA ZA BORBU PROTIV ZLOUPORABE OVLASTI I POLOŽAJA").  Ta organizacija treba najprije masovnim izlascima na ulice i na druge slične načine prisiliti saborske zastupnike da donesu Zakon o OBZOP-u  (-vidi dolje).  Cilj te organizacije  NE  SMIJE biti dolazak na vlast niti ostvarenje ikakve osobne ili grupne koristi za njene članove ili čelnike!  Nije najvažnije diskutirati, pregovarati, objašnjavati, dokazivati...  Glavni cilj je kažnjavanje krivaca.

      Taj  OBZOP mora, od samog svog postanka, omogućiti informiranje naroda od strane oštećenih pojedinaca, mora izdavati vlastite novine, u kojima će se svaki oštećeni građanin moći narodu žaliti na dužnosnike, na njihovo činjenje ili nečinjenje, a i prozvani dužnosnici će moći odgovoriti.

      OBZOP treba imati (kod nas, u Hrvatskoj) bar nekoliko stotina tisuća članova, a sve vodeće osobe u OBZOP-u  mogu biti samo dobrovoljci koji će raditi besplatno, u svoje slobodno vrijeme; - ali oni, kao ni ostali članovi OBZOP-a, neće imati mnogo posla. 

      Osnovne organizacione jedinice OBZOP-a trebaju se sastojati od po desetak članova (običnih građana), i trebaju biti udružene u veće jedinice (od po stotinu, tisuću, deset tisuća....  članova).  Prema tome, čelnik svake takve niže ili više jedinice trebat će održavati vezu (na pr. e-mailom, telefonom...) sa desetak osoba ispod sebe i sa bar jednom osobom iznad sebe. Građani u osnovnim jedinicama imat će samo jednu dužnost:  predložiti, jednom ili dva puta godišnje, nekoliko imena najviših (a i drugih) državnih dužnosnika, za koje smatraju da trebaju biti kažnjeni. Ta imena će se proslijediti prema vrhu OBZOP-a.  Nekoliko tisuća izaslanika (delegata) trebali bi se sastajati par puta godišnje i, na temelju dobivenih prijedloga i javnim glasovanjem, odrediti nekoliko najomraženijih dužnosnika koji će biti kažnjeni bez ikakvih dokaza, bez optužbe i obrane, bez ikakvog suđenja, bez ikakve mogućnosti žalbe. Naime,  POŠTEN  I  ODGOVORAN  dužnosnik unaprijed će vrlo rado  SAM  PRISTATI, prilikom stupanja na svoju dužnost, na taj (neveliki) rizik da možda bude, čak i bez ikakve svoje krivnje, kažnjen (ali ne prestrogo), i to samo na temelju ocjene i volje građana. Onaj tko ne bi na to pristao, ne zaslužuje povjerenje naroda i uopće ne može biti dužnosnik.

---

      OBZOP i Zakon o OBZOP-u.  -  Zakonom treba biti određeno, da svaki javni dužnosnik stupanjem na dužnost pristaje na to, da može biti kažnjen bez ikakvog suđenja, ako ga građani (t.j. OBZOP) odluče kazniti. Time se on svojom voljom obvezuje da će raditi na korist građana, dokazuje da će raditi požrtvovno, i da poštuje demokraciju i volju naroda.  Onaj dužnosnik, koji bude radio pošteno, ne treba se bojati da će se jako zamjeriti narodu i da će biti kažnjen nekom strogom kaznom.

      Tim zakonom trebaju biti određene i kazne (možda relativno blage), kao na pr.:  oduzimanje svih primanja (plaće i dr.) iznad iznosa prosječne plaće u RH kroz nekoliko mjeseci ili godina;  smjenjivanje s dužnosti;  možda i zatvor od nekoliko tjedana ili mjeseci;  itd.  (Za početak - ali samo za početak, za vrijeme "uhodavanja" - kazne bi mogle biti još blaže od navedenih).

 

      Ponovno je potrebno naglasiti, da će svaki dužnosnik, ako je pošten, požrtvovan i odgovoran, svim silama nastojati raditi pošteno i pravedno, te će vrlo rado unaprijed pristati na taj relativno mali rizik, na tu mogućnost da će možda biti kažnjen - čak možda i bez ikakve svoje krivnje, a samo na temelju ocjene i volje građana - jer, pošten čovjek ne treba se bojati naroda!  Onaj tko ne bi na to pristao, sigurno ne zaslužuje povjerenje građana, i uopće ne treba biti  - niti ga itko sili da bude - na pr., zastupnik u Saboru, ili ministar, premijer, sudac Ustavnog suda, ili bilo kakav drugi dužnosnik. 

      Ne vidim nikakav drugi način da se sa najviših dužnosti odstrane oni, koji žele vlastitu korist bilo na štetu cijelog naroda ili, što je  JOŠ  GORE, na štetu odabranih (diskriminiranih) pojedinaca ili grupa (kao što su, na pr., nezaposleni, nositelji stanarskog prava, umirovljenici, itd.).  Ovo posljednje (t.j. diskriminacija) je prastara "lukavost" - od Cezara do Hitlera i do danas - koju vlastodršci, i u Hrvatskoj i drugdje, stalno primjenjuju - t.j.: "podijeli pa vladaj" ("divide et impera")!

      Bitno je znati to, da se ništa bitno  ne može promijeniti ni putem političkih stranaka, ni putem sindikata, ni tijela vlasti, ni sudova,... Sudovi su dio te iste "vlasti", a upravo tu "vlast" i te sudove treba mijenjati.

---

      Beppe Grillo i njegov "Movimento-5-Stelle" kažu istinu, da parlament (u Italiji, ali isto je i drugdje) ne predstavlja narod, da građani ne mogu birati kandidate, da su se stranke nametnule umjesto volje naroda i stavile sudstvo pod svoju kontrolu....  (S druge strane, mogli smo pročitati i to, da Beppe Grillo, navodno, želi dobiti svu vlast, da je slično govorio i Hitler....  Vrijeme će pokazati što je istina).

      Važno je ne samo to, tko će biti na vlasti, nego još je važnije pitanje kako kontrolirati vlastodršce. Ako netko želi doći na vlast, ne zna se koje su mu prave namjere. Kad je netko već na vlasti, narod mora imati mogućnost da ga kontrolira, da ga, po potrebi, kažnjava, i da ga u svakom trenutku može smijeniti.  Sve što smo do sada doživjeli - kako mi u Hrvatskoj, tako i drugi - pokazalo je, da nije bilo dobro vjerovati onima koji su željeli vlast, da se vlast ne smije prepustiti političkim strankama, i da se u parlament i na sva vodeća mjesta trebaju direktno birati pojedinci a ne stranke.

--

      Ovaj e-mail proslijedite svakome, koga smatrate poštenim.

-----------------

S poštovanjem,

Branko Sorić

31. III. 2013.

-----------------------

Dr. med. Branko Soric
Vlaska 84
10000 Zagreb, Croatia
E-mail: 
branko.soric@zg.t-com.hr
and: 
soricbranko@gmail.com
Web:  http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html

--

---

---