SP
Home | STAN | U.sud/DORH | NAKNADA | ZNS | Ludilo | IX.13./Crkva | Dom | Pravednost | Dug | Dobrota | OBZOP | 999g/pojmovi | Predsjedniku RH | ZASTARA | XI 09 | II 10 | Pisma IX 09 | Ugovor | Becic(Sabor) | Long lease etc. | Cl.48.ZNS | Possessions/ECHR | Stecena prava | Socijalna pravda | Aneks G / R.1096 | VIII 08 | VII 08 | UN1 | UN2
Dom

------ Original Message -----

From: Branko Sorić

To: jutarnji_kontakt@eph.hr ; redakcija@novilist.hr ; gl.urednik@vecernji.net ; vecernji@vecernji.hr ; glavniurednik@slobodnadalmacija.hr ; hina@hina.hr ; .....i drugima

Sent: Sunday, June 23, 2013 12:23 PM

Subject: Fw: PRAVO NA SIGURAN DOM

                                                                     21. VI. 2013.

 

LJUDSKO  PRAVO  NA  SIGURAN  DOM

---

Danas u Hrvatskoj velika većina obitelji  (blizu 90 posto)

imaju siguran dom, ali ga druge obitelji još uvijek nemaju!

( Ljudsko pravo na prikladno stanovanje uključuje

 sigurnost  trajnog  posjeda  stanaVidi dolje *)

      Mnogi su za vrijeme SFRJ uplaćivali u stambene fondove, a nisu u to vrijeme dobili stanarsko pravo, jer su, na pr., već imali zadovoljavajući stan.  Svi su bili dužni stalno uplaćivati dio svoje plaće u stambene fondove, a stanarsko pravo su dobili kada se pojavila potreba t.j. ako su bili ispunjeni uvjeti za dodjelu stanarskog prava.

      Neke su se obitelji tek kasnije povećale i ispunile uvjet za stjecanje stanarskog prava na drugom ili većem stanu, u vrijeme kada se više stanarska prava nisu dodjeljivala. Ti ljudi su svoju obvezu prema državi ispunili, ali država nije ispunila svoju obvezu!  Dakle, u takvim slučajevima, država (RH), kao sljednica SFRJ, treba tim obiteljima dodijeliti stanove s pravom otkupa za 10% cijene i s rokom otplate kroz 32 godine, kao što su dobile druge obitelji!

      Da bi neka obitelj imala siguran dom, ona treba imati  TRAJNO  (VJEČNO)  I  ISKLJUČIVU  PRAVO  POSJEDA  ODREĐENOG  STANA,  a to znači da mora  ili imati taj stan (dom) u svom vlasništvu,  ili imati stanarsko pravo,  ili pravo nasljedivog najma na vrlo dugi rok  - na pr. na nekoliko stotina (ili čak tisuća) godina, kao u nekim zapadnim zemljama.  [U Škotskoj postoje tisuće slučajeva najma na rok od oko 999 godina, koji se po zakonu iz 2012. god.  pretvara  u  VLASNIŠTVO  NAJMOPRIMCA.  Vidi:  http://soric-b.tripod.com/sp/id24.html ].  

      Stanarsko pravo obuhvaća pravo  TRAJNOG  (VJEČNOG)  posjeda  ODREĐENOG stana, pa je potpuno neispravno zamijeniti to pravo "zaštićenim najmom", koji je samo privremen, i kod kojega nije isključena mogućnost otkaza  (nasilnog istjerivanja iz stana)!!!

-

      U Hrvatskoj blizu 90% obitelji imaju siguran dom jer žive u stanu koji je u njihovom vlasništvu.**  To vlasništvo nad domom treba država (RH) omogućiti i svim ostalim obiteljima, radi sigurnosti doma i radi socijalne pravde!  Dakle, i dalje građani trebaju uplaćivati u stambene fondove, i dalje se trebaju dodjeljivati stanovi s pravom otkupa za 10% cijene i s rokom otplate na 32 godine!

      Ali, prije svega toga država mora VRATITI nepravedno i protupravno ukinuta prava onima, koji su  VEĆ  STEKLI  I  IMALI  trajno (vječno) pravo posjeda stana (u okviru stanarskog prava)!  Sasvim je jasno i razumljivo, da takvi moraju imati prednost pred onima koji do sada još uopće nisu stekli to pravo vječnog posjeda stana, jer kad se ne bi vratila ukinuta prava, onda bi se i ostalima, nakon što trajno dobiju stan, mogao taj stan opet oduzeti  - dakle to bi sve skupa bilo sasvim besmisleno, apsurdno!  Nema nikakvog smisla dobiti vječno pravo posjeda stana, ako se to vječno pravo naknadno može neopravdano i protupravno ukinuti!

-

      Prema članku 3. Ustava RH, među najviše vrednote ustavnog poretka spada socijalna pravda, ali također i nepovredivost vlasništva.  Valjda je svakome jasno, da se ne smije kršiti (smanjivati) socijalna pravda radi povećanja nečijeg vlasništva, dok se naprotiv vlasništvo može (bar u nekim slučajevima) umanjiti ili oduzeti radi povećanja socijalne pravde; -  a to je stvarno i učinjeno člankom 48. Zakona o najmu stanova (ZNS, 1996.), po kojemu su neki obični najmoprimci (bez stanarskog prava) otkupili stanove protivno volji privatnih vlasnika, što je odobrio i Ustavni sud RH obrazloživši to upravo kao izraz načela socijalne pravde. (Vidi dolje***).

      Znači li to da bi trebalo nacionalizirati sve iznajmljene stanove, kao što je učinjeno za vrijeme SFRJ?  Ne znači, jer u kapitalizmu vrijedi princip slobodnog bogaćenja i profitiranja na temelju ponude i potražnje, pa netko može imati i iznajmljivati hotele, a isto tako i stanove, i to može biti u redu tako dugo dok ne dođe u sukob s ljudskim pravom nekog pojedinca ili obitelji na siguran i nepovrediv dom. 

      Ako netko, na pr., ima u Splitu svoj vlastiti stan (koji je njegov dom, u kojemu ima prebivalište t.j. trajno boravište), pa ako on dođe privremeno u Zagreb, jasno je da može unajmiti stan radi privremenog boravka, i da vlasništvo najmodavca time ne dolazi u sukob s pravom na dom najmoprimca. Ali, ako netko ima trajno prebivalište u unajmljenom stanu, možda čak kroz nekoliko desetaka godina, a nema nikakav drugi stan (dom) u svom vlasništvu, onda on više  NE  SMIJE  DOBITI  OTKAZ  čak ako je samo običan najmoprimac  (kao u gore spomenutom slučaju - čl. 48. ZNS),  a pogotovo ako se radi o nositelju stanarskog prava  i/ili  njegovoj obitelji!!!  (O obvezi pružanja zakonske sigurnosti posjeda stana vidi dolje****).

      Kao što je gore rečeno, odlukom Ustavnog suda (u vezi čl. 48. ZNS***)  neki obični najmoprimci  BEZ  STANARSKOG  PRAVA  DOBILI  SU  ČAK  PRAVO  OTKUPA  STANA  PROTIV  VOLJE  PRIVATNOG  VLASNIKA  radi socijalne pravde!  Naprotiv, nekim nositeljima stanarskog prava ne samo da je uskraćeno to pravo otkupa stana, nego im je čak ukinuto i samo stanarsko pravo!!!  Zar to nije apsurdno?!  Jasno je, da je potpuno nepravedno, suprotno socijalnoj pravdi kao najvišoj vrednoti ustavnog poretka (prema Ustavu RH), ukinuti stanarsko pravo  onima koji su ga  IMALI  (dok  ga  najmoprimci iz čl. 48. Zakona o najmu  NISU imali ali su ipak dobili čak i pravo  OTKUPA  privatnog stana)!!!  

      Prema tome, ne može biti nikakve sumnje, da  NIJE  PRAVEDNO  uskratiti pravo otkupa privatnih neuseljivih stanova nositeljima stanarskog prava; - to je jasno i iz mnogih izjava političara i stručnjaka kroz proteklih 17 godina (nakon donošenja Zakona o najmu stanova). Vidi:  http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html  !  

      Zato, ako vlastodršci ne žele mijenjati zakon (ZNS), nepravda se mora ispraviti na drugi način, t.j. tako da  DRŽAVA  KUPI  te  stanove od nominalnih vlasnika, i da ih zatim nositelji stanarskog prava otkupe. 

      Svaka obitelj u Hrvatskoj ima pravo na poštivanje doma i imovine, Zato svaka obitelj mora imati jednaku sigurnost svog doma kao što ju ima onih 90 posto obitelji koje već imaju svoj dom u svom vlasništvu! 

      Dužnost vlastodržaca je povećavati socijalnu pravdu i potpuno spriječiti njeno kršenje ili smanjivanje, a socijalna pravda ne može uopće postojati ako svaki pojedinac i svaka obitelj nema siguran dom i dovoljne prihode (plaće, mirovine).

_______________

    Referencije:

*  http://raquelrolnik.files.wordpress.com/2010/07/leaflet_eviction_english.pdf - Adequate housing is a human right (.....) The right to housing includes security of tenure.  http://righttohousing.org/en/about/direito-a-moradia/  -  Adequate housing was recognized as a human right in 1948, upon the adoption of the Universal Declaration of Human Rights.  It is a universal right, accepted and applicable throughout the world as a fundamental human right. 

--

**  http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ministar_slavko_linic_odustao_od_poreza_na_imovinu/1148685.html

Autor: dnevno.hr   Srijeda, 31.10.2012    "(......) ....čak 90 posto Hrvata živi u vlastitoj nekretnini (......)".

--

***  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996. i dr., Narodne novine br.: 48/06.04.1998.  "15.  Članak 48. stavak 1. Zakona o najmu propisuje da osobe koje su primjenom odredbe članka 61. stavka 5. Zakona o stambenim odnosima iz 1985. godine stekle pravo koristiti se stanom  (KAO  NAJMOPRIMCI  bez stanarskog prava - Op. B.S.),  imaju pravo taj stan otkupiti prema odredbama Zakona o prodaji... (......)  Predlagatelji (......), kao najmodavci ističu (......) da se radi o prisilnoj prodaji (......) i oduzimanju imovine bez pravične naknade, čime da se ugrožava sama ustanova vlasništva, što je protivno odredbama čl. 3., 28., 48. stavku 2. i članku 50. Ustava.  - Prijedlozi nisu osnovani. (......) Ocjenjuje se da je osporavana odredba izraz načela socijalne pravde...".

---

****  http://www.pdhre.org/rights/tenure.html  - UN Commission on Human Rights, Resolution 1993/77 - "The Commission on Human Rights (......) urges Governments to confer legal security of tenure to all persons currently threatened with forced eviction... (......)".   http://www.preventionweb.net/files/resolutions/G1218979.pdf   United Nations  General Assembly,  24 December 2012  -  Human Rights Council  - Twenty-second session  - Agenda item 3  /  Promotion and protection of all human rights....  (......)

Report of the Special Rapporteur on adequate housing....  (......)

      III. Security of tenure in international human rights law  (......)

      B. Obligation to confer legal security of tenure  (......)

       49. "The obligation to confer legal tenure security is due to everyone, irrespective of the type of tenure held."

------

  

      S poštovanjem,

Branko Sorić (dr. med. u mirovini)
Vlaška 84
10000 Zagreb
E-mail:  branko.soric (at) zg.t-com.hr


---