ZSO 74

Home | Str. 6 | Str. 5 | Str. 2 | Str. 3 | Str. 4

Str. 1
        
Zakon o stambenim odnosima -  ZSO / 1974
 
Na ovim web-stranicama nalazi se velik dio članaka (članova) ZSO iz 1974. god.  Uz neke od članaka djelomično su citirani komentari iz knjige: "Zakon o stambenim odnosima s komentarom, sudskom i upravnom praksom i prilozima" (2. izdanje), koju su priredili: Štefanija Braun, sudac Upravnog suda Hrvatske i Jadranko Crnić, sudac Vrhovnog suda Hrvatske; Narodne novine - Zagreb, 1982. (Napomena: To je zakon iz 1974. god.).  
 

                                  SADRŽAJ: 

                                                                                 Str.

Iz Ustava SFRJ 1974  (i iz ZSO / 59) .......................  2

              

Iz ZSO / 74 ............................................................  3

             

Član     1 do   40 .............................................  3

Član   41 do   80 .............................................  4

Član   81 do 110 ..............................................  5

Član 111 do 158 ..............................................  6

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-