STAN-04

Home | LETAK koji dijelim po ulicama u Zagrebu | ENGLISH text | A LEAFLET distributed in the streets of Zagreb by B. Soric | A letter by a British citizen living in Croatia | Stanarsko pravo i Aneks G
Stanarsko pravo i Aneks G

STANARSKO  PRAVO   I   UGOVOR  O  PITANJIMA  SUKCESIJE

 

      Drzave sljednice SFRJ ratificirale su Ugovor o pitanjima sukcesije zajedno sa Aneksom G ("Privatna imovina i stecena prava").  U ozujku 2004. prihvatila ga je i Republika Hrvatska.  Po tom ugovoru, kao i po Ustavu,  RH mora nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima  vratiti imovinu i vlasnistvo  koje im je protuustavno oduzela 1996. godine.

      U clanku 1. Aneksa G  kaze se da ce drzave sljednice stititi privatnu imovinu i stecena prava gradjana.  Kao sto je poznato, u ta stecena prava i imovinu spada i stanarsko pravo, koje je trajno i zauvijek nasljedivo pravo na nepokretnoj stvari (stanu)  te ima veliku imovinsku (ekonomsku) vrijednost.  [Opsirnije o tome moze se procitati u dolje navedenoj literaturi: (1) do (6)]. 

      Prema clanku 2. (1)(a), to pravo na nepokretnu stvar (t.j. na nepokretnu imovinu), koje smo mi  nositelji  s. p.  u tzv. privatnim neuseljivim stanovima imali na dan 31. prosinca 1990. (a oduzeto nam je 1996.), mora nasa drzava priznati, zastititi i obnoviti.  ("The rights... shall be recognized, and protected and restored by that State").  "Restore" znaci  "obnoviti, dovesti u prvobitno stanje" (7, 8)  -  a sluzbeni prijevod, prema kojemu bi ta prava trebala biti "vracena", netko bi mogao pogresno tumaciti  kao da stanarsko pravo treba oduzeti od nositelja i vratiti nominalnom vlasniku!  Naprotiv, iz Aneksa G  je sasvim jasno, da drzava mora obnoviti stanje iz 1990. godine, tako da se svakome vrate ona prava koja je tada imao.  Dakle, nase stanarsko pravo mora nam se vratiti;  ali to se moze ostvariti i tako, da, istovremeno sa tim povratom,  otkupimo  nase  stanove  na isti nacin i po istoj cijeni kao sto su otkupljeni drustveni i drugi stanovi,  dok nominalnim vlasnicima drzava  treba dati naknadu za davno oduzetu imovinu.

      U clanku 2. (2) pise: "Svi ugovori sklopljeni od strane gradjana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990, ukljucujuci one sklopljene s javnim poduzecima, postovat ce se bez diskriminacije....".  S tim u vezi spomenimo, da je Ustavni sud RH u svojoj odluci (NN 48/98) napisao ovo: "Predlagatelji... najmoprimci... navode... da se je (stanarsko pravo) na stanovima u vlasnistvu gradjana stjecalo sporazumno s vlasnikom stana t.j. ugovorom...".  Ali Ustavni sud je odbio njihov prijedlog unatoc tim ugovorima, koje su neki nositelji s. p. sklapali sa izvornim vlasnicima stanova, a drugi sa javnim stambenim poduzecima (kasnijim SIZ-ovima stanovanja).  Iz clanka 2 (2) Aneksa G  potpuno je jasno da se svi ti ugovori o stanarskom pravu moraju postovati, a to znaci da se mora ukinuti clanak 30. Zakona o najmu stanova, koji je te ugovore sasvim neopravdano stavio izvan snage ukidajuci nase stanarsko pravo.

      Clanak 6. Aneksa G  trazi, da se zakonodavstvo glede stanarskog prava primjenjuje bez diskriminacije.  S time ce se svatko sloziti, ali treba ispraviti pogresku Ustavnog i Europskog suda koji su smatrali da nije bilo diskriminacije, jer da smo mi navodno bili najmoprimci u  stanovima privatnih vlasnika. To nije istina, jer smo mi po zakonu dobili skoro potpuno vlasnistvo na  tzv. neuseljivim stanovima,  t.j. glavna vlasnicka prava, neusporedivo veca od njihovih.

         11. VI. 2004.         Dr. med. Branko Soric

 

Popis literature sa kratkim citatima:         

                                            

(1)  Monica Carss-Frisk:  The Right to property - A guide to implementation of Article 1 of Protocol No.1 of the European Convention on human rights  - Human rights handbooks, No. 4 (2001):  "6. The first thing to bear in mind when considering  Article 1  of Protocol No. 1  is that the concept of property, or possessions, is very broadly interpreted. It covers a range of economic interests. The following have been held to fall within the protection of Article 1: movable or immovable property, tangible or intangible interests, such as shares, patents, an arbitration award, the entitlement to a pension, a landlords entitlement to rent, the economic interests connected with the running of a business, the right to exercise a profession, a legitimate expectation that a certain state of affairs will apply, a legal claim, and the clientele of a cinema".

  

(2)   Francis G. Jacobs & Robin C. A. White:  The  European Convention on  Human Rights, 2nd ed., Clarendon Press - Oxford, 1996.  (Slicno kao gore pod (1). Prema praksi ECHR "property" odnosno  possessions ima  vrlo siroko znacenje,  t.j. obuhvaca  prava  koja  imaju ekonomsku vrijednost).             

     

(3)  Pravni leksikon, 1970. ("Imovina", "Podijeljena svojina"): Imovinu cine "stvari i druge ekonomske vrijednosti".  -   Stanarsko pravo je imovina i vlasnistvo (podijeljeno vlasnistvo). 

   

(4)    http://www.see-ran.org/expanded/?id=00162     (skinuto sa Interneta oko 5. VI. 2004.) ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA  BIH SARAJEVO BROJ: U-24/ 00    (od  31. 08. 2001.):

    "Ustavni  sud  BiH   poistovjecuje  stanarsko  pravo  sa   imovinom"   koja  je  zasticena   "clanom 1.  Protokola 1.  Evropske  konvencije".

     

(5)   Vera  Miletic, dipl. pravnica:   Analiza stambenog prava i zastite u Federaciji   (elektronska verzija  2001-2004.),  Udruzenje "ZENA BIH",  Mostar, Bosna i Hercegovina:   

      "Stanarsko pravo... (je)  svojinsko - vlasnicko pravo   koje ima  sve  karakteristike i obiljezja  imovinskog prava  kao ljudskog prava  koje je zagarantovano  Ustavom  BiH".  (Primjedba B.S.: Isto tako je zagarantirano i Ustavom RH.  Dakle, stanarsko pravo je imovina i vlasnistvo, koje je zagarantirano Ustavom).

    

(6)    http://www.osce.org/croatia/return/occupancy_rights.php3 

      (Skinuto  sa  stranica OESS-a   27. IV. 2004.):   OSCE statement on tenancy/occupancy rights in Croatia:    "The OSCE  Mission  believes  that  the protection  of the Article 1, Protocol 1, of the Convention on Protection of Human Rights  extends  also  to  the   occupancy  rights    because  by  their characteristics  they  definitely  represent a type of  property  interest". (Napomena B.S.: Taj tekst se kasnije vise nije mogao naci na navedenoj adresi (URL)!).

      Kasnije (3.V.2004.) skinut je slijedeci tekst sa stanica OESS-a:

http://www.osce.org/croatia/return/problems_concerning_return4.php3    "In the former Yugoslavia,  an  individual  could  acquire  the  right  to  occupy a socially-owned apartment   (Croatian: "stanarsko pravo",  English: "occupancy/tenancy right").  The right had virtually all of the attributes of a possession and a property interest except the right to sell the property".     (NOTE by B.S.:   The occupancy rights have been acquired on private flats too.   After the second world war  the  occupancy  rights  were  acquired  forever  on  all  rented  private  apartments,   i.e.  all  such  apartments  have  been  seized   forever   regardless  of  the registration  in  cadastral books  (land registers).

  

(7)   The Oxford Dictionary of Modern English, 2nd  ed., Oxford University Press - Cankarjeva  zalozba Ljubljana, 1984.:  "restore  v.   1. to bring back to its original state,  e.g. by repairing or rebuilding.  2. to bring back to good health or vigour.  3. to put back to its former position, to reinstate".

 

(8)   Sporazum o pitanjima sukcesije, Aneks G,  -  Srbija i Crna Gora   (2001-2004.): 

   "Clan 2 (1)(a)  Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji drzave sukcesora i na koju gradjani ili druga pravna lica SFRJ su imala  prava  na  dan  31.12.1990.  ce biti priznata, zasticena  i  vracena  u  prvobitno  stanje  od te drzave.....". 

 

Natrag na:

STAN-04

ENGLISH text