helmet crest on black
ODGOVOR 2 - od XI. 2002.
PRIJAVA
Home
Application
ODGOVOR 2 - od XI. 2002.
Letter to the President of the European Court for Human Rights
ODGOVOR

Pismo primljeno 25. XI. 2002.

(ovdje je malo skraceno):

   REPUBLIKA HRVATSKA

   OPCINSKO DRZAVNO ODVJETNISTVO 

   U ZAGREBU

   Broj: KR-DO-1499/01.

   Zagreb, 30. listopad 2002.

   SS/SKK

 BRANKO SORIC,  Z A G R E B,  Vlaska 84

      U svezi Vaseg dopisa od 20.  srpnja 2002.  godine,  a  kojega  ste  podnijeli  Opcinskom  drzavnom odvjetnistvu  u  Zagrebu  i  Drzavnom  odvjetnistvu  Republike Hrvatske, obavjestavam Vas da je ovo Drzavno odvjetnistvo dana  28. lipnja 2001. godine zaprimilo od strane Policijske uprave Zagrebacke,  Sektora kriminalisticke policije,  Odjela gospodarskog kriminaliteta, posebno izvjesce  pod brojem: 511-19-13/3-4332/01 od 26. lipnja 2001. godine te u prilogu istog Vasu prijavu protiv nepoznatog pocinitelja, (..........)  511-19-31/3-3608/01 od 27.  lipnja 2001. godine,  te u prilogu istog identicna prijava  (.........) sa prilozima (........)  511-19-11/2-4391/01  (.........) .  Vas dopis 21. listopada 2001. godine koji se sastoji od primjedbi na dijelove pisma nacelnika Sektora kriminalisticke policije Policijske uprave Zagrebacke Roberta Kralja od 20. rujna 2001. godine, a koje Vam je upuceno pod brojem: 511-19-10-4391/01, (..........)

 

      Iz svih naprijed navedenih posebnih izvjesca  te  naprijed  navedene  dokumentacije  ne  proizlazi postojanje osnovane sumnje da bi neka osoba poslala Europskom sudu za  ljudska prava lazne podatke  ili Vasu krivotvorenu zalbu  ili  krivotvorene  dokumente  ili  da  bi  netko od zaposlenika navedenog suda krivotvorio odredjene podatke ili dokumente ili pak da bi privremeno izvadio iz sudskog spisa Vasu zalbu ili Vase podneske i zamijenio ih krivotvorinama. Naime, iz odluke Europskog suda za ljudska prava, IV Vijeca, od 29. ozujka 2000. godine vidljivo je da je navedeno Vijece dana 16. ozujka 2000. godine nakon razmatranja odlucilo da je Vas zahtjev nedopusten, da je navedena odluka konacna i da protlv nje ne postoji mogucnost zalbe sudu ili bilo kojem drugom  organu.  Iz  priloga  navedene  odluke  koja  nam  je dostavljena samo na engleskom jeziku, a u dijelovima koji su podcrtani navedeno je da je Vasa majka umrla 1987.  godine umjesto 1982.  godine.  Medjutim,  smatram da se ovdje radi o omasci. Naime, kao sto iz same navedene odluke Europskog suda za ljudska prava proizlazi da protiv iste ne postoji mogucnost zalbe niti bilo kojeg drugog pravnog lijeka navedenom Sudu, pa niti bilo kojem drugom organu,  iz cega proizlazi da tijela hrvatskog  pravosudja  ukljucujuci  i  Drzavno  odvjetnistvo Republike  Hrvatske  nisu  ovlasteni   dovoditi  u  pitanje zakonitost navedenih odluka,  niti ocjenjivati razloge zbog kojih je navedenl sud donio odredjenu odluku, s obzirom da je svaki sud, pa tako i Europski sud za ljudska prava, samostalan i nezavisan u svom radu. To napose stoga sto iz cjelokupne dokumentacije koja je dostavljena ovom Drzavnom odvjetnistvu ne proizlazi osnovana sumnja da bi prilikom donosenja odluke o Vasem zahtjevu odredjena osoba u Europskom sudu za  ljudska prava bio to sudac ili neki drugi zaposlenik ili pak neka druga osoba pocinila kazneno djelo.

      ZAMJENIK OPCINSKOG DRZAVNOG ODVJETNIKA

      Snjezana Sekulic

 

**********

Odgovor Branka Sorica, Zagreb, Vlaska 84

na pismo Opcinskog drzavnog odvjetnistva

u Zagrebu  -  Gdje Snjezane Sekulic  -  od 

30. listopada 2002.  (br.:  KR-DO-1499/01. 

SS/SKK )

 

OPCINSKOM  DRZAVNOM  ODVJETNISTVU  U  ZAGREBU

 

      Dana  25. XI. 2002.  primio sam Vase pismo  od  30. listopada 2002.  sa datumom postanskog ziga  22. XI. 02.   (br.:  KR-DO-1499/01.  SS/SKK ).   Iz tog Vaseg pisma dobivam utisak,  da nase sudstvo i drzavno odvjetnistvo  (kao sto se cesto moze citati i u novinama)  ne  funkcionira  ispravano,  nego  da  pravi  velike  propuste  u otkrivanju i procesuiranju kaznenih djela. 

      Ljudi s kojima sam razgovarao zakljucuju,  kao i ja,  da su Vase tvrdnje i objasnjenja nelogicna i pogresna. 

 

      Vi kazete da  "ne  proizlazi postojanje osnovane sumnje da bi neka osoba poslala Europskom sudu za  ljudska prava lazne podatke" odnosno krivotvorenu zalbu,   krivotvorene dokumente, ili da bi  netko od zaposlenika navedenog suda krivotvorio odredjene podatke ili dokumente, itd. 

      Naprotiv,  druge osobe zakljucuju  da je  ocito  da su  u odluci tog suda  doista  navedeni  neistiniti  podatci,   bez obzira je li to prouzrocio netko u samom sudu,  ili je netko poslao sudu lazne podatke, itd.   Naime, u toj odluci  Europskog suda za ljudska prava  navode se  "cinjenice,  kako ih je izlozio tuzitelj",  koje su  neistinite  i  koje  se  razlikuju  od cinjenica  koje  sam  ja  (kao tuzitelj)  naveo  u tuzbi.  (To je opsirnije navedeno i objasnjeno u mojoj prijavi policiji).   U odluci Europskog suda za ljudska prava,  na str. 2.,  NEISTINITO  je navedeno  da je izvorna vlasnica "iznajmila" stan mojoj majci 1967. godine  (naime, to nije bio obican najam nego STANARSKO PRAVO!),  i da je takodjer "iznajmila" stan meni  (naprotiv, i ja sam dobio STANARSKO PRAVO,  i to voljom izvorne vlasnice, ugovorom na kojem je njen propisno ovjereni potpis)  te da je to bilo "nakon majcine smrti 1987. godine" (naprotiv, to je bilo 1982. godine! - To nije nevazno, jer je 1987. vrijedio drugi Zakon o stambenim o dnosima, u kojem su bile izmijenjene neke odredbe o sticanju stanarskog prava i dr.).  -  Na str. 8.  Odluke Europskog suda za ljudska prava NEISTINITO  je  navedeno  da sam ja  "uvijek bio u drugacijem polozaju"  od drugih stanara, i da sam bio od pocetka (obican) "najmoprimac" u privatnom stanu gdje je moj polozaj toboze bio "ovisan o volji vlasnice", za razliku od drugih stanara koji su bili "nositelji stanarskog prava" (na pr. u drustvenim, nacionaliziranim i drugim stanovima)!  -  Naprotiv, istina je da sam i ja bio nositelj stanarskog prava, koje sam zauvijek dobio,  i to ne samo zato sto mi je po zakonu pripadalo,  nego sam ga dobio i voljom izvorne vlasnice;  a buduci da sam imao to stanarsko pravo,  NISAM  BIO  OVISAN  O  VOLJI  VLASNICE (nisam mogao dobiti otkaz njenom voljom, itd.).   U istoj odluci se uopce ne spominju najbitnije cinjenice, da sam imao stanarsko pravo,  te da sam ga,  stovise,  stekao voljom izvorne vlasnice stana, sklopivsi sa njom ugovor 1982. godine u skladu sa zakonom,  ne spominje se ni taj ugovor premda sam poslao sudu  kopiju tog ugovora  ovjerenu od javnog biljeznika  (koju je sud i dobio);  itd.

      Vi  nelogicno  i  nepotrebno  navodite  da je  "odluka konacna", da  protiv nje  "ne postoji mogucnost zalbe",  da  Drzavno  odvjetnistvo RH  "nije ovlasteno  dovoditi  u pitanje zakonitost odluke" suda,  niti  "ocjenjivati razloge" zbog kojih je navedeni sud donio odredjenu odluku,  da je sud "samostalan i nezavisan" u svom radu, itd.,  a  to  sve  nema  veze  sa  mojom  prijavom.  Naime,  ja  nisam  trazio da  se  preispituje ispravnost odluke suda,  ili drugo sto navodite,  nego sam  trazio  i  trazim  da policija (odnosno drzavno odvjetnistvo),  bilo nasa,  ili iz druge drzave,  ili sam sud,  ili  Interpol,  ili  netko  drugi  tko je nadlezan,  pronadje  tko  je  prouzrocio  ili  skrivio  da  je  sud  dobio  i  imao  lazne  podatke  i  naveo ih u svojoj odluci.  To  navodjenje  neistinitih  podataka  i  neistinita tvrdnja da sam ih ja naveo u tuzbi   ocito  je  neispravno,  pa je ocito da se moze raditi o kaznenom djelu,  te je neophodno  provesti  do kraja  istragu  i  pronaci  uzrocnika odnosno  krivca.  Ocito je,  da  postoji  mogucnost  da  sam  tim  djelom  i  tim  neistinitim  podacima  tesko  ostecen,    ili / i   postoji  opasnost  da  budem  naknadno  tesko  ostecen.

      Buduci da se u spomenutoj odluci suda  nalaze  neistiniti  podatci,  jasno je da ih je netko tamo  stavio (upisao).  Oni koji su pisali tu odluku  moraju reci  od  koga  su  dobili  neistinite  podatke,   zasto  su  neistinito  naveli  da  sam  te  podatke  ja naveo  u  svojoj  tuzbi,  zasto  nisu  naveli  istinite  podatke  iz  moje  tuzbe,  itd.  Kad  bi  se  radilo  o  nekakvoj  zabuni,  omasci,  ili  sl. , ona  bi  bila  ispravljena  odmah  nakon  sto  sam  na  nju  upozorio!  

(Molim vidjeti i moju prijavu policiji.  Vidjeti  takodjer  na  web-adresi:

http://soric-b.tripod.com/prijava/   i ostalim stranicama).

      U Zagrebu,  27. XI. 2002.

Dr.med. Branko Soric
Vlaska 84, 10000 Zagreb

E-mail:  branko.soric@zg.t-com.hr 

**********  

http://soric-b.tripod.com/prijava/  

ODGOVOR

..

Enter supporting content here