PPB

Home | ISTINA | Eu-konvencija-o-lj.pr.

OBAVIJEST (PODSJETNIK): 

    Dr. med. Branko Sorić, njegova supruga Marija Sorić i sin Neven Sorić od 1996. god. do danas (i ubuduće) stalno su tražili i traže da Republika Hrvatska zauvijek poštuje i štiti njihovo stanarsko pravo na stanu u Zagrebu,  Vlaška ul. 84 /I.kat desno, u kojem stanuju, i da odmah dobiju jednako pravo otkupa istog stana kakvo su dobili stanari u društvenim i nacionaliziranim stanovima - t.j. za desetinu cijene iz 1991.-1996. godine (ili za desetinu eventualne kasnije niže cijene) s rokom otplate na trideset i dvije godine.

    Zagreb, 1996. …... 2018.  (= 22 godina!)

                                Branko Sorić, dr. med.

                                10000 Zagreb

                                Vlaška 84

branko.soric (at) zg.t-com.hr

      [Napomena:  Po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije (koji je, po Ustavu RH, jači od zakona) ništavna je odredba Zakona o najmu stanova o "prestanku" stanarskog prava.]

-----------------------------------------------------------------------

Slijedeći e-mail poslan je novinama, mnogim dužnosnicima, Predsjedniku

Republike, Saboru, Saborskim zastupnicima, Vladi, nekim ambasadama,

i drugima, na više od stotinu adresa.

---

From: Branko Sorić [mailto:branko.soric(at)zg.t-com.hr]
Sent: Saturday, October 18, 2014 4:39 PM
To:
jutarnji_kontakt(at)eph.hr; gl.urednik(at)vecernji.net; redakcija(at)novilist.hr; glavniurednik(at)slobodnadalmacija.hr; redakcija(at)glas-koncila.hr
; ured(at)predsjednik.hr;  ivo.josipovic(at)predsjednik.hr 

.... (i drugima)
Subject: ALARM! Zaluđivanje 18.X.2014.

 

Cijenjena uredništva,

slijedeće je potrebno objaviti u svim novinama

------------------------------------

ALARM! ― ZALUĐIVANJE NARODA!

 

      Situacija je već odavno alarmantna!

      Od 1998. godine na dalje Ustavni sud RH i Europski sud za ljudska prava donijeli su neke pogrešne, apsurdne, protupravne, štetne odluke, koje ne samo da nisu ispravljene, nego se nastoji postići to, da ljudi POVJERUJU U APSURDE kao u istinu!!! Odatle se vidi, da na najvišim položajima u Hrvatskoj (i u Europi, i drugdje) ima mnogo ljudi (možda i većina?), koji nisu bolji od onih koji su bili na vlasti za vrijeme Hitlera u tadašnjoj Njemačkoj i drugdje. To se vidi, na pr., iz slijedećega:

      Predsjednik Josipović je, kažu, dobar čovjek, ali izgleda da ga netko sprječava da govori dovoljno jasno o nekim stvarima. U radio-emisiji "S predsjednikom uz kavu" 29.09.2014. rekao je, među ostalim, ovo:  (1) "Ja sam od početka govorio da je zakon o otkupu stanova nepravedan i pogrešan" (.........); (2) "…a vi znate, ja sam to vama rekao i ponavljam ponovno, i to je moje načelo, koje na žalost evo neće bit zbog ovih sudskih odluka ostvareno, da bi svi ljudi trebali imat ista prava na otkup stana." - http://radio.hrt.hr/aod/s-predsjednikom-uz-kavu-29092014/82539/

 

      Ne radi se samo o zakonu o otkupu, nego i o zakonu o najmu stanova, kojim se pogrešno i protupravno ukidaju stečena prava nositelja stanarskog prava. Tvrdnja stanara, da je to pogrešno, u skladu je s gore navedenom rečenicom pod (1). Ustavni sud je također trebao utvrditi u svojoj odluci, da je to pogrešno - ali nije to utvrdio!!! Dakle, odluka Ustavnog suda je POGREŠNA, ali predsjedniku Josipoviću je, možda, netko zabranio(?) da to potpuno jasno kaže. Zbog toga je ono, što je rekao pod (2), ispalo isto toliko besmisleno, kao kad bi rekao ovo: "Ustavni sud je odlučio da su  dvije jabuke + dvije jabuke = sedam jabuka  (t.j. 2+2=7), a ja bih rekao da je 2+2=4, ali, na žalost, to ne može biti tako zbog te odluke Ustavnog suda".

     Naprotiv, potrebno je jasno i glasno reći, da su (neke) odluke Ustavnog i Europskog suda POGREŠNE, i da to nisu nekakve sitne i nevažne pogreške, nego su to ogromne pogreške, kojima se nanosi vrlo velika protupravna šteta tisućama nedužnih obitelji – bilo stanara ili izvornih vlasnika nacionaliziranih stanova; (na pr., za nekoliko tisuća tzv. "privatnih neuseljivih" stanova ukupna šteta iznosi možda blizu 200 milijuna eura, a za nekoliko desetaka tisuća nacionaliziranih stanova iznosi možda par milijardi eura), i da se te pogreške MORAJU ISPRAVITI!  [Ukratko, radi se o tome, da ILI svi nacionalizirani i drugi (slični) stanovi moraju biti vraćeni izvornim vlasnicima (ali bez kršenja prava obitelji stanara da zauvijek zadrži svoj dom – „security of tenure“!), ILI svi ti vlasnici moraju dobiti poštenu naknadu a svi stanari pravo da zauvijek zadrže stanove].

      Ustavni sud RH rekao je u jednoj svojoj odluci*, da se Ustav RH (iz 1990. god.) primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON stupanja tog Ustava na snagu -  dakle NE MOŽE se primijeniti na odnose koji su nastali PRIJE stupanja tog Ustava na snagu; - ali, naprotiv, u drugoj svojoj odluci** isti taj sud PRIMIJENIO JE taj isti Ustav RH upravo na te pravne odnose koji su nastali PRIJE stupanja tog Ustava na snagu!!! To je jednako apsurdno i nemoguće, kao kad bi Ustavni sud rekao, na pr., da su dva i dva sedam (2+2=7), ili da sunce ne izlazi na istoku nego na zapadu! 

      TO JE UPRAVO ONO ISTO, ŠTO SU RADILI NACISTI!  Goebbels je rekao***, da se ljude može uvjeriti u to, da je kvadrat ustvari krug, ako se to dovoljno često ponavlja. Jedino je zaboravio reći, da se to isto može postići i sa manje ponavljanja, ako se spriječi objavljivanje istine ― a to je upravo ono, što se radi u Hrvatskoj kroz zadnjih deset-petnaest godina, t.j. NE OBJAVLJUJU SE PISMA ČITATELJA u novinama, NE OBJAVLJUJU SE NAŠA PISMA, koja stalno, uporno, godinama šaljemo uredništvima dnevnih novina!!!

      Na taj način ljude (narod) se drži u zabludi i neznanju, i nastoji ih se uvjeriti da je laž istina, da je kriminal isto što i poštenje, da se trebaju poštivati nelogične i protupravne odluke vlasti (sudova), itd.; – to se radi na onakav način, na kakav su, na pr., Goebbels i drugi uvjeravali ljude u potrebu "konačnog rješenja židovskog pitanja"....(itd.)….!**** 

__________________

*  Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999.  Narodne novine br.: 39 / 23.04.1999.

      "1/4. (......) temeljem zakona i pravnih akata donesenih za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prijašnji vlasnici izgubili vlasništvo, odnosno druga imovinska prava, pa ta prava - jer više ne postoje - nisu ni povrijeđena (......) Stoga je bez osnove pozivanje na ustavna prava koja se temelje na stavku 1. članka 48. i stavku 1. članka 50." (Ustava RH). (......)

      "1/5. Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje SAMO na pravne odnose koji su nastali NAKON njegovog donošenja i stupanja na snagu. Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti NE ODNOSI. (......)   ...treba naglasiti da Ustav Republike Hrvatske nema odredaba o denacionalizaciji, odnosno o vraćanju ili odšteti za oduzetu imovinu...." 

------------------

**  Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-993/23 i dr. od 9. veljače 2005.  Narodne novine br.: 32 / 09.03.2005. (Zapravo:  broj: U-I-993/2003.)

       "(......) pravne institute (......) koji su suprotni temeljnim jamstvima sloboda i prava čovjeka i građanina zajamčenim USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE, među koje institute pripada i STANARSKO PRAVO, uključujući i ugovore na temelju kojih se ono stjecalo".  (Napomena B.S.:  Stanarsko pravo, samo po sebi,  nije suprotno Ustavu RH, nego je suprotno to, što država nije dala tržišnu naknadu. Ustavni sud ovdje primjenjuje Ustav RH na stanarska prava koja su nastala PRIJE stupanja tog Ustava na snagu!).

------------------

*** http://www.goodreads.com/author/quotes/281832.Joseph_Goebbels  “-'It would not be impossible to prove with sufficient repetition and a psychological understanding of the people concerned that a square is in fact a circle. They are mere words, and words can be molded until they clothe ideas and disguise.' ― Joseph Goebbels". 

------------------

**** http://hr.wikipedia.org/wiki/Holokaust#kona.C4.8Dno_rje.C5.A1enje  

"-'Konačno rješenje židovskog pitanja', tj. fizička likvidacija svih Židova u Europi. Plan je na tajnoj konferenciji u Berlin-Wannseeu 20. siječnja 1942. (......) izložio SS-Obergruppenführer Reinhard Heyndrich, (......) Određeno je da svi nesposobni za rad trebaju biti odmah ubijeni, a drugi odvedeni na prisilni rad pod minimalnim životnim uvjetima sve, dok ne umru od iscrpljenosti. Kao oblik masovnih likvidacija naređeno je ubijanje plinom i strijeljanje. Nakon Heyndrichove pogibije (u atentatu u Češkoj) provođenje plana preuzeo je Adolf Eichmann."

------------------------------

------------------------------

Branko Sorić, dr. med.

Vlaška 84

10000 Zagreb

E-mail:  branko.soric (at) zg.t-com.hr

      soricbranko (at) gmail.com

Web:  http://soric-b.tripod.com/sp/id33.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id32.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id35.html 

http://soric-b.tripod.com/sp/id26.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id25.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id10.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id24.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html   IZJAVE...

http://soric-b.tripod.com/sp/id23.html  

http://soric-b.tripod.com/sp/id29.html

http://soric-b.tripod.com/sp/id22.html   UN1

http://soric-b.tripod.com/sp/id36.html   UN2

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/  

http://soric-b.tripod.com/vrhzla/  

http://soric-b.tripod.com/sp/  

http://soric-b.tripod.com/kb/ 

http://soric-b.tripod.com/index.html  

http://soric-b.tripod.com/ppb/   ......itd.

-----------------------------------

***