KB

Odluke sudova


Home | Odluke sudova | (English) | Correction

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogrešne odluke sudova moraju se ispraviti!

 

Kopija iz "Pollitika.com"

http://pollitika.com/pogresne-odluke-sudova-moraju-se-ispraviti-0

-

      U Novom listu (na Internetu, 10.7.2009., rubrika: Zagreb) objavljen je članak pod naslovom: "Žrtva ratnog ludila konačno dobila stan", u kojemu se kaže da je, nakon šesnaest godina, jedno ministarstvo dodijelilo obitelji M. J. na korištenje zamjenski stan čime je neizravno priznato da je 1993. godine izbačena na ulicu zbog "pogrešne" nacionalnosti. Navodno je jedno drugo ministarstvo 1993. godine donijelo rješenje, u kojemu je stajalo da ta obitelj gubi stanarsko pravo jer dulje od šest mjeseci nisu boravili na dotičnoj adresi. To podsjeća na poznati slučaj Kristine Blećić, o kojemu se svi relevantni podaci mogu pročitati u presudi (prvostupanjskoj) Europskog suda za ljudska prava (ECHR) od 29. srpnja 2004. (zahtjev br. 59532/00).
-
      Neću se upuštati u detaljno razmatranje tih dvaju slučajeva niti tražiti odgovor na pitanje, jesu li ti nositelji stanarskog prava trebali dobiti pravo otkupa svojih (društvenih) stanova. Možda su se oni složili s gubitkom svog stanarskog prava??? Možda su sklopljene neke nagodbe, pa su na kraju svi zadovoljni?
Međutim, i dalje ostaje činjenica, da su presude Vrhovnog, Ustavnog i Europskog suda (ECHR) u slučaju Blečić pogrešne, a također su pogrešne i odluke Europskog suda iz 2000. godine u slučajevima Strunjak i dr. (zahtjev br. 46934/99) i Sorić (zahtjev br. 43447/98) - o čemu vidi na Internetu
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/ i jedno od pisama tadašnjem predsjedniku ECHR: http://soric-b.tripod.com/dokumenti/id11.html
-
      Nedopustivo je da potpuno neispravne, nelogične, apsurdne sudske odluke ostaju neispravljene te da mogu postati presedan na temelju kojega će sudovi možda kasnije opet donositi nove neispravne odluke!
-
      U slučaju Blečić u presudi ECHR-a piše, između ostaloga, ovo:
      "10. Dana 26. srpnja 1991. godine podnositeljica zahtjeva otišla je u posjet svojoj kćeri koja je živjela u Rimu". (......)
      "12. Od 15. rujna 1991. godine grad Zadar bio je izložen stalnom granatiranju" (......)
      "14. Dana 12. veljače 1992. godine Općina Zadar je pred Općinskim sudom u Zadru pokrenula građanski postupak protiv podnositeljice zahtjeva radi otkaza njenog stanarskoga prava na stanu o kojem je riječ. Općina Zadar je tvrdila kako je podnositeljica zahtjeva iz stana izbivala u razdoblju dužem od šest mjeseci, bez opravdanoga razloga". (......)
      "16. Dana 9. listopada 1992. godine Općinski je sud u Zadru podnositeljici zahtjeva otkazao stanarsko pravo. Sud je utvrdio kako je podnositeljica zahtjeva napustila Zadar 26. srpnja 1991. i nije se vratila do 15. svibnja 1992. godine. Naveo je kako u relevantnom razdoblju građanima Zadra nije bio izdan nikakav nalog da napuste grad zbog eskalacije oružanih sukoba, već je odluka o napuštanju grada ili ostanka u njemu bila osobna odluka svakoga građanina. Sud je na temelju toga utvrdio kako se izbivanje podnositeljice zahtjeva nije moglo opravdati ratom u Hrvatskoj". (......)
      "23. Dana 15. veljače 1996. godine Vrhovni je sud usvojio reviziju i preinačio presudu Županijskoga suda. Utvrdio je kako razlozi za izbivanje iz stana koje je navela podnositeljica zahtjeva nisu opravdani".
      "24. Mjerodavni dio presude Vrhovnoga suda glasi kako slijedi: 'Uvjeti života za sve građane Zadra bili su isti u periodu agresije na Hrvatsku (......) Ocjenjujući u tom kontekstu i odluku tuženice da se u vrijeme agresije na Zadar u grad ne vraća već ostane u Italiji po nalaženju ovog suda, nasuprot pravnom shvaćanju suda drugog stupnja, ne opravdava nekorištenje stana. (......) ....takvim uvjetima života bili su izloženi svi žitelji Zadra od najmlađih do najstarijih koji su ostali u gradu, po nalaženju ovoga suda ne predstavlja opravdani razlog za nedolazak tuženice u Zadar i s tim u vezi opravdan razlog nekorištenja stana". (......)
      "26. Dana 8. studenoga 1999. godine Ustavni je sud odbio tužbu podnositeljice zahtjeva. Utvrdio je kako je Vrhovni sud, utvrdivši da je izbivanje podnositeljice zahtjeva iz stana u razdoblju dužem od šest mjeseci neopravdano, ispravno primijenio mjerodavne zakonske odredbe na činjenično stanje koje su utvrdili". (......)
      "63. Sud bilježi kako su i Općinski sud i Vrhovni sud smatrali kako, u okolnostima predmeta, podnositeljica zahtjeva nije imala nikakvih opravdanih razloga ne vratiti se u Zadar. (......) Nadalje, oni su zauzeli stav da se eskalacija sukoba ne može smatrati opravdanim razlogom za napuštanje Zadra, jer je ona jednako pogađala svakoga građanina toga grada (......)".
-
      To je "da ti pamet stane"!
      TO SE MORA ISPRAVITI!!!
      (Napomena: Jedino je Županijski sud ispravno zaključivao, za razliku od Općinskog, Vrhovnog, Ustavnog i Europskog!!!).
-
      Prije par godina pisao sam o tome, i objasnio da ratna opasnost (na pr granatiranje Zadra), koja je trajala duže od šest mjeseci, sama po sebi JEST OPRAVDAN razlog izbivanja Kristine Blečić iz njenog stana kroz to vrijeme (dulje od šest mjeseci). Mnogo puta sam tražio mišljenja najkompetentnijih stručnjaka kod nas (a i nekih u inozemstvu), pravnika, političara, i drugih. Nitko mi nikad nije rekao, da moje tvrdnje i objašnjenja nisu točni, a mnogi su se sa mnom složili.
      Taj moj tekst može se vidjeti na Internetu na ovim adresama:
http://soric-b.tripod.com/kb/ ("Što je krajnja nužda?") i http://soric-b.tripod.com/kb/id8.html ("What is the 'choice of evils'?").
-
      Ponavljam: NEDOPUSTIVO je da pogrešne, neispravne sudske odluke postanu loš presedan za donošenje novih pogrešnih odluka! Osim odluke u slučaju Blečić, moraju se ispraviti i katastrofalne pogreške u odlukama donesenim u slučajevima Sorić i Strunjak, te se moraju otkloniti i ispraviti sve štetne posljedice koje zbog toga trpimo!
      dr. med. Branko Sorić

_____________________
      P.S. - Kao što se vidi iz gore navedenoga, ja ne ulazim u pitanje kome treba pripasti koji društveni stan, ili tko jest ili nije oštećen u tim slučajevima, nego samo konstatiram da Europski sud nelogično zaključuje na temelju činjenica, koje je taj isti sud naveo u svojim odlukama. Na pr., pogrešna je tvrdnja, da ratna opasnost sama po sebi ne može biti opravdan razlog za nekorištenje stana, itd.
----------------------------

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
http://soric-b.tripod.com/sp/

http://pollitika.com/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga
------