Izjave-politicara

IZJAVE  POLITIČARA,  STRUČNJAKA,  I  DR. ....

"Klikni" ovdje!  

http://soric-b.tripod.com/sp/id8.html

 

      U Saboru je rečeno ovo:  

      22. IV. 1998.  Dr Nedjeljko Mihanović (HDZ):  "...da se dopusti (.....) svima otkup stanova. A država je zato tu da vlasnicima stana na ovaj ili na onaj način nadoknadi".   

      29. I. 1999.,  Željka Antunović u ime SDP-a: "...svim stanarima pod istim uvjetima omogućiti otkup stana, a vlasnicima osigurati tržišnu naknadu".  

      29. I. 2003., Jadranka Kosor (HDZ): "...stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju. I naravno vlasnicima pravedna naknada. To  bi bilo i u skladu sa dokumentima Vijeća Europe". 

      29. I. 2003., Vladimir Šeks (HDZ): "Mislim da trebamo razmatrati ovu situaciju sa stajališta upravo socijalne pravde kao vrhovnoga načela i u skladu sa onim što bi nam trebalo biti pred očima, a to je Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe iz 1996. god.".  

      29. I. 2003. Damir Kajin (IDS): "Moje mišljenje što se tiče ovog zakonskog prijedloga nepromijenjeno je  još  od  1993.  godine.  Stanari  u  tim  stanovima  po mom mišljenju moraju dobiti pravo na otkup.  Ono  što  me  međutim  čudi  zašto  je  ta  materija povjerena recimo Ministarstvu javnih radova, a ne Ministarstvu pravosuđa,  osim  ako  odgovor  ne  leži  u  tome  da  upravo Ministarstvo javnih radova ima najviše pojedinaca u svojstvu prekupaca tih stanova".

      29. I. 2003. Ivo Lončar (nezavisni): "7 tisuća nositelja stanarskoga prava (......) su diskriminirani u odnosu na sve one koji  su otkupili svoja stanarska prava i postali vlasnici svojih stanova. (......)  Po mom dubokom uvjerenju,  bez ikakvih ograda  odmah treba dopustiti svim zajamčenim najmoprimcima otkup svojih stanova, odnosno stanarskih prava kao što su to učinili i deseci tisuća bivših nositelja stanarskih prava".

      13. III. 2003  (Iz  "Sdpbiltena" [broj 6]  str. 16 - SDP):  "....rekao je Arlović na konferenciji za novinare u Saboru. (......) SDP će tražiti da se do donošenja izmjena Zakona o najmu stanova svim nositeljima stanarskog prava, koji još nisu otkupili stanarsko pravo, osigura da po povoljnim uvjetima otkupe svoje stanove, a da se vlasnicima osigura tržišna naknada za te stanove".

      3. III. 2004., Ugovor o pitanjima sukcesije, Aneks G, članak 2. : "Svi ugovori sklopljeni od strane građana (....) do  31. prosinca 1990. (....)  poštovat će se  bez diskriminacije".  (Tu spadaju i ugovori kojima je stečeno stanarsko pravo).  S tim člankom 2. potpuno je u skladu i članak 6., koji kaže: "Domaće zakonodavstvo (....) glede stanarskog prava primjenjivat će se (....) bez diskriminacije....".  (Opširnije o tome: http://soric-b.tripod.com/stan/   )

------------

      Ali, ništa od toga se ne ostvaruje već mnogo godina!   Kroz to vrijeme sam ostario, i država sad čeka da umrem! Otežano nam je i objavljivanje u novinama!  TRAŽIMO da nam se odmah vrati stanarsko pravo  i dade jednako pravo otkupa i po približno istoj cijeni kao što su otkupljeni drugi stanovi,  među kojima i dio privatnih stanova uz odobrenje Ustavnog suda radi socijalne pravde (čl. 48. Zakona o najmu stanova, 1996) !                      

      Zagreb, VII.  2004.        

      Dr. med. Branko Sorić  (Vlaška 84, 10000 ZAGREB)

      i drugi nositelji stanarskog prava               

-----------------------------

 

      Dio pisma iz Ureda Predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

URED PREDSJEDNIKA

Broj: 71-013-05-668/2  

Zagreb, 31. ožujka 2005.

                                          Savez udruga stanara Hrvatske

                                          n/r gospođa Jasna Kovač, dipl. iur.

Poštovana  gospođo Kovač,

      Izvješćujemo Vas da smo u više navrata nakon našeg zajedničkog sastanka razmotrili Vaše probleme, S njima je detaljno upoznat i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić i sam je pokrenuo inicijativu da se trajno riješe Vaše sudbine i pitanje otkupa stanova. Prenosimo Vam dijelove gledišta Predsjednika Republike s čime je on upoznao i predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivu Sanadera (......)

      Molim Vas da, sukladno Vašim ovlastima, Vlada Republike Hrvatske navedeni problem pokuša razmotriti u sklopu eventualnih izmjena Zakona o najmu stanova na način kako to predlažu predstavnici Saveza udruga stanara Hrvatske (......) da bivši nositelji stanarskog prava stanova u vlasništvu građana mogu otkupiti stan pod uvjetima koji su propisani Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. (......) ...smatram da bi se predloženom izmjenom Zakona. uz određivanje odgovarajuće naknade vlasnicima stanova postigla jednakost i ravnopravnost svih građana te potvrdilo načelo socijalne pravde.

      S poštovanjem,   

      Tajnik Predsjednika za društvene i humanitarne djelatnosti

      mr. Borislav Vučković

------------------------------------------------------------------------------------------------

Iz Jutarnjeg lista  4. X. 2005., str. 18.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           

      Prema Jutarnjem listu od 1. X. 2005. (str. 14., "Sjednica Vlade"), dr. Sander je rekao, između ostaloga, da je "vlasništvo neupitno", ali da se mora voditi računa i o interesima "zaštićenih najmoprimaca". 

      Iz te izjave dobiva se dojam, da dr. Sanader ne razumije neke osnovne stvari. Kad on svoje izjave ne bi pogrešno temeljio na zemljišnim knjigama, nego bi ih ispravno temeljio na Ustavu RH i Aneksu G Ugovora o pitanjima sukcesije, koji su pravno jači od zemljišnih knjiga, onda bi trebao reći ovako:

      "Vlasništvo nositelja stanarskog prava, t.j. njihove trajne vlasničke ovlasti  koje su postojale 1990. godine, kao i jednakost građana odnosno zabrana diskriminacije, neupitni su i zajamčeni Ustavom i Aneksom G, ali treba voditi računa i o interesima nominalnih (zemljišno-knjižnih, trajno zakonski razvlaštenih) 'vlasnika', te im treba dati naknadu u skladu sa Rezolucijom 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe". 

      Premijeru bi bilo vrlo korisno i potrebno pročitati članak profesora dr. Ivana Padjena u Feralu od 30. rujna 2005.  (str. 18.,  "I stanari su ljudi").  

      dr. med. Branko Sorić,  Zagreb,  i  drugi nositelji stanarskog prava

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA:  Stanarsko pravo se stjecalo zauvijek, bilo je trajno i nasljedivo, to nije bio najam, nositelji tog prava nisu sklapali ugovore o najmu.   

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Iz članka  "I stanari su ljudi",  Feral Tribune,  Split,  30. IX. 2005.,  str. 18.:

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                   

      Je li stanarsko pravo koje je postojalo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj po Zakonu o stambenim odnosima iz 1974. vlasničko pravo i, shodno tome, zaštićeno Ustavom i Evropskom konvencijom kao ljudsko pravo? (......) Problem je jednostavan, jer mu je rješenje jednostavno: Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. (......)   U "Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu" 1992. pokazao sam da su odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o članku 48. Ustava "izraz pojmovne zbrke, i to ne takve koju su suci Ustavnog suda mogli sami sročiti, već zbrke koja je brižljivo njegovana..."  

      Prof. dr. Ivan Padjen         

(Autor je profesor prava na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu).

-----------------------------------------------------------------------------------------

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/  <--("Klikni" ovdje!)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr. Ivo Josipović (SDP), 15.11.2007.:

     "SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene. (......)"

      (Iz odgovora "CNN" blogu = "Croatian Nauseous News"  http://cnn.blog.hr/ )  - (Prof. dr. Ivo Josipović je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

http://cnn.blog.hr/2007/11/1623606724/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga.html 

Counter (since March 11, 2008)