Home | Davalac stana | Sukob interesa | Autori ovih tekstova | The fallacy of the ECHR | Zabluda Europskog suda | Treba izmijeniti zakon | Pismo SUSH-a ECHR-u | Lawyer's statement - English | Ugovor sa vlasnicom | Ugovor sa SIZ-om stanovanja
Dokumenti
Ugovor sa vlasnicom

Ugovor o koristenju stana 1982 - str 1
ugovkoriststana.jpg

Ugovor o koristenju stana 1982 - str 2
ugovkorstana2.jpg

Ugovor o koristenju stana 1982 - str 3
ugovkorisstana3.jpg

Ugovor o koristenju stana 1982 - str 4
ugovkorstan4.jpg

Vidi: Ugovor sklopljen sa SIZ-om stanovanja 1982. god.

Home (natrag na pocetnu stranicu - Dokumenti)

Vidi linkove na vrhu ove stranice! - See the links at the top of this page!