Home | Davalac stana | Sukob interesa | Autori ovih tekstova | The fallacy of the ECHR | Zabluda Europskog suda | Treba izmijeniti zakon | Pismo SUSH-a ECHR-u | Lawyer's statement - English | Ugovor sa vlasnicom | Ugovor sa SIZ-om stanovanja
Dokumenti
Ugovor sa SIZ-om stanovanja

Ugovor sa SIZom stanovanja 1982 - str 1
ugovorsiz.jpg

Ugovor sa SIZom stanovanja 1982 - str 2
ugovsiz2.jpg

      Napomena: U gornjem ugovoru naveden je, kao akt o stjecanju stanarskog prava, ugovor (sa brojem 7764) koji sam prethodno sklopio sa izvornom vlasnicom stana Zorom Rebula.

Vidi: Ugovor o koristenju stana, sklopljen sa vlasnicom 1982. god.

Home (natrag na pocetnu stranicu - Dokumenti)

Vidi linkove na vrhu ove stranice! - See the links at the top of this page!