Home | Davalac stana | Sukob interesa | Autori ovih tekstova | The fallacy of the ECHR | Zabluda Europskog suda | Treba izmijeniti zakon | Pismo SUSH-a ECHR-u | Lawyer's statement - English | Ugovor sa vlasnicom | Ugovor sa SIZ-om stanovanja
Dokumenti
Autori ovih tekstova
   .  

       Gotovo sve što je važno i bitno na ovim stranicama bilo je objavljivano u skraćenom obliku u novinama (Jutarnji list, Vjesnik, Feral Tribune, i dr.) kroz posljednjih dvanaest ili više godina. Mnoga pisma uredništvima pisao je B. Sorić, a mnoga su napisali drugi nositelji stanarskog prava, od kojih su neki učlanjeni u udruge stanara u raznim hrvatskim gradovima, kao i u Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH), a drugi dio njih nisu učlanjeni u te udruge.

      U posljednje vrijeme velik dio pisama slao je u novine B. Sorić, po želji i na traženje ostalih nositelja stanarskog prava, jer, po njihovim tvrdnjama, on donekle uspijeva iznijeti njihova stajališta u vrlo kratkim pismima, koja zbog kratkoće imaju veće šanse da budu objavljena. Naime, važno je znati da velik dio onoga, što smo slali novinama, nije bio objavljen (navodno zato što to netko nije dopustio), a čak i naša kratka pisma bila su još više skraćivana!  (Napomena: Mnogi ljudi, a osobito neki sa srpskim imenima ili prezimenima, iz nekih razloga obično ne žele ili se ne usude potpisati ispod naših tekstova).

      Sve gore spomenuto, što je objavljeno, kao i sve što se nalazi na ovim web-stranicama, rezultat je mnogih diskusija i raščišćavanja pojmova veće grupe ljudi (među kojima i pravnika).  O važnim pitanjima zatražena su mišljenja od najistaknutijih pravnika, profesora pravnih fakulteta, sudaca najviših sudova, i drugih. Oni su se u usmenim razgovorima složili sa našim tvrdnjama, ali mnogi od njih nisu se usudili javno reći to isto. (Kad su se mišljenja tih istaknutih stručnjaka donekle razlikovala od naših, mi smo naše tekstove ispravili i uskladili s njihovim objašnjenjima).

      Tim stručnjacima slali smo i neke dulje tekstove  - na pr. o pogrešnom shvaćanju ili neshvaćanju najosnovnijih pojmova od stane sudaca Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava (ECHR).  To su pitanja o "vlasništvu", "imovini". "najmu", "diskriminaciji", o prestanku vlasništva bez brisanja u zemljišnoj knjizi,  o "krajnjoj nuždi" (u poznatom slučaju Kristine Blečić pred domaćim sudovima i ECHR), i dr.  Na neke od tih tekstova nismo od tih stručnjaka dobili primjedbe, premda smo ih tražili. (Odatle zaključujemo, da oni vjerojatno ni nemaju nekih većih primjedaba, te da nema ni bitnih pogrešaka s naše strane;  - a ako ih možda ipak ima - premda je teško zamisliti da bi to mogle biti nekakve velike ili bitne pogreške - ponovno molimo da nam se priopće!)

      Neki stručnjaci ipak su i javno iznijeli svoja stajališta:

        

      Iz članka prof. dr. Ivana Padjena  "I stanari su ljudi"

(Feral Tribune, Split, 30. IX. 2005., str. 18):

                                         

      "Je li stanarsko pravo koje je postojalo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj po Zakonu o stambenim odnosima iz 1974. vlasničko pravo i, shodno tome, zaštićeno Ustavom i Evropskom konvencijom kao ljudsko pravo? (.....) Problem je jednostavan, jer mu je rješenje jednostavno: Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. (.....)   U 'Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu' 1992. pokazao sam da su odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o članku 48. Ustava 'izraz pojmovne zbrke, i to ne takve koju su suci Ustavnog suda mogli sami sročiti, već zbrke koja je brižljivo njegovana...'."                      

      (Prof. dr. Ivan Padjen je profesor prava na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu).

              

  Iz odgovora prof. dr. Ive Josipovića (SDP) na pitanje CNN bloga

(četvrtak, 15.11.2007.)

http://cnn.blog.hr/2007/11/1623606724/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga.html  

       "SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene (......)  Ambicija je SDP-a da u slučajevima u kojima stanari još stanuju u stanovima omogući otkup stanova uz pravičnu odštetu (tržišna cijena) za vlasnike. (......)".

      (Prof. dr. Ivo Josipović je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

 

-------------------------------------------

 

      26. I. 2008.                          

      Dr. med. Branko Sorić  i  drugi nositelji stanarskog prava

   .  .   .